96. szám | (2012 Tél)

Az e számunkat összefogó központi problémakör a „kapitalizmus strukturális válsága” fogalmával írható le a tömören. Történeti és elméleti szempontból is képet kapunk a kelet-európai „újkapitalizmus” – A. Taraszov megfogalmazásában: „a kapitalizmus második kiadásának” – félperifériás gazdasági-társadalmi jellegzetességeiről. Ezek között az egyik döntő mozzanat az agrárfejlődés terén megfigyelhető regresszíó: a kis- és középvállalati szektor rendkívüli gyengesége és versenyképtelensége, amely az államszocializmus korszakához képest is súlyos fejlődési visszaesést jelez. Bár az államszocializmusban a szocialista-kommunista emancipációs eszmény és a valóság között mindvégig történetileg meghatározható feszültség állt fenn, a rendszer megítélését az egyidejűleg lezajlott nyugat-európai fejlődéssel való egybevetés jelentősen differenciálja. Dokumentumrovatunk érdekes levelet közöl Szigeti József akadémikus hagyatékából, amely Mészáros István Heller Ágnes általi megrágalmazásának hátterét világítja meg. „Képes fejezetek Amerika sötét múltjából” címmel összeállítást közlünk Lewis Wickes Hine szociográfiai és szociológiai jelentőségű fotográfiáiból, amelyek illusztrálják: a legmodernebb kapitalizmus múltba vesző történelmi alapzata a mai napig itt él velünk mindenféle új formaváltozatok ellenére is.

Tartalomjegyzék
 1. Immanuel Wallerstein : A világméretű osztályharc – a tiltakozás geográfiája
 2. Nigel Swain : Posztszocialista kapitalizmus
 3. Alekszandr Nyikolajevics Taraszov : A „kapitalizmus második kiadása” Oroszországban
 4. Vámos György : Bűnösök és bűnbakok a Magyar Rádióban 1945 után
 5. Susan Zimmermann : A társadalmi-nemi (gender) rezsim és küzdelem a magyar államszocializmusban
 6. Szarka Klára : Képes fejezetek amerika sötét múltjából. Lewis Wickes Hine fotográfiái
 7. Révész József : Szigeti József a filozófus (1921-2012)
 8. Szigeti József : Tájékoztató hozzászólás a Bolivár-díj ügyhöz
 9. Ignacio Ramonet : WikiLeaks
 10. Tütő László : Beletörődés, „jobb nem tudni”, stréberség. Változatok a meghátrálásra II. „Menekülés a szabadságba”
 11. Koltai Mihály Bence : Miért pont az ideológia?