Korábbi számok kategória bejegyzései

14. szám | (1992 Nyár)

14hu_Borito14

Eddigi többnyire egy téma köré szerveződő számainktól eltérően e dupla számunknak három fő témája van: “Vallás és baloldaliság”; “Kapitalizmus kezdőknek”; “A gyűlölet avagy a népírtás lélektana”. A három tematikus blokkba tartozó írások ebben a sorrendben követik egymást.
Tartalomjegyzék
 1. Konrád György, Kósa Ferenc, Tőkei Ferenc, Kapitány Gábor : Marxizmus, politika, erkölcs – kerekasztal beszélgetés
 2. Jaen Adolfo Abascal : A római katolikus egyház (látszólag) belső konfliktusa (részlet)
 3. Frei Betto : Kereszténység és marxizmus
 4. Michael Löwy : Róma a Wall Street ellen?
 5. Rudolf J. Siebert : A vallás jövője: a szocializmus újjáépítése vagy a nacionalizmus restaurácója? (Részlet)
 6. Sara Wilsky : Neofasizmus – veszély vagy egy ideiglenes tájékozódási válság átmeneti jelensége az új Szövetségi Köztársaságban
 7. A főváros közterületein elhelyezett politikai tartalmú képzőművészeti alkotások sorsáról – a Fővárosi Közgyűlés vitája és határozatai
 8. Balogh Sándor : Társadalom és bűnözés
 9. Christoph Butterwege : Új német nacionalizmus, nagyhatalmi sovinizmus és revansizmus
 10. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Hit és erkölcs a társadalomban
 11. Staub Ervin : A népírtás és a tömeggyilkosság kulturális-társadalmi és pszichológiai eredete
 12. Szoboszlai György : Alkotmányos átalakulás Magyarországon
 13. Vigvári András : Privatizáció Nyugat-, és Kelet-Közép-Európában – néhány tanulság
 14. Harald Werner : Az Öböl-háború pszichológiai vonatkozásai
 15. Kapitány Gábor : Interjú Bulányi Györggyel
 16. Hoch Róbert : A gazdasági liberalizmus és a jobbratolódás veszélye
 17. Néhány ötletes módszer a gyengébb gazdaságok hasznának elszívására
 18. Fasizmus
 19. Andor László : Hayek után szabadon
 20. Kéri Elemér : Antonio Gramsci születésének 100. évfordulója
 21. Krausz Tamás : Sztálin és a történetírás – néhány gondolat deutscher biográfiájáról

12. szám | (1991 Tél)

12hu_Borito12

1991. április 10. és 12. között folyóiratunk rendezésében Budapesten, a Csillebérci Ifjúsági és Gyermek Központ helyiségeiben zajlott a Társadalomkritikai Folyóiratok Első Nemzetközi Elméleti Konferenciája. Olvasóink e számunkban válogatást találnak azon írásokból, amelyeket konferenciánk résztvevőitől kaptunk (egyeseknél ezek azonosak ott elhangzott előadásuk szövegével, másoknál attól eltérőek), illetve amelyeket olyan meghívottak küldtek el, akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen (mint Bidet, Laibman, Mészáros vagy Samary). Kérjük az Olvasót, az írások jellegének megítélésénél vegye figyelembe, hogy milyen közeg számára készültek: nagy részük eredetileg a szerzők saját országának lapjai számára fogalmazódott. Reméljük azonban, az angliai, amerikai, olasz, osztrák, francia vagy lengyel szerzők nézőpontjából írottak nem lesznek érdektelenek a magyar olvasók számára sem, hiszen a tanulmányok, cikkek többségének középpontjában a mi régiónk jelenének változásai állanak.
Konferenciánk anyagai mellett a hollandiai André Gunder Frank két írását mutatjuk be. Ezzel tulajdonképpen folytatjuk azt a világ ma 36 legjelentősebb baloldali gondolkodóit bemutató sorozatot, amelyet Immanuel Wallerstein írásainak közlésével kezdtünk el, s amelyet a közeljövőben Samir Amin írásaival folytatunk. (Megjegyezzük: Wallerstein két cikkét, Frank itt közölt tanulmányait és Amin majdan közlésre kerülő valamennyi írását maguk a szerzők ajánlották fel az Eszmélet számára.)
Tartalomjegyzék
 1. Társadalomelméleti folyóiratok konferenciája, Budapest 1991 – Beszámoló
 2. Gus Fagan : Magyarország: a kádárizmus összeomlása
 3. Andrea Komlosy, Hannes Hofbauer : Az átalakuló Kelet-Európa
 4. Luciana Castellina : Olasz kommunistának maradni – Reflexiók a “szocializmus halálára”
 5. Vietorisz Tamás : A globális információs gazdaság, a privatizáció és a szocializmus jövője
 6. Jacques Bidet : A modernitás metastrukturális elmélete
 7. Barry K. Gills, Andre Gunder Frank : A felhalmozás felhalmozódása – Tézisek és kutatási terv az 5000 éves világrendszer történetéhez
 8. Andre Gunder Frank : Demokrácia árusítás az antidemokratikus piacon
 9. David Laibman : A szocialista gazdaság működési elméletéhez
 10. Mészáros István : A hasznosítás csökkenő rátája és a kapitalista állam
 11. Catherine Samary : A szükséges önigazgatás
 12. Bartosz Julian : Egészen lent, elválaszthatatlan értékekért – Tézisek az 1991. április 11—12-én tartandó budapesti konferenciára
 13. Bibliográfia a rendszerváltásról
 14. Az 1991. április 11-12-én tartott konferencián részt vett folyóiratok

