91. szám | (2011 Ősz)

E számunk két alapvető problémakörrel foglalkozik. Az egyik a világrendszer-elmélet wallersteini alapvetéseinek kritikai számbavétele. A hozzászólók mondandóiból kiviláglik, hogy az elmélet nagy előnye: a globális tőkerendszer működésének minden korábbinál pontosabb és relevánsabb megértése. Alapvető problémái közé tartozik ugyanakkor – többek között – a társadalmi formák változásainak megmagyarázatlansága és a történeti dimenziók viszonylagos kidolgozatlansága. A másik téma a munkásosztály, a munkásmozgalom, a munkásság mint osztály történetének néhány fontos összefüggése, Portugáliától Magyarországig, 1974-75-től 1989-90-ig. E blokkot a szerkesztőség a fiatalon elhunyt történész és barát, Mark Pittaway emlékének szenteli. A szintetikus biológiáról korábban közölt külhoni vitát folytatja tágabb összefüggésben – a „techno-tudomány” határait/határtalanságát firtatva – lapunk két fiatal szerkesztője. Végül egy Hieronymus Boschról szóló tanulmányban arról olvashatunk – nyilvánvaló mai áthallásokkal -, miként tükröződik a művészetben egy letűnő és egy megszülető társadalom közti kataklizma-szerű átmenet, amely maga a valósággá vált rémálom…

Tartalomjegyzék
 1. Szergej Jermolajev, Szergej Szolovjov : Immanuel Wallerstein: a történeti kapitalizmus mítosza
 2. Szentes Tamás : Gondolatok a rendszerszemléletről, rendszerértelmezésekről és rendszerátalakulásokról
 3. Artner Annamária : Nincsbokornak nincs virága
 4. Szigeti Péter : Világrendszer-elmélet: álláspontok és problémák
 5. Krausz Tamás : Ami a wallersteini elméletből „kimaradt”. Néhány megjegyzés
 6. Alan Woods : Hieronymus Bosch és a haldokló feudalizmus művészete
 7. Bartha Eszter : Munkások az államszocializmusban: életszínvonal, politika és legitimáció. Bevezető megjegyzések
 8. Michael Burawoy : A harmadik nagy átalakulás, avagy hogyan lehet Polányit átmenteni a jövőbe
 9. Nagy Éva Katalin : Munkástanácsok 1989-ben. A dolgozói tulajdon kérdése a rendszerváltás folyamatában
 10. Bartha Eszter : Mark David Pittaway, 1972-2010
 11. Raquel Varela : Államosítás: munkásellenőrzés vagy a kapitalizmus megmentése? Tanulmány az 1974-1975-ös portugál forradalom idején lezajlott államosításokról
 12. Tütő László : Hacker volt-e Lenin?
 13. Szalai László : Válságkezelés hidegháborús viszonyok között
 14. Koltai Mihály Bence : Néhány szó a szintetikus biológiáról – Válasz Fülöp Ádám „Generation I” c. cikkére
 15. Fülöp Ádám : Játék – határok nélkül?