68. szám | (2005 Tél)

Új számunk az Eszmélet történetében – sajnálatosan – először az "ifjúság" tematikájáról igyekszik képet adni néhány, főként szociológiai összefüggésben. A közölt írásokból mindenekelőtt a magyar fiatalok politikai értékpreferenciájának konzeravatív-liberális meggyökeresedése tűnik szembe. A baloldali ifjúsági szubkultúra radikális baloldali irányzatai, amelyek Magyarországon úgyszólván nem léteznek, Oroszországban a direkt rendőri üldözés és a koncepciós perek célpontjai, amint az A. Taraszov írásából kitűnik.
A társadalmi bázisában, eszmeiségében, stratégiájában és harci formáiban egyaránt megújult baloldal látványos előretörése az elmúlt néhány év Latin-Amerikájában a globalizálódott világrendszer izgalmas, meglehet: olykor túlzott reményeket is keltő fejleménye. Összeállításunk elsősorban a venezuelai "chávezista forradalom" tükrében igyekszik érzékeltetni a kontinens baloldali kísérletezésének irányait.
Az első orosz forradalom 100. évfordulója jó alkalomra arra, hogy újra átgondoljuk az 1905-ös forradalom lenini paradigmáját, azt a kapitalizmuselemzést, amely a forradalom politikai alapvetéseinek elméleti és tudományos feltétele volt.

Tartalomjegyzék
 1. Michel Collon : Tíz kérdés a banlieue-kről
 2. Kabai Imre : A „posztindusztriális társadalmak” és az ifjúság a modern szociológiában
 3. Reich Orsolya, Kiss Viktor : Új politika vagy jobboldali ifjúság? Kísérlet a magyar fiatalok politikai orientációinak magyarázatára
 4. Tarnai István : Kabai Imre: Társadalmi rétegződés és életesemények. A magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban című könyvéről
 5. Bartha Eszter : Szegény gazdagok. A késő Kádár-rendszer képe az ifjúsági irodalomban
 6. Alekszandr Nyikolajevics Taraszov : A rendőrségi provokáció legújabbkori történelméből
 7. Csoma Lajos : Szkinhed – a közellenség
 8. Bernard Duterme : A latin-amerikai baloldal visszatérésének feltételei, formái és első mérlege
 9. James Petras : A parasztmozgalmak meghatározó szerepe Latin-Amerikában
 10. Julian Brookes, Richard Gott : Hugo Chávez és boliváriánus forradalma
 11. America Vera-Zavala : Venezuela: a párhuzamok országa
 12. Jonah Gindin : Made in Venezuela: variációk a munkás-önigazgatásra
 13. Szigeti Péter : A hatalom filozófusa – az államról
 14. Krausz Tamás : 1905 a lenini paradigmában – adalékok. Lenin kapitalizmus-elemzése és a forradalom
 15. V. I. Lenin : Előadás az 1905-ös forradalomról
 16. Tamás Tibor : Alternatívakeresés az „új elnyomó rendszerekkel” szemben − Az Eszmélet nemzetközi konferenciája a Kossuth Klubban, 2005. október 14-16.