66. szám | (2005 Nyár)

József Attila születésének centenáriuma vezérfonalát adja a 2005-ös év kulturális eseményeinek Magyarországon. Ezért a 65-ös számban közölt összeállításunk után újból foglalkozunk a fiatalon elhunyt szocialista költő szellemi és politikai örökségével. Cikkeink nagyobbik része ezt követően a globális társadalmi feszültségeket elemzi, olyan témákat érintve, mint a migráció, a rasszizmus, a népirtás, az "új ázsianizmus" és a jövedelmi egyenlőtlenségek kérdése. Ezek a tanulmányok jól érzékeltetik a progresszív elemzők egyik alapvető – elméleti és gyakorlati – dilemmáját: hogyan egyeztethető össze az eltérő fejlődésű társadalmak sajátosságainak elismerése az emberi értékek egyetemességének hirdetésével.

Tartalomjegyzék
 1. Sziklai László : A reprezentatív költő. József Attila és az elidegenedés
 2. Agárdi Péter : Rátekint-e József Attilára pártfogón e század? A XXI. század eleji befogadói horizont és József Attila baloldalisága Tverdota György Eszméletről szóló könyve alkalmából
 3. Mike Cole : B*** meg, te csatornatöltelék! Napjaink globalizációs kapitalizmusa és a menekültekkel szemben megnyilvánuló xenofóbia és fajgyűlölet
 4. Böröcz József : Gondolatkísérlet a globális elosztásról. Polányi Károly emlékére
 5. Wang Hui : Az új ázsianizmus eszméje. A világtörténelem – ázsiai szemmel
 6. Rövid Márton László : Culture et conflits
 7. Christian Mailhes : Posztkoloniális politika és állami erőszak Dél-Szudánban
 8. Roland Lew : Kína dinamikus fejlődésének rejtett mozgatórugói
 9. Gyóni Gábor : A csecsen konfliktus
 10. Ju. A. Nyikiforov : A preventív háború mítosza. G. K. Zsukov 1941. május 15-i terve: az értelmezés problémái
 11. Zsigmond Anna : Két márki: Custine és Tocqueville. Oroszország és Amerika Európából a 19. században
 12. Kiss Viktor : A technológiák rendszere. Az érték és fogyasztás problémái a „technokratikus társadalomban”
 13. T. Zselenszky Péter : A hajléktalanság apoteózisa. Diogenidész dialógusai – Pro Logosz (részlet)