Egy rendszer összeomlásának kronológiája

Kelet-Európa eseménynaptára 1988. január 1-től 1989. december 31-ig.

Magyarország, Közép- és Kelet-Európa 1988-1989

1988

 

 

jan.

1.

A szovjet tévé Reagan, az amerikai Gorbacsov újévi üzenetét közvetíti

 

1.

Magyarországon életbe lép az új adórendszer (SZJA, ÁFA), a világútlevél, ma­gánszemélyek is létrehozhatnak kft.-ket

 

4.

A szovjet államfői testület szabályozza az elmegyógyintézetek tevékenységét a visszaélések megakadályozására

 

6.

A Szovjetunióban visszakapják eredeti nevüket a Leonyid Brezsnyevről elneve­zett helyek

 

8.

Önálló városi lap kiadására kap engedélyt öt város

 

19.

Az első tőzsdenap Budapesten

 

19.

Az NDK-ban letartóztatnak 22 személyt egy hivatalos felvonulás megzavarásáért (később az NSZK-ba engedik őket)

 

26.

Csehszlovákia megszünteti a nyugatnémet rádióadók zavarását

febr.

2.

Romániában 10 napra megtiltják a magánautó-forgalmat

 

5.

A Szovjetunióban rehabilitálják Buharint és Rikovot

 

20.

Megalakul a Vállalkozók Országos Szövetsége

 

25.

Tárcaközi bizottság alakul a Magyarországra érkező román állampolgárok meg­segítésére

 

29.

Budapesten tárgyal az Észak-Atlanti Közgyűlés küldöttsége

márc.

1.

Kijárási tilalom az azerbajdzsáni Szumgajtban, előzőleg összecsapások örmé­nyek és azerik között Karabahban

 

10.

Bányász Rezső szóvivő szerint a kormány „nem ismer" Magyar Demokrata Fó­rum nevű szervezetet

 

10.

Budapesten házkutatást tartanak ellenzéki személyeknél

 

15.

Budapesten több ezren tüntetnek demokráciát követelve

 

17.

Kádár János: „Magyarországon nincs válság"

 

18.

Nemzetközi tudományos konferencia Győrben a kelet-európai reform alternatívákról

 

18.

Gorbacsov Jugoszláviában: „a szocialista országoknak maguknak kell dönteniük fejlődésük irányairól"

 

23.

A KB dönt az MSZMP országos értekezletének összehívásáról

 

25.

Megszűnik a Tájékoztatási Hivatal és a Tanácsi Hivatal

 

30.

Fiatal Demokraták Szövetsége néven 37 taggal új politikai szervezet alapítását je­lentik be Budapesten

ápr.

4.

Romániában a nemzetiségi lapok is csak a román neveket használhatják a telepü­lések megnevezésére

 

8.

A KEB kizárja a pártból Bíró Zoltánt, Bihari Mihályt, Király Zoltánt és Lengyel Lászlót

 

9.

Csehszlovákiában új pártprogram kidolgozását határozzák el

 

14.

Genfben aláírják az algán rendezési megállapodást

 

15.

Politika és nyilvánosság címmel tanácskozás Debrecenben

ápr. vége- máj. eleje

Sztrájkok, tüntetések Lengyelországban

máj.

7.

Romániában településrendezési tervet hoznak nyilvánosságra

 

10.

Ismét Moszkvában van Jurij Ljubimov

 

11.

A lengyel miniszterelnök rendkívüli felhatalmazást kap gazdasági ügyekben

 

14.

Megalakul a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

20-22.

Az MSZMP országos értekezlete, megújul a pártvezetés

 

26.

A szovjet parlament egyenjogúsítja a szövetkezeti tulajdont az államival

 

27.

Budapesten 2000-en tüntetnek a dunai vízlépcső ellen

 

30.

Országos pártértekezlet Jugoszláviában

máj.

29.

Reagan Moszkvában

jún.

3.

Jugoszláviában 30 év után először léphet nyilvánosság elé Milovan Đilasz (Gyilasz)

 

4.

