1. szám | (1989 Tavasz)

eszmelet1

Ez a lap baloldali lap. Olyan baloldali lap, melynek szer­kesztői úgy vélik, hogy ami az elmúlt évtizedekben történt, annak a hipokrita módon lobogtatott jelszavakon és sokak hitén kívül nincsen sok köze a marxizmushoz, így nem is cáfolja a marxista elvek létjogosultságát. Úgy vélik, hogy ezekért a célokért érdemes és értelmes élni, de elölről kezdve és egészen másképpen, mint amerre a marxizmus elvei köré verődött mozgalom az elmúlt 100 évben fordult. Következés­képpen a lap részt kíván venni a kialakult struktúrák lebontá­sában, de szembe kíván szállni azokkal a folyamatokkal is, amelyeket Marx a szegénység alapján egyenlősítő társada­lom előre látható csődjéről szólván közismerten úgy jellem­zett, hogy; „ismét előáll az egész régi szemét”.
Tartalomjegyzék
 1. Tőkei Ferenc : Ajánlás
 2. Mit akar ez a lap?
 3. Krausz Tamás : Megjegyzések a peresztrojkáról
 4. Lev Trockij : A bonapartista államfilozófia
 5. Tálas Péter : Egy (elkapart) alternatíva – A CSKP 1968-as akcióprogramjának margójára
 6. Fekete Gyula : A magyarországi alacsony jövedelmű népesség összetétele, helyzetének változása
 7. Szegő Andrea : Világgazdasági függés, eladósodás, válság
 8. Kommunizmus
 9. Osztály
 10. Egyenlőség
 11. Milyen lesz a baloldal holnap?
 12. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Milyennek látjuk, milyennek szeretnénk a világot?
 13. Tót Éva : A Lakásbérlők Egyesületéről