9. szám | (1991 Tavasz)

Mint olvasóink észlelhetik, lapunk mostantól némileg módosult köntösben és hosszabb szünet után jelenik meg. Ennek oka elsősorban azokban a finanszírozási nehézségekben rejlik, amelyek, mint majd' minden sajtóterméket, a mi lapunkat is elérték. Új kiadóval, új reményekkel kezdjük az 1991. évet, melyben várhatóan négy számot fogunk megjelentetni. A több hónapos kimaradást most ezen összevont számmal próbáljuk enyhíteni. Reméljük, ebben az évben az állandó Achilles-sarkunkat jelentő terjesztés gondjai is megoldódnak. Olvasóink aggódó érdeklődését köszönve kérünk elnézést minden fennakadásért.
Tartalomjegyzék
 1. Bill Lomax : A feje tetejére állt világ. Két forradalom Magyarországon: 1956 és 1989
 2. Marton Imre : Nyugat-Európa az átrendeződő világrendszer szorításában
 3. John Rees : Az új imperializmus
 4. Tót Éva : Hogyan védekeznek a háztartások? – Beszélgetés Sík Endrével
 5. Ékes Ildikó : Hogyan élünk az ezredforduló küszöbén? Egy 6.000 háztartásra kiterjedő kérdőíves felmérés eredményei
 6. Tátrai Gábor : Az 1990-es választások – Beszélgetés Wiener Györggyel
 7. Márkus Péter : Modernizációs elméletek a nyolcvanas évek hazai társadalomtudományában – Vázlat
 8. Mocsáry József : Magyarország és az államkapitalizmus – Tézisek 1949 utáni történelmünk gazdasági paradoxonainak értelmezéséhez
 9. Szalai Pál : Bibó eszméi nem győzedelmeskednek?
 10. Vigvári András : Reform és rendszerváltás – Vázlat a magyar gazdaságpolitika és reform történetéhez, valamint a közeljövő lehetséges alternatíváinak elemzéséhez
 11. Szabó András György : Korszerű-e a marxizmus?
 12. Demokrácia
 13. Az Állampolgári Kezdeményezések Fórumáról
 14. A hatalmat ellenőrizni kell – Beszélgetés Hegedűs Andrással a most szerveződő Munkásakadémiáról
 15. A Szövetség a Társadalmi Demokráciáért 1990 chartája
 16. Szak Péter Otmár : Az Eszmélet 1-8. számainak név- és tárgymutatója
 17. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Politika és/vagy társadalom

8. szám | (1990 Tél)

 

 

Tartalomjegyzék
 1. Marosán György, Mocsáry József, Angyal Ádám, Krausz Tamás : Ki legyen a gazda?
 2. Alternatívák nélkül – Bevezető: miért fontos az “orosz modell”
 3. V. P. Buldakov : Az októberi forradalom mint szociokulturális jelenség
 4. Nagy Péter Tibor : Az októberi forradalom és a Szovjetunió adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon
 5. Az Egyesült Ellenzék nyilatkozata
 6. V. Lepehin : Tudjuk-e merre tartunk? Áttekintés a Szovjetunió mai politikai mozgalmairól
 7. Statisztikák a Szovjetunióról
 8. Szénási Sándor : A bolsevizmus “két lelke” – Beszélgetés Szilágyi Ákossal
 9. Immanuel Wallerstein : A XX. századi szocialista kísérletről
 10. Samuel Bowles : A kelet-európai események új erőt adhatnak a baloldali értelmiségnek
 11. M. M. : Kit véd a vasfüggöny?
 12. Sz. Bíró Zoltán : Válogatott bibliográfia az “orosz modell” történetéhez
 13. Krausz Tamás : Bergyajev aktualitása
 14. Daniel Singer : Mészáros István: Az ideológia hatalma
 15. Kapitány Ágnes, Marton Imre, Kapitány Gábor : Beszélgetés Gilbert Wassermannal az M főszerkesztőjével
 16. Pártok harca a dolgozók pénzén avagy mit kell tudni a Szegények és Kiszolgáltatottak Szövetségéről?
 17. Tót Éva : A Kertváros és az Oncsa-telep között – Beszélgetés Szili Sándor esztergályossal, országgyűlési képviselővel

7. szám | (1990 Ősz)

Tartalomjegyzék
 1. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Társadalmi harc és erőszak
 2. Keresztes Lajos : Az erőszak verbunkja – Egy félelmetes nemzetközi erőszakszervezet: a Waffen SS
 3. Interjú dr. Merza Józseffel
 4. Interjú Sebeők Jánossal a Voks Humana alapítójával
 5. Tót Éva, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Beszélgetés Immanuel Wallersteinnel a baloldal kelet-európai összeomlásáról
 6. Gilbert Girondeaux : A hadiipari komplexumok a leszerelés ellen
 7. Ankerl Géza : A nemzeti kisebbség szociálökológiai fennmaradásáról – különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére
 8. Bodó László : Kit fog elrabolni a Nemzeti Független Demokratikus RAF?
 9. Koháry Ilona : A forradalom, akárcsak Szaturnusz felfalja saját fiait – Büchner a forradalom mitológiájáról
 10. Loránd Ferenc : A kényszer szerepe a pedadógiában
 11. Maróthy János : Induló és forradalom
 12. Porosz Tibor : Anarchizmus és erőszak
 13. Rácz József : Erőszak mint önvédelem – Marginális ifjúsági szubkultúrák tagjainak viselkedése és világképe
 14. Tót Éva : Interjú Wekler Ferenccel a Faluszövetség szervezőjével, országgyűlési képviselővel, Mecseknádasd tanácselnökével