83. szám | (2009 Ősz)

E számunk három aktuális témát vizsgál. Folytatjuk a rendszerváltás ama értelmezésének bemutatását, amely már 1988-89-ben lényegében előrelátta a tőkés restauráció összes negatív következményeit, és amely egyúttal egy közösségi-szocialista alternatívát mutatott föl a bekövetkezett katasztrofális gazdasági és szociális fejleményekkel szemben.

Fontos problémakör mai világunkban a politikai iszlám sorsa, amely egyes (baloldali) szerzők szerint (is) még nyitott, azaz tartalmaz baloldali kibontakozási lehetőségeket, miközben a hagyományos marxista megközelítés az iszlamizmus reakciós tendenciáit látva ilyesmit már nem tart elképzelhetőnek, és úgy véli: a politikai iszlám végérvényesen imperialista logikáknak rendelődött alá. Végül e számunk felveti a kérdést, hogy a venezuelai „bolivári szocializmus" fejlődésével kapcsolatos gyakorlati problémák belső és külső feltételei vajon meny­nyiben adottak, milyen reális társadalmi-politikai perspektívák fogalmazhatók meg e kétségtelenül látványos és vonzó emancipációs kísérlettel összefüggésben.

Tartalomjegyzék
 1. Tütő László : Társadalomfilozófiai alternatívák a magyarországi rendszerátalakításban I.
 2. Mitrovits Miklós : Az önigazgatás bukása – A neoliberális rendszerváltás Lengyelországban
 3. Mészáros István : Bolivar és Chávez – A radikális eltökéltség szelleme
 4. Kalocsai Kinga : Venezuela: a bolivarizmustól a szocializmusig
 5. Samir Amin : A politikai iszlám az imperializmus szolgálatában
 6. Tariq Amin-Khan : A politikai iszlám vizsgálata: a hagyományos történelmi materialista elemzés kritikája
 7. Samir Amin : Megjegyzések Tariq Amin-Khan írásához
 8. Nicolas Dot-Pouillard : Nacionalizmus, iszlamizmus, kommunizmus – Politikai ideológiák és mozgalmak „konkordizmusa” az arab világban
 9. Nathan Coombs : Ali Sariati: a marxizmus és a végtelen közt – Az utópia hatalma
 10. Katona Magda : A pártstruktúra kialakulása Afganisztánban
 11. Kéri Elemér : Az ám, Hazám! – Kristó Nagy István esszékötetéről