32. szám | (1996 Tél)

„Milyen munkát tartasz megalázónak?" – tette fel a kérdést nemrég a belépni szándékozóknak egy diákközösség. A leg­szellemesebb válasz így hangzott: „Amit egy nő vagy egy né­ger is el tud végezni." Ennél frappánsabban talán nem is le­hetne rávilágítani arra, hogy a társadalom privilegizált cso­portjai a világ legtermészetesebb dolgának tartják a nemek és fajok szerinti munkamegosztást, az alacsonyabb státuszú csoportok marginalizálódását, a mindennapos diszkrimináci­ót. A jelenség nem újkeletű, a társadalomtudományi kutatá­sokban azonban a közelmúltban következett be egyfajta for­dulat, amely a társadalmi és politikai erőtér sokdimenzióssá válásával foglalkozó tanulmányok robbanásszerű bővülését hozta, és új utakra tereli a progresszív társadalomelméletet is.

Tartalomjegyzék
 1. rosa : Osztály, nem, etnikum
 2. Adamik Mária, Baráth Erzsébet, Lugosi Győző, Ferge Zsuzsa, Joó Mária : A nők 1996 Magyarországán
 3. Haug Frigga : Feminizmus és marxizmus – Egy kapcsolat viharos története
 4. Helga Heiden-Sommer : Háziasszonyok a makroökonómiában
 5. Susan Zimmermann : Hogyan lettek feministák?
 6. Robin Blackburn, Tariq Ali : A munkásosztály hőse – interjú John Lennonnal és Yoko Onoval
 7. Carter Bob : Osztályokról a 90-es években
 8. Makai Mária : Ambivalens identitások
 9. Bánki Erika : Szemben a démonnal
 10. Magi István : Egy igaz rémregény – Jelentés a magyarországi romákról
 11. Martin Kovats : A jó, a rossz és a csúf – a romapolitika három arca Magyarországon
 12. Chris Tilly, Randy Albelda : Etnikumok és nemek szerinti tagozódás a munkaerőpiacon – Az Amerikai Egyesült Államok példája 1945 után
 13. Politikai korrektség
 14. Polgári ellenőrzés
 15. Csapody Tamás : Jogszabálysártő harckocsibeszerzés
 16. Andor László : Az euroatlanti csomag – Adalékok a fejlődés és a biztonság politikai gazdaságtanához