Moszkva központjában nem hivatalos egyesületek tagjai tüntetnek a konzervatí­vok ellen

 

7.

Szőlőtermelők tüntetése Kiskőrösön

 

11.

Ünnepségek a Szovjetunióban az orosz kereszténység felvételének ezredik évfor­dulóján

 

13.

Nyugdíjazását kéri Gáspár Sándor, a SZOT elnöke

 

16.

Nagy Imre kivégzésének évfordulóján tüntetnek Budapesten

 

17.

Világgazdasági konferencia Washingtonban – Magyarországot Németh Miklós, az MSZMP KB titkára képviseli

 

17.

Nagy tüntetés Belgrádban az életszínvonal csökkenése miatt

 

21.

Közlemény az MSZMP és a Román KP levélváltásáról

 

24.

60 ezer magyar hívő a pápa burgenlandi miséjén

 

25.

Hivatalos kapcsolat létesül a KGST és a Közös Piac között

 

27.

Budapesten 30 ezren tüntetnek a romániai falurombolás ellen

 

28.

Románia bezáratja a kolozsvári magyar főkonzulátust

 

28.

Országos pártértekezlet kezdődik a Szovjetunióban – döntenek a politikai és gaz­dasági reformokról

 

29.

Összeül az Országgyűlés – az Elnöki Tanács új elnöke: Straub F. Brúnó, az or­szággyűlés elnöke: Stadinger István, államminiszter: Pozsgay Imre

 

30.

Brüsszelben parafálják az EGK és Magyarország egyezményét

júl.

1.

Az Országgyűlés elítéli a romániai falurombolást

 

1.

A Román KP határozata a magyarországi nacionalista és szocialistaellenes meg­nyilvánulásokról

 

1.

A Világbank 250 millió dolláros hitelt ad Magyarországnak

 

7.

Az Európa Parlament elitéit a román belpolitikát

 

9.

Tüntetés a jugoszláviai Vajdaságban az albán – és a magyar – nacionalizmus el­len

13-14.

Az MSZMP KB a gazdasági szerkezet radikálisabb átalakítása mellett foglal állást

 

16.

A Varsói Szerződés csúcsértekezletén, Varsóban először ismerik el a szocialista országok katonai fölényét több területen

 

19.

Grósz Károly megkezdi kéthetes útját az USA-ban és Kanadában

 

22.

Grósz San Franciscóban: akár 100%-os külföldi tulajdonnal is lehet vállalatot ala­pítani Magyarországon

 

24.

Grósz New Yorkban: a család eltemetheti Nagy Imrét

aug.

6.

KSH-közlemény: az év első felében 16,5%-kal emelkedtek az árak, az infláció 1980 óta 80%.

 

15.

Az NDK és a Közös Piac megállapodik a diplomáciai kapcsolatok felvételéről – másnap bejelentik, hogy az EGK diplomáciai viszonyt létesít Magyarországgal, Bulgáriával, Csehszlovákiával, a SZU-val

 

16.

Újabb lengyel sztrájkhullám kezdődik

 

20.

Szent István emlékünnepség Budapesten, bejelentik, hogy Magyarországra láto­gat a pápa

 

20.

Négyezren tüntetnek Prágában a 68-as beavatkozás évfordulóján

 

22.

Ülősztrájk a budapesti román nagykövetség előtt

 

23.

Tömegtüntetések Észtországban, Lettországban és Litvániában az 1939-es szovjet-német szerződés évfordulóján

 

24.

Sztrájk a Mecseki Szénbányáknál

 

25.

Kormánydöntés a Ganz-MA VAG felszámolásáról

 

28.

Grósz-Ceauseşcu-találkozó Aradon

 

30.

Megállapodás a lengyel kerekasztal-tárgyalásokról

szept.

3.

Lakitelken hivatalosan megalakul a Magyar Demokrata Fórum

 

5.

Moszkvában megkezdődik a Csurbanov-per

 

5.

A szerb vezetés korlátozni akarja a tartományi autonómiát

 

6.

