War and histography

Krausz Tamás szerk.: A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig. Történeti-politológiai előadások (Balkan wars and the large powers. Historical-political lectures) Politikatörténeti füzetek XIII: Budapest Napvilág (1999)