12. szám | (1991 Tél)

12hu_Borito12

1991. április 10. és 12. között folyóiratunk rendezésében Budapesten, a Csillebérci Ifjúsági és Gyermek Központ helyiségeiben zajlott a Társadalomkritikai Folyóiratok Első Nemzetközi Elméleti Konferenciája. Olvasóink e számunkban válogatást találnak azon írásokból, amelyeket konferenciánk résztvevőitől kaptunk (egyeseknél ezek azonosak ott elhangzott előadásuk szövegével, másoknál attól eltérőek), illetve amelyeket olyan meghívottak küldtek el, akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen (mint Bidet, Laibman, Mészáros vagy Samary). Kérjük az Olvasót, az írások jellegének megítélésénél vegye figyelembe, hogy milyen közeg számára készültek: nagy részük eredetileg a szerzők saját országának lapjai számára fogalmazódott. Reméljük azonban, az angliai, amerikai, olasz, osztrák, francia vagy lengyel szerzők nézőpontjából írottak nem lesznek érdektelenek a magyar olvasók számára sem, hiszen a tanulmányok, cikkek többségének középpontjában a mi régiónk jelenének változásai állanak.
Konferenciánk anyagai mellett a hollandiai André Gunder Frank két írását mutatjuk be. Ezzel tulajdonképpen folytatjuk azt a világ ma 36 legjelentősebb baloldali gondolkodóit bemutató sorozatot, amelyet Immanuel Wallerstein írásainak közlésével kezdtünk el, s amelyet a közeljövőben Samir Amin írásaival folytatunk. (Megjegyezzük: Wallerstein két cikkét, Frank itt közölt tanulmányait és Amin majdan közlésre kerülő valamennyi írását maguk a szerzők ajánlották fel az Eszmélet számára.)
Tartalomjegyzék
 1. Társadalomelméleti folyóiratok konferenciája, Budapest 1991 – Beszámoló
 2. Gus Fagan : Magyarország: a kádárizmus összeomlása
 3. Andrea Komlosy, Hannes Hofbauer : Az átalakuló Kelet-Európa
 4. Luciana Castellina : Olasz kommunistának maradni – Reflexiók a „szocializmus halálára”
 5. Vietorisz Tamás : A globális információs gazdaság, a privatizáció és a szocializmus jövője
 6. Jacques Bidet : A modernitás metastrukturális elmélete
 7. Barry K. Gills, Andre Gunder Frank : A felhalmozás felhalmozódása – Tézisek és kutatási terv az 5000 éves világrendszer történetéhez
 8. Andre Gunder Frank : Demokrácia árusítás az antidemokratikus piacon
 9. David Laibman : A szocialista gazdaság működési elméletéhez
 10. Mészáros István : A hasznosítás csökkenő rátája és a kapitalista állam
 11. Catherine Samary : A szükséges önigazgatás
 12. Bartosz Julian : Egészen lent, elválaszthatatlan értékekért – Tézisek az 1991. április 11—12-én tartandó budapesti konferenciára
 13. Bibliográfia a rendszerváltásról
 14. Az 1991. április 11-12-én tartott konferencián részt vett folyóiratok