Korábbi számok kategória bejegyzései

8. szám | (1990 Tél)

 

 

Tartalomjegyzék
 1. Marosán György, Mocsáry József, Angyal Ádám, Krausz Tamás : Ki legyen a gazda?
 2. Alternatívák nélkül – Bevezető: miért fontos az “orosz modell”
 3. V. P. Buldakov : Az októberi forradalom mint szociokulturális jelenség
 4. Nagy Péter Tibor : Az októberi forradalom és a Szovjetunió adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon
 5. Az Egyesült Ellenzék nyilatkozata
 6. V. Lepehin : Tudjuk-e merre tartunk? Áttekintés a Szovjetunió mai politikai mozgalmairól
 7. Statisztikák a Szovjetunióról
 8. Szénási Sándor : A bolsevizmus “két lelke” – Beszélgetés Szilágyi Ákossal
 9. Immanuel Wallerstein : A XX. századi szocialista kísérletről
 10. Samuel Bowles : A kelet-európai események új erőt adhatnak a baloldali értelmiségnek
 11. M. M. : Kit véd a vasfüggöny?
 12. Sz. Bíró Zoltán : Válogatott bibliográfia az “orosz modell” történetéhez
 13. Krausz Tamás : Bergyajev aktualitása
 14. Daniel Singer : Mészáros István: Az ideológia hatalma
 15. Kapitány Ágnes, Marton Imre, Kapitány Gábor : Beszélgetés Gilbert Wassermannal az M főszerkesztőjével
 16. Pártok harca a dolgozók pénzén avagy mit kell tudni a Szegények és Kiszolgáltatottak Szövetségéről?
 17. Tót Éva : A Kertváros és az Oncsa-telep között – Beszélgetés Szili Sándor esztergályossal, országgyűlési képviselővel

7. szám | (1990 Ősz)

Tartalomjegyzék
 1. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Társadalmi harc és erőszak
 2. Keresztes Lajos : Az erőszak verbunkja – Egy félelmetes nemzetközi erőszakszervezet: a Waffen SS
 3. Interjú dr. Merza Józseffel
 4. Interjú Sebeők Jánossal a Voks Humana alapítójával
 5. Tót Éva, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Beszélgetés Immanuel Wallersteinnel a baloldal kelet-európai összeomlásáról
 6. Gilbert Girondeaux : A hadiipari komplexumok a leszerelés ellen
 7. Ankerl Géza : A nemzeti kisebbség szociálökológiai fennmaradásáról – különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére
 8. Bodó László : Kit fog elrabolni a Nemzeti Független Demokratikus RAF?
 9. Koháry Ilona : A forradalom, akárcsak Szaturnusz felfalja saját fiait – Büchner a forradalom mitológiájáról
 10. Loránd Ferenc : A kényszer szerepe a pedadógiában
 11. Maróthy János : Induló és forradalom
 12. Porosz Tibor : Anarchizmus és erőszak
 13. Rácz József : Erőszak mint önvédelem – Marginális ifjúsági szubkultúrák tagjainak viselkedése és világképe
 14. Tót Éva : Interjú Wekler Ferenccel a Faluszövetség szervezőjével, országgyűlési képviselővel, Mecseknádasd tanácselnökével

6. szám | (1990 Nyár)

Tartalomjegyzék
 1. Szabó Miklós, Kósa Ferenc, Für Lajos : Kerekasztal beszélgetés a nemzetről
 2. Fuat Orcun : A kaukázusi konfliktus forrásainál
 3. Sipos Péter : A “kurzus” és a keresztény-nemzeti ideológia kialakulása
 4. Gilbert Wasserman : Jean-Marie Le Pen mégiscsak mennybe megy
 5. Lóránt Károly : Az adóssághegy – avagy hogyan birkózzunk meg vele
 6. Immanuel Wallerstein : A nemzeti és az egyetemes: lehetséhes-e egy világkultúra?
 7. Gian Maria Cazzanigga : 1993 – egy új nemzeti kérdés
 8. Csanády András : Nemzetiségi ellentétek Romániában – és az egyenlőtlen fejlődés
 9. Andor László : Az ismeretlen kapitalizmus
 10. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Nemzeti érzés, nemzet, nemzetiség, baloldal
 11. Kelet-Európa és a nacionalizmus – ma
 12. k. g. : Diósi Ágnes Cigányút című könyvéről
 13. Vagyim Belocerkovszkij : Az önkormányzó kollektívák társadalma
 14. Szűcs Katalin Ágnes : Például az örmények – Interjú Simon József Zavennel
 15. Osztojkán Béla : Cigányság, előítéletek, önszerveződés
 16. Tót Éva : A szegényeké is kisebbségi sors – Interjú Havas Gáborral

5. szám | (1990 Tavasz)

5hu_Borito05

Tartalomjegyzék
 1. Krausz Tamás : Kelet-Európa konzervatív forradalmai – Fordulat Kelet-Európában: mítosz és valóság
 2. Niederhauser Emil : Előhang 1989 Kelet- Európájához
 3. Beatrix Campbell, Mario Telo, John Lloyd, Martin Jacques, Eric J. Hobsbawm : Az ügy vége
 4. M. Lengyel László : Szovjetunió: kollektivizálódó tulajdon
 5. Magyar Péter : Az OKP stratégiaváltása(i)
 6. Petr Uhl, Aleksandr Kramer, Vladimir Riha, Egon Bondy, Petr Kuzvart : Mozgalom a demokratikus és önkormányzati szocializmusért
 7. Kiss Rita : Beszélgetés J. Piniorral
 8. Kik azok az anarcho-szindikalisták és mire törekszenek?
 9. Mit akar az Egyesült Baloldal?
 10. Hajdu F. András : Egy rendszer összeomlásának kronológiája
 11. Füzes Oszkár : “Nos kinek a forradalma?” – Románia, 1990
 12. Juhász József : Jugoszlávia válaszúton
 13. Tálas Péter : A Köztársaság a kilencvenes évek küszöbén
 14. Thoma László : Az alternatívák nélküli társadalom
 15. Herman József : Interjú B. Denitch-csel
 16. t : A piac a demokratizálás ellen – Catherine Samary könyveiről
 17. Munkástanács dokumentumok
 18. Szocializmus
 19. Nemzet

4. szám | (1989 Tél)

4hu_Borito04

Tartalomjegyzék
 1. Szabó András György : Marx és az államszocializmus – Louis Blanc-Rodbertus-Lassalle-Hyndman
 2. Krausz Tamás : A mensevikek és a szocializmus – dokumentumok tükrében
 3. Urban Herlitz : A társadalomfejlődés tendenciái és a szocializmus
 4. Szigeti Péter : Kapitalizmus – késő kapitalizmus (egy elemzés tapasztalatai)
 5. A mensevik párt tézisei (1920. április 10.)
 6. Porosz Tibor : Tézisek a sztálinizmusról
 7. Slemmer László : A humánus tőke kora?
 8. Tütő László : Szolgáló állam és “szabadon lebegő” kormányzat – Tézisek a modern kapitalizmus működésének alapszerkezetéről
 9. Liberalizmus
 10. Munkás
 11. Saul Landau : Minden tudásunk urai – Herbert Schiller: A köznyelv korporatív birtoklása című könyvéről
 12. alfa : Egy könyv margójára
 13. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Hová mégy Kelet-Európa?