Korábbi számok kategória bejegyzései

17. szám | (1993 Tavasz)

E számunk a "baloldaliság" fogalmával bírkózik: a kérdés körüljárása érdekében olyan írásokat is közzéteszünk, amelyekkel elsősorban vitát, ellenvéleményeket szeretnénk kiváltani. Igyekszünk bemutatni továbbá olyan írásokat is, amelyek a baloldaliságnak az elmúlt évtizedekben nálunk kevésbé közismert formáit (anarchizmus, feminizmus, trockizmus) képviselik.
Tartalomjegyzék
 1. Robert Daniels : Trockij, Sztálin és a szovjet kommunizmus kialakulása
 2. Fekete Gyula : Szabadság és tulajdon – A polittikai jobb és bal kérdéséhez
 3. Krausz Tamás : Kapitalizmus-antikapitalizmus-külföldi tőke – Jegyzet egy új-régi politikai amalgámról
 4. Szigeti Péter : A baloldal elméleti zsákutcáiról
 5. Andrea Komlosy, Susan Zimmermann : Pénzt vagy életet? – Megjegyzések a gyakorlati nőmozgalom körüli vitához
 6. Susan Zimmermann : A nyugat-európai típusú jóléti állam születése és kimúlása
 7. Giovanni Arrighi : Marxista évszázad, amerikai évszázad: a világ munkásmozgalmának kialakulása és átalakulása
 8. Johan Galtung : A terrorizmus okairól és megszűntetéséről
 9. Lakatos László, Ernest Mandel : Európa változásai – balszemmel
 10. Maróthy János : Mindig-új baloldal
 11. Colin Ward : Aktív anarchia (részletek)
 12. A baloldali egység megteremtéséért – A Balodali Alternatíva Egyesülés politikai nyilatkozata
 13. Henri Lefebvre : A civil társadalom és a polgári jogok
 14. Michael Löwy : A romantikus marxizmus – Henri Lefebvre
 15. Rémi Hess : Henri Lefebvre válogatott bibliográfiája
 16. Tőkei Ferenc : Üzenetek a XIX. századból – Marx a gazdaságtan fejlődéséről és a szocialista forradalmakról
 17. Néhány ötletes módszer a demokrácia ellenőrzésére, avagy mit kezdjünk a tömegtájékoztatás eszközeivel?

16. szám | (1992 Tél)

Immanuel Wallerstein és André Gunder Frank után most Samir Amin írásaival folytatjuk a New Left klasszikusainak bemutatását. Megtiszteltetésnek tekintjük, hogy Amin külön a mi lapunk számára megküldte 12, részben már megjelent, részben publikálatlan cikkét (ezek közül válogattuk be a számunkban olvasható négyet), valamint A káosz birodalma című könyvét (amelyre írásában Marton Imre reagál). A következő bemutatandó Giovanni Arrighi, akinek egy hosszabb lélegzetű írását e számunkban adjuk közre, egy másikat pedig a következőben. A “klasszikusok” közlése (akik közé, egyébként Étienne Balibar is besorolható) ugyanakkor korántsem jelenti azt, hogy hozzájuk kritikátlan tisztelet fűzne. Ezért is örültünk Zalai K. László Wallersteinnel polemizáló írásának – a közlésekkel éppen az a legfőbb célunk, hogy a jelentékeny szerzők gondolatai megtermékenyítsék a hazai elméleti gondolkodást.

Változatok egy témára rovatunkban ezúttal válogatást nyújtunk abból az érdekes, elemző vitából, amely az Öböl-háború kapcsán bontakozott ki a Marx Centouno hasábjain.

