23. szám | (1994 Ősz)

A parlamenti választások időszakában megjelenő számunkban indokolt feltenni a kérdést: vajon meddig is terjed választási szabadságunk? Vajon hogyan viszonyulnak egymáshoz a lehetőségek és a korlátok a létező „demokrácia" rendszerében? A polgári demokrácia elméleti és gyakorlati kérdéseit körüljáró blokkunk sok olyan kérdést tesz fel és próbál megválaszolni, amelyek a napi politikai és politológusi vitákban háttérbe szorulnak. Az írások egy külön csokra foglalkozik a harmadik világ politikai jelenségeivel, mint például az iszlám vagy a populizmus, melyek elemzéséből igen sokan elhagyják a gazdasági viszonyok tárgyalását. Ez utóbbi problémának tulajdonítható, hogy következő számunkban részletesen foglalkozunk majd néhány alapvető gazdaságelméleti és politikai kérdés vizsgálatával.
Tartalomjegyzék
 1. Perecz László, Szigeti Péter, Z. Karvalics László, Hack Péter, Krausz Tamás, Susan Zimmermann : A képviseleti demokrácián innen és túl
 2. Andor László : Társadalom, történelem, politika – interjú Wiener Györggyel
 3. Samir Amin : Tézisek az európai baloldalról
 4. Andor László : Demokráciáink rövid története
 5. Chantal Mouffe : A politikum visszatérése
 6. Yar Mohamed, Katona Magda : A modern iszlám és az agrárkérdés
 7. Balogh András : Integráció és felzárkózás
 8. Francois Burgat : Iszlám és pluralizmus
 9. Volker Perthes : A fundamentalizmus fikciója – Az iszlám mozgalmak normalizálódásáról
 10. Otto Kreye : A fejlődő országok külső eladósodása 10 évvel az adósságválság kitörése után
 11. Folker Fröbel, Susan Zimmermann : Társadalmi konfliktusok a periferikus kapitalista fejlődés zsákutcájában – A Dominikai Köztársaság és Jamaica példája
 12. Csáki György : Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap (1982-1993)
 13. Charta 88 : Nyilatkozat
 14. Mikes Tamás : Ellenzékiség a 80-as években
 15. Polyák Andrea : Új Exodus – A nemzetközi munkaerőáramlás új irányai
 16. Eszmélet : New Internationalist
 17. NAFTA
 18. Maquiladora
 19. Zapata
 20. n. n. : Egy világ, sok világ – Néhány gondolat a „harmadik világ” fogalmáról
 21. Hogyan lehet visszatérni Németországból a „harmadik világba”?