22. szám | (1994 Nyár)

Korábbi ígéretünknek megfelelően számunk egyik fő témájául a szociálpolitika kérdéseit választottuk, mind elméleti-módszertani oldaláról, mind hazai adottságaink gyakorlati szemszögéből vizsgálva. Írásaink egy másik csoportja a történelmi fejlődés átfogó, elvi jelentőségű kérdéseit boncolgatja a korai társadalmi formáktól a posztmodern történelemfelfogásig. Több elemző tanulmány foglalkozik a tőkés társadalom máig kibontakozott modelljeinek érvényével és perspektíváival. S bizonyára érdekesnek találják olvasóink a vészterhes jugoszláviai és orosz eseményekre reagáló baloldal dilemmáinak és erőfeszítéseinek bemutatását is.
Tartalomjegyzék
 1. Lévai Katalin, Andor László, Kakuszi István, Susan Zimmermann : Kerekasztal beszélgetés a szociálpolitikáról
 2. Loren Goldner : Az eurocentrizmus és tükörképei: posztmodernizmus kontra világtörténelem
 3. Wiener György : Korai társadalmi formák keletkezése és felbomlása – tézisek
 4. Ronald Dore : Japán kapitalizmus – angolszász kapitalizmus. A darwini küzdelem végkifejlete?
 5. David M. Kotz : A szabályozás elmélete és a felhalmozás társadalmi struktúrájának elmélete – Összehasonlító elemzés
 6. Susan Zimmermann : A szociálpolitikai elemzés perspektívái
 7. Andor László : A hatékony jólét – interjú Ian Gough-val
 8. Gere Ilona : A munkanélküliség társadalmi csapdái
 9. Szabó Sándorné : Jövedelemelosztás, fogyasztási struktúra, elosztási dilemmák
 10. B. Aczél Anna : A gyermekvédelem dilemmái Magyarországon
 11. Andor László : A jóléti állam holnap
 12. Catherine Samary : A baloldal vitái Jugoszláviáról
 13. Michael Barrat Brown : Adósság és háború Jugoszláviában
 14. Adamik Mária : A magyar szociálpolitika nemek szerinti perspektívából
 15. Papp György : A Gyermekérdekek Magyarországi Fórumáról
 16. Krausz Tamás : Bevezető egy történelmi esemény dokumentumához
 17. Az orosz értelmiséghez!
 18. Néhány ötletes módszer alárendelt munkaerő létrehozására, avagy hogyan tüntessük el azt a fölösleges szocializmust?