Tartalomjegyzék
 1. Samir Amin : A szovjet rendszer bírálatának harmic esztendeje
 2. Bodács Emil : Európaiság -tegnap és ma. Európa történelmi és geopilitikai fogalmának változásai
 3. Samir Amin : A harmadik világ újra “viharzóna”
 4. Andre Gunder Frank : Az Észak-Dél konfliktus politikai gazdaságtana
 5. Marco Bonzio : Az Öböl és az imperializmus. Gondolatok és feltevések a kapitalista termelési mód jelenlegi fejlődési szakaszáról
 6. Roger Burbach : Az amerikai demokrácia tragédiája
 7. Pip Hinman : Háború a környezet ellen Közép-Amerikában
 8. Tézisek egy alternatív európai fejlődésről
 9. Michel Husson : A liberális évtized: a polarizálódó kapitalizmus felé
 10. John Ross : Növekvő világszegénység
 11. Alexande Adler : Keleten és Délen: az emberi jogok diadala vagy az értelem veresége?
 12. Samir Amin : Megjegyzések a transznacionalizálódásról
 13. Samir Amin : Megjegyzések a lekapcsolódás elméletéhez
 14. Giovanni Arrighi : A fejlődés illúziója. A félperiféria koncepciójának megújítása
 15. Étienne Balibar : Az osztályharctól az osztályok nélküli harcig
 16. Zalai K. László : A valóság mítosza. Wallerstein haladás kritikájának szemléleti-módszertani fogyatékosságairól
 17. k. g. : Mi is hát az a valami, amiért életüket áldozták a “világszabadság” hősei?
 18. Marton Imre : Kimerülőben vannak-e a baloldal történelmi lehetőségei? Új remények a reménytelenségben
 19. Andor László : Schumacher Magyarországon
 20. 1:0 a tudomány javára

14. szám | (1992 Nyár)

14hu_Borito14

Eddigi többnyire egy téma köré szerveződő számainktól eltérően e dupla számunknak három fő témája van: “Vallás és baloldaliság”; “Kapitalizmus kezdőknek”; “A gyűlölet avagy a népírtás lélektana”. A három tematikus blokkba tartozó írások ebben a sorrendben követik egymást.
Tartalomjegyzék
 1. Konrád György, Kósa Ferenc, Tőkei Ferenc, Kapitány Gábor : Marxizmus, politika, erkölcs – kerekasztal beszélgetés
 2. Jaen Adolfo Abascal : A római katolikus egyház (látszólag) belső konfliktusa (részlet)
 3. Frei Betto : Kereszténység és marxizmus
 4. Michael Löwy : Róma a Wall Street ellen?
 5. Rudolf J. Siebert : A vallás jövője: a szocializmus újjáépítése vagy a nacionalizmus restaurácója? (Részlet)
 6. Sara Wilsky : Neofasizmus – veszély vagy egy ideiglenes tájékozódási válság átmeneti jelensége az új Szövetségi Köztársaságban
 7. A főváros közterületein elhelyezett politikai tartalmú képzőművészeti alkotások sorsáról – a Fővárosi Közgyűlés vitája és határozatai
 8. Balogh Sándor : Társadalom és bűnözés
 9. Christoph Butterwege : Új német nacionalizmus, nagyhatalmi sovinizmus és revansizmus
 10. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Hit és erkölcs a társadalomban
 11. Staub Ervin : A népírtás és a tömeggyilkosság kulturális-társadalmi és pszichológiai eredete
 12. Szoboszlai György : Alkotmányos átalakulás Magyarországon
 13. Vigvári András : Privatizáció Nyugat-, és Kelet-Közép-Európában – néhány tanulság
 14. Harald Werner : Az Öböl-háború pszichológiai vonatkozásai
 15. Kapitány Gábor : Interjú Bulányi Györggyel
 16. Hoch Róbert : A gazdasági liberalizmus és a jobbratolódás veszélye
 17. Néhány ötletes módszer a gyengébb gazdaságok hasznának elszívására
 18. Fasizmus
 19. Andor László : Hayek után szabadon
 20. Kéri Elemér : Antonio Gramsci születésének 100. évfordulója
 21. Krausz Tamás : Sztálin és a történetírás – néhány gondolat deutscher biográfiájáról

12. szám | (1991 Tél)

