Korábbi számok kategória bejegyzései

6. szám | (1990 Nyár)

Tartalomjegyzék
 1. Szabó Miklós, Kósa Ferenc, Für Lajos : Kerekasztal beszélgetés a nemzetről
 2. Fuat Orcun : A kaukázusi konfliktus forrásainál
 3. Sipos Péter : A “kurzus” és a keresztény-nemzeti ideológia kialakulása
 4. Gilbert Wasserman : Jean-Marie Le Pen mégiscsak mennybe megy
 5. Lóránt Károly : Az adóssághegy – avagy hogyan birkózzunk meg vele
 6. Immanuel Wallerstein : A nemzeti és az egyetemes: lehetséhes-e egy világkultúra?
 7. Gian Maria Cazzanigga : 1993 – egy új nemzeti kérdés
 8. Csanády András : Nemzetiségi ellentétek Romániában – és az egyenlőtlen fejlődés
 9. Andor László : Az ismeretlen kapitalizmus
 10. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Nemzeti érzés, nemzet, nemzetiség, baloldal
 11. Kelet-Európa és a nacionalizmus – ma
 12. k. g. : Diósi Ágnes Cigányút című könyvéről
 13. Vagyim Belocerkovszkij : Az önkormányzó kollektívák társadalma
 14. Szűcs Katalin Ágnes : Például az örmények – Interjú Simon József Zavennel
 15. Osztojkán Béla : Cigányság, előítéletek, önszerveződés
 16. Tót Éva : A szegényeké is kisebbségi sors – Interjú Havas Gáborral

5. szám | (1990 Tavasz)

5hu_Borito05

Tartalomjegyzék
 1. Krausz Tamás : Kelet-Európa konzervatív forradalmai – Fordulat Kelet-Európában: mítosz és valóság
 2. Niederhauser Emil : Előhang 1989 Kelet- Európájához
 3. Beatrix Campbell, Mario Telo, John Lloyd, Martin Jacques, Eric J. Hobsbawm : Az ügy vége
 4. M. Lengyel László : Szovjetunió: kollektivizálódó tulajdon
 5. Magyar Péter : Az OKP stratégiaváltása(i)
 6. Petr Uhl, Aleksandr Kramer, Vladimir Riha, Egon Bondy, Petr Kuzvart : Mozgalom a demokratikus és önkormányzati szocializmusért
 7. Kiss Rita : Beszélgetés J. Piniorral
 8. Kik azok az anarcho-szindikalisták és mire törekszenek?
 9. Mit akar az Egyesült Baloldal?
 10. Hajdu F. András : Egy rendszer összeomlásának kronológiája
 11. Füzes Oszkár : “Nos kinek a forradalma?” – Románia, 1990
 12. Juhász József : Jugoszlávia válaszúton
 13. Tálas Péter : A Köztársaság a kilencvenes évek küszöbén
 14. Thoma László : Az alternatívák nélküli társadalom
 15. Herman József : Interjú B. Denitch-csel
 16. t : A piac a demokratizálás ellen – Catherine Samary könyveiről
 17. Munkástanács dokumentumok
 18. Szocializmus
 19. Nemzet

4. szám | (1989 Tél)

4hu_Borito04

Tartalomjegyzék
 1. Szabó András György : Marx és az államszocializmus – Louis Blanc-Rodbertus-Lassalle-Hyndman
 2. Krausz Tamás : A mensevikek és a szocializmus – dokumentumok tükrében
 3. Urban Herlitz : A társadalomfejlődés tendenciái és a szocializmus
 4. Szigeti Péter : Kapitalizmus – késő kapitalizmus (egy elemzés tapasztalatai)
 5. A mensevik párt tézisei (1920. április 10.)
 6. Porosz Tibor : Tézisek a sztálinizmusról
 7. Slemmer László : A humánus tőke kora?
 8. Tütő László : Szolgáló állam és “szabadon lebegő” kormányzat – Tézisek a modern kapitalizmus működésének alapszerkezetéről
 9. Liberalizmus
 10. Munkás
 11. Saul Landau : Minden tudásunk urai – Herbert Schiller: A köznyelv korporatív birtoklása című könyvéről
 12. alfa : Egy könyv margójára
 13. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Hová mégy Kelet-Európa?

