Korábbi számok kategória bejegyzései

9. szám | (1991 Tavasz)

Mint olvasóink észlelhetik, lapunk mostantól némileg módosult köntösben és hosszabb szünet után jelenik meg. Ennek oka elsősorban azokban a finanszírozási nehézségekben rejlik, amelyek, mint majd' minden sajtóterméket, a mi lapunkat is elérték. Új kiadóval, új reményekkel kezdjük az 1991. évet, melyben várhatóan négy számot fogunk megjelentetni. A több hónapos kimaradást most ezen összevont számmal próbáljuk enyhíteni. Reméljük, ebben az évben az állandó Achilles-sarkunkat jelentő terjesztés gondjai is megoldódnak. Olvasóink aggódó érdeklődését köszönve kérünk elnézést minden fennakadásért.
Tartalomjegyzék
 1. Bill Lomax : A feje tetejére állt világ. Két forradalom Magyarországon: 1956 és 1989
 2. Marton Imre : Nyugat-Európa az átrendeződő világrendszer szorításában
 3. John Rees : Az új imperializmus
 4. Tót Éva : Hogyan védekeznek a háztartások? – Beszélgetés Sík Endrével
 5. Ékes Ildikó : Hogyan élünk az ezredforduló küszöbén? Egy 6.000 háztartásra kiterjedő kérdőíves felmérés eredményei
 6. Tátrai Gábor : Az 1990-es választások – Beszélgetés Wiener Györggyel
 7. Márkus Péter : Modernizációs elméletek a nyolcvanas évek hazai társadalomtudományában – Vázlat
 8. Mocsáry József : Magyarország és az államkapitalizmus – Tézisek 1949 utáni történelmünk gazdasági paradoxonainak értelmezéséhez
 9. Szalai Pál : Bibó eszméi nem győzedelmeskednek?
 10. Vigvári András : Reform és rendszerváltás – Vázlat a magyar gazdaságpolitika és reform történetéhez, valamint a közeljövő lehetséges alternatíváinak elemzéséhez
 11. Szabó András György : Korszerű-e a marxizmus?
 12. Demokrácia
 13. Az Állampolgári Kezdeményezések Fórumáról
 14. A hatalmat ellenőrizni kell – Beszélgetés Hegedűs Andrással a most szerveződő Munkásakadémiáról
 15. A Szövetség a Társadalmi Demokráciáért 1990 chartája
 16. Szak Péter Otmár : Az Eszmélet 1-8. számainak név- és tárgymutatója
 17. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Politika és/vagy társadalom

8. szám | (1990 Tél)

 

 

Tartalomjegyzék
 1. Marosán György, Mocsáry József, Angyal Ádám, Krausz Tamás : Ki legyen a gazda?
 2. Alternatívák nélkül – Bevezető: miért fontos az “orosz modell”
 3. V. P. Buldakov : Az októberi forradalom mint szociokulturális jelenség
 4. Nagy Péter Tibor : Az októberi forradalom és a Szovjetunió adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon
 5. Az Egyesült Ellenzék nyilatkozata
 6. V. Lepehin : Tudjuk-e merre tartunk? Áttekintés a Szovjetunió mai politikai mozgalmairól
 7. Statisztikák a Szovjetunióról
 8. Szénási Sándor : A bolsevizmus “két lelke” – Beszélgetés Szilágyi Ákossal
 9. Immanuel Wallerstein : A XX. századi szocialista kísérletről
 10. Samuel Bowles : A kelet-európai események új erőt adhatnak a baloldali értelmiségnek
 11. M. M. : Kit véd a vasfüggöny?
 12. Sz. Bíró Zoltán : Válogatott bibliográfia az “orosz modell” történetéhez
 13. Krausz Tamás : Bergyajev aktualitása
 14. Daniel Singer : Mészáros István: Az ideológia hatalma
 15. Kapitány Ágnes, Marton Imre, Kapitány Gábor : Beszélgetés Gilbert Wassermannal az M főszerkesztőjével
 16. Pártok harca a dolgozók pénzén avagy mit kell tudni a Szegények és Kiszolgáltatottak Szövetségéről?
 17. Tót Éva : A Kertváros és az Oncsa-telep között – Beszélgetés Szili Sándor esztergályossal, országgyűlési képviselővel

7. szám | (1990 Ősz)

