99. szám | (2013 Ősz)

 A társadalmi rendszer átalakításának elméleti és történeti problémáit négy nagyszerű írás is elemzi ebben a számunkban. Mészáros István az anyagi és szellemi termelési mód összefüggései alapján vázolja fel a „szabad szel­lemi termelés" lehetőségeit és korlátait, jelezve, hogy a rendszer egészének meghaladása nélkül nincs áttörés a „szabadság birodalmába"; Alekszandr Taraszov 1968 tapasztalatairól gondolkodva mutatja be az átalakulás, a rendszer-meghaladás történetileg meghatározott, forradalmi útját; Gabriel García Márquez, Nobel-díjas író egy 1974-es – ma is eleven – írásában Allende bukásának történelmi mozgatóit és tanulságait tárja fel; a kiváló kultúrszociológus, Jim McGuigan pedig a kapitalizmust mozgató vezér­eszméket rekonstruálja.

Számunk másik tematikai egysége az egyház és a nacionalizmus problema­tikája – történeti nézőpontból. A műfajukban különböző írások a két törté­nelmi jelenség szerepét – a magyar népi mozgalom ideológiatörténtétől a katolicizmus és az antiszemitizmus összefüggéseiig, a felszabadítási teológia kérdésétől Ferenc pápa színrelépéséig – a hatalomfenntartás szempontjából veszi górcső alá.
Tartalomjegyzék
 1. Szarka Klára, Mitrovits Miklós, Krausz Tamás : Neohorthyzmus és a kapitalizmus „második kiadása”
 2. Mészáros István : A „szabad szellemi termelés” föltételei és korlátai
 3. Alekszandr Nyikolajevics Taraszov : 1968 – tapasztalataink fényében
 4. Gabriel García Márquez : Miért kellett Allendének meghalnia? A santiagói lázadás
 5. Bimbó Mihály : A „népi írók” mozgalmáról
 6. Barta Tamás : Széttartó középutak. A népi mozgalom eszmetörténeti kategorizációja
 7. Florian Musil : Franco-ellenes társadalmi mozgalmak Barcelonában. Hogyan váltak a rezsim szociális és politikai áldozatai az új demokratikus civil társadalom megalapítóivá a diktatórikus rendszer uralma idején
 8. Jakab Attila : Fények és árnyak. Katolikus egyházi vezetők, antiszemitizmus és holokauszt a Horthy-korszakban (1920-1944)
 9. François Houtart : A Vatikán hadjárata a felszabadítási teológia ellen. Félelem a marxista fertőzéstől (1984)
 10. Patrick Michel, Jesús García-Ruiz : Újpünkösdizmus Latin-Amerikában. Néhány szempont a globalizáció politikai antropológiájához
 11. Jakab Attila : Ferenc pápa: változások Vatikánban?
 12. Jim McGuigan : A kapitalizmus vezérlő elvei
 13. Bózsó Péter : NEM egyszerű
 14. Tütő László : Fehérek Afrikában
 15. Szarka Klára : Fotós az utcán. Skuta Vilmos képei ürügyén