Az MSZMP PB bizottságot hoz létre a szocializmus fejlődésével összefüggő ide­ológiai kérdések tanulmányozására

 

8.

Magyarország bejelenti, hogy csatlakozik az ENSZ polgári és politikai jogok egyezségokmányához

 

10.

Debrecenben – az országban elsőként – városi pártértekezlet

 

12.

20 ezren tüntetnek Budapesten a vízlépcső ellen

 

13.

Magyar állandó képviselet Szöulban, dél-koreai Budapesten

 

14.

Samir izraeli miniszterelnök magánlátogatása Budapesten

 

21.

Ismét rendkívüli állapot Karabahban

 

26.

Aláírják Magyarország és az EGK 10 évre szóló megállapodását

 

27.

Lengyelországban lemond Messner, Rakowski az új kormányfő

 

30.

Átszervezések a szovjet pártapparátusban, Gromiko helyett Gorbacsov a Legfel­sőbb Tanács elnöke

 

30.

Amnesztia az 1956-os cselekmények miatt elítélteknek

okt.

5.

Társasági törvény: magánszemélyek is alapíthatnak – legfeljebb 500 alkalmazot­tal – Rt.-t vagy Kft.-t

 

6.

Újvidéken szerb tüntetők lemondatják a tartományi vezetést

 

7.

Litvániában hivatalos nyelvvé nyilvánítják a litvánt

 

7.

Az Országgyűlés megszavazza a vízlépcső folytatását

 

10.

Csehszlovákiában lemond Štrougal, Adamec lesz a kormányfő

 

10.

A macedón és szlovén pártvezetés állást foglal a szerb kommunista vezetés na­cionalizmusa ellen

 

12.

Gorbacsov javaslata az állami földek bérbeadására

 

14.

Megalakul az Országos Érdekegyeztető Tanács

 

14.

Aláírásgyűjtés a vízlépcső ügyében tartandó népszavazásért

 

20.

Megszüntetik a tud. szoc. oktatását a magyar egyetemeken

 

21.

Budapesten betiltanak minden okt. 23-ra tervezett tüntetést

 

24.

Az NSZK 3,5 milliárd márkás kölcsönt ad a Szovjetuniónak

 

25.

Kormánydöntés a munkanélküli segély bevezetéséről

 

28.

Prágában tüntetési hullám kezdődik Csehszlovákia megalakulásának 70. évfor­dulóján

 

29.

Megalakul a Nyilvánosság Klub

 

31.

A lengyel kormány bezárja a gdanski hajógyárat

nov.

2.

Megjelenik a Hitel c. folyóirat

 

4.

Kormánydöntés: 4 év alatt 130 milliárd Ft-ról 40 milliárdra csökkentik a vállalati tá­mogatásokat

 

8.

Kiutazási engedélyt kap Olaszországba Alexander Dubček

 

11.

Tüntetés a szovjet balti köztársaságokban az autonómia tervezett megnyirbálása ellen

 

13.

Megalakul a Szabad Demokraták Szövetsége

 

14.

Reagan fogadja Andrej Szaharovot

 

15.

Horn Gyula részt vesz az Észak-Atlanti Közgyűlés ülésén

 

19.

A KISZ elveti a közvetlen pártirányítást

 

19.

A Fidesz programadó kongresszusa

 

19.

Az NDK-ban betiltják a Szputnyik szovjet folyóiratot

 

23.

Egyetemi sztrájk

 

24.

Az Országgyűlés elfogadja a politikai intézményrendszer korszerűsítésének prog­ramját

 

24.

Németh Miklóst választják miniszterelnöknek

 

25.

Az MSZMP párbeszédet kezd az alternatív szervezetekkel

 

29.

Grósz Károly a Sportcsarnokban ellenforradalmi veszélyre figyelmeztet

 

29.

Bejelenti létrejöttét a Kisgazdapárt, a Parasztpárt, a Magyar Kommunisták Pártja és a Szociáldemokrata Párt

dec.

1.

A SZU beszünteti a SZER és a Szabadság rádió zavarását

 

1.

