System-Changing Sociology. Critical Dialogues

On the books of Erzsébet Szalai: Globális válság, magyar válság, alternatívák [Global Crisis, Hungarian Crisis, Alternatives]; Zsuzsa Ferge: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában [Tracks and Sidetracks in Social Policy]; János Ladányi: Leselejtezettek. A kirekesztett népesség társadalom- és térszerkezeti elhelyezkedésének átalakulása Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában [On the Waste Heap. The Social and Geographical Transformation of the Outcast Society During Market Transition]. All published by L'Harmattan Kiadó, Budapest 2012.