94. szám | (2012 Nyár)

Új számunk kiemelt témája (ismét) Mészáros István életműve, ezúttal egy brazíliai tudományoskonferencia-sorozat tükrében, amely a kiemelkedő marxista filozófus nemzetközi jelentőségét, a tőkerendszer strukturális válságának mély analízisét reflektálja. E válságra adott válasz volt a 2011-es világméretű népfölkelés-hullám, amelyről szintén latin-amerikai, radikális baloldali nézőpontból adunk közre elemzést. Kína mint új hegemón történelmi kísérletének jövője – Giovanni Arrighi immár lezárult munkássága nyomdokain – egyike a tőkerendszer perspektíváit érintő sorsfordító kérdéseknek. Kelet-Európa s benne hazánk „mélyrepülésének" fontos kérdésköre a történelem hivatalos meghamisítása és a vele szemben kibontakozó tudományos ellenállás.

Mostani számunk mellékletet is tartalmaz: Krausz Tamás vitára hívó, nagyívű tanulmányát a magyar történetírás marxizmushoz való viszonyáról.

Tartalomjegyzék
 1. Carlos Antonio Aguirre Rojas : 2011 népfölkelései – történeti távlatban
 2. Csala Károly : Mészáros-szeminárium Brazíliában
 3. Maria Orlanda Pinassi : Mészáros István, egy XXI. századi klasszikus
 4. Jorge Beinstein : Egy hosszú út kezdetén: a kapitalizmus hanyatlása, nosztalgiák, örökségek és remények a XXI. században
 5. John Bellamy Foster, Brett Clark : A társadalmi és ökológiai anyagcsere dialektikája: Marx, Mészáros és a tőke abszolút határai
 6. John Gulick : „A hosszú huszadik század” és a kínai hegemónia előtt álló akadályok
 7. Mitrovits Miklós : A történelem kriminalizálása. Átvilágítások, perek és kárpótlás a cseh, a lengyel és a magyar gyakorlatban (1989-2012)
 8. Hegyi Gyula : Marx a moziban
 9. Szarka Klára : Hemző Károly beszédes fotográfiái
 10. Tütő László : Ki törődik Koldus Józsival? (A kisebbik rossz és a nagyobbik jó dilemmájához) Módszertani elmélkedés elvekről és kompromisszumokról
 11. Marsai Viktor : Az amerikai neokonzervatívok és az iszlám biztonságiasítása
 12. Mitrovits Miklós : EURO 2012 Kelet-Európában. Egy félperifériás Európa-bajnokság margójára
 13. Bartha Eszter : Merlin és a varázslóinas: Egy életrajz értelmezéséhez
 14. Mezei Bálint : 900 nap az élet? – a leningrádi blokád története magyarul.
 15. Krausz Tamás : A magyar történetírás és a marxizmus. Megjegyzések a „keleteurópaiság” problémájához