27. szám | (1995 Ősz)

Az információtechnológia viharos ütemű fejlődésének társadalomalakító léptéke és tartalma régóta rivális elméletek kereszttüzében áll. Nem véletlenül: az ezredforduló ökológiai-biotechnológiai kihívása mellett talán az információs társadalom kérdése a leginkább szem előtt lévő és megalapozott társadalomelméleti válaszokat követel. A viták újabb hullámának tetőpontján – amihez a Clinton-adminisztráció „információs szupersztráda" programjának óriási üzleti és politikai sürgés-forgása vezetett – ideje megvizsgálni, hogy valójában miről is szól az „információs korszak". Az ezredvég átalakuló tartalmainak keresése ekképpen kapcsolódik össze az „információs társadalom" hagyományos („áldás vagy átok"?) és újabb (az informatikai ipar és a munka világa, az információs szabadságjogok, nemzeti informatikai stratégiák) kérdéseinek elemző áttekintésével az egyes témakörök nemzetközi és hazai szakértőinek írásaiban. Az információs kérdéskört vizsgáló összeállítást – nem véletlenül – a haladás-problematikát elemző történelemfilozófiai írások egészítik ki.

Tartalomjegyzék
 1. Vámos Tibor, György Péter, Szecskő Tamás : Az információs korszak a társadalomelmélet fókuszában
 2. Z. Karvalics László : Hová visz a szupersztráda? – Az információs korszak kérdőjelei és megközelítési szintjei
 3. Saskia Sassen : Az információ térszerkezete – „Globális városok” és társadalmi ellentmondások
 4. Joan Roefols : A harmadik szektor mint a kapitalizmus védőrétege
 5. Serge Latouche : A Megagépezet és a társadalmi kapcsolatok szétzúzása
 6. W. B. H. J. van de Donk, Pieter W. Tops : Informatizálás és demokrácia – Orwell vagy Athén? – A szakirodalom áttekintése
 7. Székely Iván : Az egyén és az információs hatalom
 8. Kognitariátus
 9. Internet
 10. Nagygyörgy Imre : Vaskor – Gondolatok a nemzeti informatikai stratégiáról
 11. Terminal
 12. Aldous Huxley : Tudat alatti meggyőzés
 13. John C. Antusch : Chomsky szélesvásznon
 14. Andor László, Krausz Tamás : Ernest Mandel (1923-1995)
 15. Betsy Reed : Az információ és a médiabirodalmak
 16. Jeff Keefe : A munka világa és az információs szuprsztráda veszedelmei
 17. Immanuel Wallerstein : A liberalizmus agóniája
 18. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Ment-e világ elébb? – vagy: Van-e végül is haladás?