Társadalom, történelem, politika – interjú Wiener Györggyel

A politikai rendszer kettős meghatározottságát elemzi az interjú. Eszerint a politikai struktúrák egyrészt a társadalmi tagozódást, másrészt viszont a politikai hagyományokat tükrözik. Ez utóbbinak olyan mélyrétegei is feltárhatók, amelyekre a hétköznapi politikai vi­ták során igen kevés figyelmet fordítunk.