43. szám | (1999 Ősz)

Tízéves a rendszerváltás – és az Eszmélet. Ez alkalomból nemzetközi konferenciát rendezünk szeptember 24-26-án, a Kossuth Klubban. A tanácskozás meghívott külföldi előadói közül néhányan (Kate Hudson, Stephen Eric Bronner, Peter Gowan, Elmar Altvater) előre elküldték előadásaik írott változatát, amelyeket e számunkban adunk közre, hasonlóan Immanuel Wallerstein lapunk számára küldött esszéjéhez. E szerzők más témájú írásait olvasóink megtalálják az Eszmélet korábbi számaiban.

Az Eszmélet indulásának és tízéves működésének egyik meghatározó gondolatköre a "harmadik út" kérdése volt, amelyről ezúttal neves hazai társadalomkutatók véleményét kérdeztük.

 

Tartalomjegyzék
 1. Stephen Eric Bonner : A halálos betegség – A nemzetközi kommunizmus a vízözön előtt
 2. Immanuel Wallerstein : Globalizáció vagy az átmenet korszaka?
 3. Kate Hudson : 1989 után tíz évvel. Kialakulóban egy új európai baloldal?
 4. Peter Gowan : Az Európa-projekt alkonya
 5. Elmar Altvater : Bombák és emberi jogok, avagy a politika militarizálódása
 6. Régis Debray : Egy utazó levele a Francia Köztársaság elnökéhez, Jacques Chirac úrhoz
 7. Bárdos-Féltoronyi Miklós, Hajdu Tibor, Szalai Erzsébet, Jemnitz János, Forgács Iván, Jakócs Dániel, Krausz Tamás, Harsányi Iván : Vétkesek közt cinkos, aki néma
 8. Krausz Tamás : A rövid XX. század története
 9. Andor László : Történelmi mozi
 10. Horváth Gizella : Rendszerváltás és társadalomkritika
 11. Szigeti Péter, Ferge Zsuzsa, Síklaky István, Szalai Pál, Tamás Pál : Körkérdés a harmadik útról
 12. Síklaky István : A magyar modell értelmezési tartománya
 13. Eszmélet : Egy MEGA-hit?
 14. Eszmélet : Az Eszmélet első tíz éve