89. szám | (2011 Tavasz)

Az Eszmélet új száma régi adósságot törleszt, midőn az erőszak problémáját úgy is felveti, mint a természeti környezet elleni biotechnológiai támadást. A kapitalizmus története eo ipso az erőszak, a terror, a fizikai kényszerítés végtelen gazdagságának története, s az erőszakos eszközök alkalmazását a rendszerrel szembeni ellenállás sem tudta még eddig megkerülni. Hogyan és miért szüli a globális és nemzeti formájú tőkerendszer nap mint nap az erőszakot, hogyan épül ki e problémakör keretei között az okok és következmények láncolata, sőt, hálózata? Felkészült-e az emberiség a genetikailag módosított mezőgazdasági termékek ellenőrzés nélküli elszabadulására? Kellően „cool"-e – eléggé ravasz-e – a kapitalizmus arra, hogy minden rendszerellenes kulturális produktumot képes legyen integrálni? Ilyen s ehhez hasonló kérdésekre keresnek választ az itt közölt írások – a világtársadalom eltérő fejlődési dimenzióiban és a világrendszer különböző régióiban.
Tartalomjegyzék
 1. Dirk Adriaensens : Irak: a sötétség kora
 2. Fred Magdoff : Ökologikus civilizáció
 3. Fülöp Ádám : I-nemzedék – Bevezető a virtuális világok megértésébe
 4. Hrabák András : Szintetikus biológia és a társadalmi ellenőrzés – a cikkek elé
 5. Hervé Le Crosnier : A szintetikus biológia Pandora-szelencéje
 6. Philippe Marliére : Prométheusz, Pandora és Petri (Válasz Hervé de Crosnier cikkére)
 7. Hervé Le Crosnier : A szélsőséges genetika prédikátorai
 8. Serge Sebestyén : Elvárható-e a tudománytól, hogy megvédje az emberiséget?
 9. Tütő László : „Bírálni jöttem Lukácsot, nem dicsérni”. Felszólalás a Lukács György és a szocialista alternatíva című kötet (Budapest, Eszmélet Alapítvány -L’Harmattan Kiadó, 2010) könyvbemutatóján
 10. Jim McGuigan : „Cool” kapitalizmus. Az egyetemes elutasítás
 11. Tütő László : Énekverseny-e az énekverseny?
 12. Bózsó Péter : A politikai gazdaságtani kritika politikuma
 13. Bartha Eszter : Fejezetek a nők történetéből a szocialista Magyarországon
 14. Erőszak
 15. Immanuel Wallerstein : Fanon XXI. századi olvasata
 16. Loic Wacquant : Közbiztonsági tornádó. Neoliberalizmus és büntetés a XXI. század hajnalán
 17. Katona Magda, Répási Krisztián : A gyengék bosszúja? A nők és gyermekek által elkövetett öngyilkos merényletek mozgatói