12hu_Borito12

1991. április 10. és 12. között folyóiratunk rendezésében Budapesten, a Csillebérci Ifjúsági és Gyermek Központ helyiségeiben zajlott a Társadalomkritikai Folyóiratok Első Nemzetközi Elméleti Konferenciája. Olvasóink e számunkban válogatást találnak azon írásokból, amelyeket konferenciánk résztvevőitől kaptunk (egyeseknél ezek azonosak ott elhangzott előadásuk szövegével, másoknál attól eltérőek), illetve amelyeket olyan meghívottak küldtek el, akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen (mint Bidet, Laibman, Mészáros vagy Samary). Kérjük az Olvasót, az írások jellegének megítélésénél vegye figyelembe, hogy milyen közeg számára készültek: nagy részük eredetileg a szerzők saját országának lapjai számára fogalmazódott. Reméljük azonban, az angliai, amerikai, olasz, osztrák, francia vagy lengyel szerzők nézőpontjából írottak nem lesznek érdektelenek a magyar olvasók számára sem, hiszen a tanulmányok, cikkek többségének középpontjában a mi régiónk jelenének változásai állanak.
Konferenciánk anyagai mellett a hollandiai André Gunder Frank két írását mutatjuk be. Ezzel tulajdonképpen folytatjuk azt a világ ma 36 legjelentősebb baloldali gondolkodóit bemutató sorozatot, amelyet Immanuel Wallerstein írásainak közlésével kezdtünk el, s amelyet a közeljövőben Samir Amin írásaival folytatunk. (Megjegyezzük: Wallerstein két cikkét, Frank itt közölt tanulmányait és Amin majdan közlésre kerülő valamennyi írását maguk a szerzők ajánlották fel az Eszmélet számára.)
Tartalomjegyzék
 1. Társadalomelméleti folyóiratok konferenciája, Budapest 1991 – Beszámoló
 2. Gus Fagan : Magyarország: a kádárizmus összeomlása
 3. Andrea Komlosy, Hannes Hofbauer : Az átalakuló Kelet-Európa
 4. Luciana Castellina : Olasz kommunistának maradni – Reflexiók a “szocializmus halálára”
 5. Vietorisz Tamás : A globális információs gazdaság, a privatizáció és a szocializmus jövője
 6. Jacques Bidet : A modernitás metastrukturális elmélete
 7. Barry K. Gills, Andre Gunder Frank : A felhalmozás felhalmozódása – Tézisek és kutatási terv az 5000 éves világrendszer történetéhez
 8. Andre Gunder Frank : Demokrácia árusítás az antidemokratikus piacon
 9. David Laibman : A szocialista gazdaság működési elméletéhez
 10. Mészáros István : A hasznosítás csökkenő rátája és a kapitalista állam
 11. Catherine Samary : A szükséges önigazgatás
 12. Bartosz Julian : Egészen lent, elválaszthatatlan értékekért – Tézisek az 1991. április 11—12-én tartandó budapesti konferenciára
 13. Bibliográfia a rendszerváltásról
 14. Az 1991. április 11-12-én tartott konferencián részt vett folyóiratok

9. szám | (1991 Tavasz)

Mint olvasóink észlelhetik, lapunk mostantól némileg módosult köntösben és hosszabb szünet után jelenik meg. Ennek oka elsősorban azokban a finanszírozási nehézségekben rejlik, amelyek, mint majd' minden sajtóterméket, a mi lapunkat is elérték. Új kiadóval, új reményekkel kezdjük az 1991. évet, melyben várhatóan négy számot fogunk megjelentetni. A több hónapos kimaradást most ezen összevont számmal próbáljuk enyhíteni. Reméljük, ebben az évben az állandó Achilles-sarkunkat jelentő terjesztés gondjai is megoldódnak. Olvasóink aggódó érdeklődését köszönve kérünk elnézést minden fennakadásért.
Tartalomjegyzék
 1. Bill Lomax : A feje tetejére állt világ. Két forradalom Magyarországon: 1956 és 1989
 2. Marton Imre : Nyugat-Európa az átrendeződő világrendszer szorításában
 3. John Rees : Az új imperializmus
 4. Tót Éva : Hogyan védekeznek a háztartások? – Beszélgetés Sík Endrével
 5. Ékes Ildikó : Hogyan élünk az ezredforduló küszöbén? Egy 6.000 háztartásra kiterjedő kérdőíves felmérés eredményei
 6. Tátrai Gábor : Az 1990-es választások – Beszélgetés Wiener Györggyel
 7. Márkus Péter : Modernizációs elméletek a nyolcvanas évek hazai társadalomtudományában – Vázlat
 8. Mocsáry József : Magyarország és az államkapitalizmus – Tézisek 1949 utáni történelmünk gazdasági paradoxonainak értelmezéséhez
 9. Szalai Pál : Bibó eszméi nem győzedelmeskednek?
 10. Vigvári András : Reform és rendszerváltás – Vázlat a magyar gazdaságpolitika és reform történetéhez, valamint a közeljövő lehetséges alternatíváinak elemzéséhez
 11. Szabó András György : Korszerű-e a marxizmus?
 12. Demokrácia
 13. Az Állampolgári Kezdeményezések Fórumáról
 14. A hatalmat ellenőrizni kell – Beszélgetés Hegedűs Andrással a most szerveződő Munkásakadémiáról
 15. A Szövetség a Társadalmi Demokráciáért 1990 chartája
 16. Szak Péter Otmár : Az Eszmélet 1-8. számainak név- és tárgymutatója
 17. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Politika és/vagy társadalom