80. szám | (2008 Tél)

E számunk szerzői szerint tévednek azok, akik a jelenlegi világgazdasági válságot pusztán pénzügyi válságnak tartják, mivel a pénzügyi összeomlás csak a jéghegy csúcsa, a mélyben ott munkál a túltermelési probléma. E válság a világrendszer átalakulását hordozza magában, mivel a neoliberalizmus megbukott. A kapitalizmus jelenlegi válsága új korszakhatárt jelez, amely az emberiség előtt a világrendszer különböző régióiban különböző alternatívákat vet fel. A lehetőségek számbavételéhez cikkíróink áttekintik a hosszú ciklusok és az olaj szerepén túl a németországi és francia útkeresést, valamint Magyarország külgazdasági sebezhetőségének múltban rejlő gyökereit is.

Néhány írás – az évforduló kapcsán – megidézi 1968-at, mikor forrongó társadalmi mozgalmainak politikai orientációja meglehetősen vegyes volt, ámde egyvalami mégiscsak összekötötte őket: alapvetően elutasították azt a fogyasztói kapitalizmust, amely a háború után újjáépülő Európában is az „amerikai álom" mítoszával igazolta magát. Azonban Kelet-Európában a 60-as évek reformjai éppen egy „fogyasztói szocializmus" („piacszocializmus") kiépítését célozták, itt a fogyasztói társadalom kritikája ekkor nehezen tudta volna megszólítani a tömegeket, de ez nem is állt a hatalmi elit érdekében.
Tartalomjegyzék
 1. Andor László, Farkas Péter, Sebők Miklós, Krausz Tamás, Artner Annamária, Tamás Gáspár Miklós : Nemzetközi pénzügyi válság és világrendszer-kritika
 2. William Tabb : A jelenkori kapitalista rendszer válságának négy területe
 3. James K. Galbraith : Politikai és biztonsági megfontolások a pénzügyi válság kapcsán: terv Amerika számára
 4. Walden Bello : Bevezetés a Wall Street összeomlásába
 5. Samir Amin : Pénzügyi összeomlás, rendszerválság: illuzórikus és szükséges válaszok
 6. Immanuel Wallerstein : A gazdasági világválságról
 7. Vigvári András : Néhány adalék Magyarország külgazdasági sebezhetőségének okaihoz
 8. A globális gazdasági válság: történelmi lehetőség a változásra
 9. A Dél válaszai a világgazdasági válságra
 10. Mészáros Ádám : Globalizációkritika tőlünk, magunknak, mindenkinek
 11. Andre Mommen : Kína olajéhsége
 12. Madarász Mihály : A Kondratyev-ciklus a szovjet és orosz kőolaj-kitermelésben
 13. Tütő László : Az anarchia kísértése
 14. Mitrovits Miklós : Az árral szemben – Körkép a lengyel intellektuális baloldali folyóiratokról
 15. Hajdu János : Két évtized – útkeresés Németországban
 16. Lugosi Győző : Die Linke á la francaise – A baloldali pártstruktúra átalakulása Franciaországban?
 17. Krausz Tamás : 1968
 18. Slavoj Žižek : 1968-ban a struktúrák kimentek az utcára – vajon megint megteszik-e?
 19. Gustave Massiah : 1968 májusa a nagyvilágban