Tartalomjegyzék
 1. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Társadalmi harc és erőszak
 2. Keresztes Lajos : Az erőszak verbunkja – Egy félelmetes nemzetközi erőszakszervezet: a Waffen SS
 3. Interjú dr. Merza Józseffel
 4. Interjú Sebeők Jánossal a Voks Humana alapítójával
 5. Tót Éva, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Beszélgetés Immanuel Wallersteinnel a baloldal kelet-európai összeomlásáról
 6. Gilbert Girondeaux : A hadiipari komplexumok a leszerelés ellen
 7. Ankerl Géza : A nemzeti kisebbség szociálökológiai fennmaradásáról – különös tekintettel a Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzetére
 8. Bodó László : Kit fog elrabolni a Nemzeti Független Demokratikus RAF?
 9. Koháry Ilona : A forradalom, akárcsak Szaturnusz felfalja saját fiait – Büchner a forradalom mitológiájáról
 10. Loránd Ferenc : A kényszer szerepe a pedadógiában
 11. Maróthy János : Induló és forradalom
 12. Porosz Tibor : Anarchizmus és erőszak
 13. Rácz József : Erőszak mint önvédelem – Marginális ifjúsági szubkultúrák tagjainak viselkedése és világképe
 14. Tót Éva : Interjú Wekler Ferenccel a Faluszövetség szervezőjével, országgyűlési képviselővel, Mecseknádasd tanácselnökével

6. szám | (1990 Nyár)

Tartalomjegyzék
 1. Szabó Miklós, Kósa Ferenc, Für Lajos : Kerekasztal beszélgetés a nemzetről
 2. Fuat Orcun : A kaukázusi konfliktus forrásainál
 3. Sipos Péter : A “kurzus” és a keresztény-nemzeti ideológia kialakulása
 4. Gilbert Wasserman : Jean-Marie Le Pen mégiscsak mennybe megy
 5. Lóránt Károly : Az adóssághegy – avagy hogyan birkózzunk meg vele
 6. Immanuel Wallerstein : A nemzeti és az egyetemes: lehetséhes-e egy világkultúra?
 7. Gian Maria Cazzanigga : 1993 – egy új nemzeti kérdés
 8. Csanády András : Nemzetiségi ellentétek Romániában – és az egyenlőtlen fejlődés
 9. Andor László : Az ismeretlen kapitalizmus
 10. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Nemzeti érzés, nemzet, nemzetiség, baloldal
 11. Kelet-Európa és a nacionalizmus – ma
 12. k. g. : Diósi Ágnes Cigányút című könyvéről
 13. Vagyim Belocerkovszkij : Az önkormányzó kollektívák társadalma
 14. Szűcs Katalin Ágnes : Például az örmények – Interjú Simon József Zavennel
 15. Osztojkán Béla : Cigányság, előítéletek, önszerveződés
 16. Tót Éva : A szegényeké is kisebbségi sors – Interjú Havas Gáborral

5. szám | (1990 Tavasz)

5hu_Borito05

Tartalomjegyzék
 1. Krausz Tamás : Kelet-Európa konzervatív forradalmai – Fordulat Kelet-Európában: mítosz és valóság
 2. Niederhauser Emil : Előhang 1989 Kelet- Európájához
 3. Beatrix Campbell, Mario Telo, John Lloyd, Martin Jacques, Eric J. Hobsbawm : Az ügy vége
 4. M. Lengyel László : Szovjetunió: kollektivizálódó tulajdon
 5. Magyar Péter : Az OKP stratégiaváltása(i)
 6. Petr Uhl, Aleksandr Kramer, Vladimir Riha, Egon Bondy, Petr Kuzvart : Mozgalom a demokratikus és önkormányzati szocializmusért
 7. Kiss Rita : Beszélgetés J. Piniorral
 8. Kik azok az anarcho-szindikalisták és mire törekszenek?
 9. Mit akar az Egyesült Baloldal?
 10. Hajdu F. András : Egy rendszer összeomlásának kronológiája
 11. Füzes Oszkár : “Nos kinek a forradalma?” – Románia, 1990
 12. Juhász József : Jugoszlávia válaszúton
 13. Tálas Péter : A Köztársaság a kilencvenes évek küszöbén
 14. Thoma László : Az alternatívák nélküli társadalom
 15. Herman József : Interjú B. Denitch-csel
 16. t : A piac a demokratizálás ellen – Catherine Samary könyveiről
 17. Munkástanács dokumentumok
 18. Szocializmus
 19. Nemzet