Moszkvai irányítás alá helyezik Karabahot

 

8.

Aláírásgyűjtést kezdenek Vida Miklós képviselő visszahívására

 

10.

Az Emberi Jogok Napján Párizsban találkozik Szaharov és Wałęsa

 

12.

Szlovéniában Szociáldemokrata Szövetség alakul

 

14.

Magyarország és Ausztria közösen jelentkezik az 1995-ös világkiállítás megren­dezésére

 

30.

Jugoszláviában lemond a kormány, mert a parlament elveti a költségvetési tervet

1989.

 

 

jan.

1

. A pápa újévi üzenete a kisebbségek jogairól

 

2

Magyarországon nagyszabású áremelésekről dönt a kormány

 

4

. A SZU-ban felszámolják a hivatalos „cionistaellenes bizottságot"

 

8

, Gorbacsov bejelenti, hogy a súlyos gazdasági problémák miatt a SZU-nak csök­kentenie kell a védelmi kiadásokat

 

9

10 perces sztrájk Szabolcs-Szatmárban az áremelés ellen

 

10

. Törvény a gyülekezési és az egyesülési jogról

 

15

A bécsi utótalálkozón elfogadják a záródokumentumot

 

15

Tüntetések Prágában Jan Palach halálának évfordulóján

 

18.

A Református Egyház megkezdi iskoláinak újjászervezését

 

19

Honecker: „a berlini fal még akár 100 év múlva is állni fog „

 

21.

Moszkvában képviselőjelöltté választják Szaharovot

 

26.

A kormány engedélyezi Nagy Imre eltemetését

 

28.

Pozsgay népfelkelésnek minősíti 1956-ot

 

28.

Ceauseşcu bírálja azokat a szocialista országokat, amelyek utat nyitnak a magán­tulajdon és a piac előtt

 

31.

A SZU-ban újabb 25 000 személyt rehabilitálnak

febr.

1.

Magyar-dél-koreai diplomáciai kapcsolatok felvétele

 

6.

Megkezdődik a lengyel nemzeti kerekasztal-konferencia

 

11.

A többpártrendszer mellett foglal állást az MSZMP KB

 

11.

Megalakul a Magyar Néppárt és a Baloldali Alternatíva Egyesülés

 

13.

Moszkvában zsidó kulturális központ nyílik

 

15.

Az utolsó szovjet egységek is elhagyják Afganisztánt

 

17.

Lengyelországban újból engedélyezik a Szolidaritást

 

20.

Az MSZMP KB lemond a párt vezető szerepének rögzítéséről az új Alkotmányban

 

21.

Prágában 9 hónapi börtönre ítélik Václav Havelt

 

25.

Általános sztrájk, rendkívüli intézkedések Koszovóban

 

25.

Krakkóban tüntető diákok csapnak össze a rendőrökkel

 

28.

Félmilliós tüntetés Belgrádban a koszovói helyzet miatt

márc.

14.

Hat volt román vezető nyílt levélben bírálja Ceauseşcut

 

15.

Ellenzéki tömegtüntetés Budapesten, a TV jelképes lefoglalása

 

17.

Megalakul a Kereszténydemokrata Néppárt

 

17.

Magyarország csatlakozik az ENSZ menekültügyi konvenciójához

 

22.

Az országgyűlés elfogadja a sztrájktörvényt

 

26

A Szovjetunióban először tartanak többjelöltes választásokat

 

27.

Először jár a SZU-ban az Amnesty International küldöttsége

 

29.

Megkezdik Nagy Imre és társai holttestének kihantolását

ápr.

3.

Grósz Károly Kárpátalján

 

5.

Lengyelországban a kormány és az ellenzék megállapodik a politikai és társa­dalmi reformokról

 

9.

Súlyos összecsapások Tbilisziben

 

12.

Átalakítják a Politikai Bizottságot, kimarad Berecz János

 

12.

Ceauseşcu bejelenti, hogy Románia visszafizette adósságait

 

15.

A reformkörök rendkívüli pártkongresszust követelnek

 

17.

A KEB érvényteleníti a „négyek" kizárását

 

17.