3. szám | (1989 Ősz)

3hu_Borito03

Mint első számunk beköszöntőjében megfogalmaztuk, lapunk a széles értelemben vett baloldali gondolkodás fóruma kíván lenni. Ennek szellemében próbálunk jelenlegi számunkban is igen különféle baloldali nézeteknek hangot adni. Ezek a nézetek nem mindig a szerkesztőség álláspontját tükrözik, nem kívánunk viszont az igazságosztó szerepében sem fellépni. Úgy gondoljuk, hogy a baloldali válaszok keresése közben minél többféle gondolat integrálására kell képesnek lenni, s különösen így van ez egy olyan központi kérdés esetében, mint a tulajdoné, mely e számunk fő témája, s amellyel kapcsolatban a baloldalnak ma különösen fontos lenne versenyképes és meggyőző alternatívákat felvázolnia. Egyes írások hangvétele is elüt, egyes esetekben idegen is a szintén a beköszöntőben megfogalmazott stiláris – és etikai – eszményünktől. Ezek az írások azonban ebben a formában, többnyire dokumentumként tükrözik szerzőik álláspontját, ezért nem törekedhettünk a hangvétel megváltoztatására ott sem, ahol annak intoleranciájával egyébként nem tudtunk azonosulni.
Tartalomjegyzék
 1. Tütő László, Juhász Pál, Lengyel László, Varga Csaba, Kapitány Gábor : Kerekasztal beszélgetés az önkormányzatról II.
 2. Drucker György, Kemény Csaba, Varjas András : A Nemzeti Kerekasztal alatt
 3. Grigorij Pomeranc : Anyám kérdése
 4. Miért fontos a tulajdon kérdése?
 5. Mocsáry József : Hogyan lopjunk gyárat? – Meghökkentő történetek, avagy: tulajdonreform magyar módra
 6. Nagy Balázs : Legyen az állami tulajdon a munkásoké!
 7. Szabó András György : Tézisek a tulajdonreformhoz
 8. Szalai Erzsébet : A tulajdoni reform feltételei
 9. Szépkúti István : Munkavállalói önkormányzat és gazdasági racionalitás
 10. Vass Csaba : Tulajdonreform, gazdasági reform, társadalmi reform
 11. k : Csanádi András nem megjelent tanulmányáról
 12. Maróthy János : Kevesebb vagy több szocializmust?
 13. Mit kell tudni az Autonómia Csoportról? – Rövid ismertetés dokumentumokkal
 14. Privatizálás-reprivatizálás
 15. Tulajdon

2. szám | (1989 Nyár)

2hu_Borito02

Tartalomjegyzék
 1. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : A szétszakadt baloldal – népiség, marxizmus, anarchizmus és önkormányzat
 2. Tütő László, Juhász Pál, Lengyel László, Varga Csaba, Kapitány Gábor : Kerekasztal beszélgetés az önkormányzatról
 3. Harsányi Iván : Önkormányzat a harcoló spanyol köztársaságban (1936-1939) A katalóniai és aragóniai kollektivizálás dokumentumaiból
 4. Feitl István : A magyar munkástanácsok és az önigazgatás 1956-ban
 5. Felix Damette : Átalakítás, szabályozás – az önigazgatás kérdése (részletek)
 6. Üzemi alkotmány és munkásönigazgatás az NSZK-ban
 7. Harris Collingwood, John Hoerr : Mi nem fogunk csak úgy üldögélni és engedni, hogy a vállalatvezetés a dolgokat elpocsékolja
 8. Havas Ferenc : Részletek a nyugatnémet Zöldek programjából
 9. Borisz Kagarlickij : A változás dialektikája – A szovjet újbaloldal
 10. Marton Imre : A történelem csapdái
 11. A Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetségéről
 12. Az Önkormányzati Mozgalom
 13. Kizsákmányolás
 14. Társadalmi tulajdon
 15. Piacgazdaság