Bush bejelenti, hogy Lengyelország amerikai segélyeket kap

 

18.

Nyolc év után először Jaruzelski-Wałęsa-találkozó

 

20.

A kormány kezdeményezi a Nagy Imre-per felülvizsgálatát

 

22.

A KISZ jogutódaként megalakul a Demisz

 

25.

Kiskunhalasról hazaindul egy szovjet hadosztály

 

25.

Átalakítják az SZKP KB-t, lemond Gromiko, Szolomencev, Tyihonov, Szokolov is

máj.

1.

Külön ünnepel a SZOT és a független szakszervezetek

 

2.

Kőszegnél megkezdik a „vasfüggöny" bontását

 

6.

Lettországban hivatalos nyelvvé nyilvánítják a lettet

 

8.

Kádár Jánost felmentik a pártelnöki tisztségből

 

10.

Átalakítják a kormányt, bekerül Horn, Békési, Glatz

 

10.

Bulgáriában enyhítik a külföldi utazás feltételeit

 

13.

A kormány felfüggeszti a nagymarosi vízlépcső építését

 

17.

Prágában szabadon engedik Havelt

 

18.

Először találkozik a VSZ és a NATO főparancsnoka

15-18.

Gorbacsov Kínában, közben diáktüntetések Pekingben

 

20.

. A reformkörök országos tanácskozása Szegeden

 

25.

. Moszkvában összeül a Népképviselők Kongresszusa

 

26.

Az MSZMP PB hatálytalanítja 1973-as határozatát 7 filozófus elítéléséről

 

29.

A KB úgy dönt, hogy pártkongresszust hív össze

 

30.

Törvény az átalakulásról

jún.

3.

A Tienanmen-téri vérengzés Pekingben

 

4.

A Szolidaritás győz a lengyel választásokon

 

10.

Megállapodás a politikai egyeztető tárgyalások megkezdéséről

 

15.

Fidesz-tüntetés a szovjet nagykövetség előtt

 

16,

Nagy Imre temetése

 

16.

Tabajdi Csaba egy külföldi interjúban felveti, hogy Grósz helyett Nyers vagy Pozsgay legyen a főtitkár

 

24.

A KB pártelnökséget választ, élén Nyers Rezsővel

 

29.

Országos aratódemonstráció

 

Bulgáriából tömegesen utasítják ki a török nemzetiségűeket

júl.

1.

Siófokon megkezdi adását az első kereskedelmi televízió

 

2.

A szombathelyi közgazdász vándorgyűlésen Nyers Rezsó kifejti, hogy el kell vá­lasztani a gazdaságot a pártpolitikától

 

6.

Meghal Kádár János

 

6.

A Legfelsőbb Bíróság felmenti Nagy Imrét és társait

 

10.

Bányászsztrájkok kezdődnek a Szovjetunióban

9-11.

George Bush Lengyelországban

11-13.

Bush Magyarországon-25 millió dolláros segélyt ígér a magánvállalkozások támogatására

 

17.

Diplomáciai kapcsolat Lengyelország és a Vatikán között

 

19.

Lengyelországban Jaruzelskit minimális többséggel köztársasági elnökké vá­lasztja a szejm

 

19.

Megbeszélések kezdődnek a SZU és a Közös Piac egyezményéről

 

22.

Roszik Gábor ellenzéki jelölt győz a gödöllői időközi választáson, három másik körzetben eredménytelen a szavazás

 

28.

Okt. 6-ra összehívják az MSZMP kongresszusát

 

29.

A szovjet reformpárti népi küldöttek első országos találkozója Moszkvában

aug.

1.

Lengyelországban felszabadítják az élelmiszerárakat

 

5.

Szegeden és Kecskeméten is közős ellenzéki jelölt győz a pótválasztáson

 

14.

Bezárják a budapesti NSZK-nagykövetséget, ahova több száz NDK-s menekült

 

16.

Az MSZMP PIB elhatárolja magát az 1968-as csehszlovákiai beavatkozástól

 

18.

Figyelmeztető sztrájk a tervezett húsáremelés ellen – Németh Miklós szociális de­magógiával vádolja a szakszervezeteket

 

19.

Megjelenik az MSZMP programnyilatkozat-tervezete és a „Történelmi utunk tanul­ságai" c. dokumentum

 

19.

„Páneurópai piknik", Sopronnál több száz NDK állampolgár menekül Ausztriába

 

21.

Tüntetések Prágában – kilenc magyart is letartóztatnak

 

21.

Brit többségű vegyes vállalattá alakul a Ganz Járműgyár

 

22.

Törökország lezárja Bulgáriával szomszédos határát a bulgáriai törökök tömeges menekülése miatt

 

24.

Mazowieckit, a Szolidaritás jelöltjét választják miniszterelnökké Lengyelország­ban

 

30.

A moldáviai parlament határozata a moldován nyelv állami státusáról és a latin be­tűs írásra való visszatérésről

szept. 

2.

Tanévnyitó az újrainduló Fasori Evangélikus Gimnáziumban

4-7.

Magyarország meghívottként részt vesz az el nem kötelezettek belgrádi csúcs­értekezletén

 

11.

Az NDK-állampolgárok Nyugatra utazhatnak Magyarországról

 

18.

Megállapodást írnak alá a Politikai Egyeztető Tárgyalások résztvevői – az SZDSZ és a Fidesz kivételével

19-20.

SZKP KB ülés a nemzetiségi kérdésről – változások a PB-ben

 

27.

Törvény a ki- és bevándorlásról

okt.    

5.

Az NSZK két tartománya 500 millió márka hitelt ad Mo.-nak     '

6-7.

Gorbacsov részt vesz az NDK 40. évfordulós ünnepségein

 

9.

A Szovjetunióban elfogadják az első sztrájktörvényt

 

9.

Az EGK 1 milliárd dollár kölcsönt ad Lengyelo.-nak és Mo.-nak

6-10.

Az MSZMP-MSZP kongresszus

 

14.

Tőkés Lászlót eltávolítják a temesvári gyülekezet éléről

 

19.

Megjeleni a Beszélő legális próbaszáma

17-20.

Az Országgyűlés – a Politikai Egyeztető Tárgyalások megállapodásának megfelelően – módosítja az Alkotmányt, törvényt hoz a pártokról, az Alkotmánybíró­iról, a képviselők és a köztársasági elnök választásáról, döntenek a Munkásőrség feloszlatásáról, ünneppé nyilvánítják okt. 23-át.

 

18.

Lemond Erich Honecker, Egon Krenz az új pártfőtitkár

20-22.

Az MDF II. országos gyűlése

 

23.

A Magyar Köztársaság kikiáltása, megemlékezések az 1956-os forradalomról

 

26.

Az USA biztosítja Magyarországnak a legnagyobb kedvezményt

26-27.

VSZ külügyminiszteri értekezlet – Horn Gyula: „a VSZ átalakult… és gyakorlatilag ideológiamentessé vált"

27-29.

Az SZDSZ második közgyűlése

 

31.

A NATO-parlament magyar, lengyel, csehszlovák képviselőkkel közösen vitatja 3 a kelet-európai változásokat Bonnban

nov.

1.

Nyers Rezső: az MSZP csatlakozni akar a Szocialista Internacionáléhoz

3-5.

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 36. kongresszusa

 

6.

A Közös Piac feloldja a magyar és lengyel ipari exportot sújtó korlátozásokat és vámkedvezményeket ad

 

9.

Helmuth Kohl megkezdi ötnapos lengyelországi körútját

 

9.

Megnyitják a berlini falat

 

10.

Bulgáriában Todor Zsivkov lemond valamennyi funkciójáról

11-12.

Magyar-jugoszláv-olasz-osztrák-találkozó Budapesten a Duna-Adria együttműködésről

 

13.

Hans Modrow az NDK új miniszterelnöke

 

16.

Strasbourgban Horn beterjeszti Magyarország csatlakozási kérelmét az Európa Tanácshoz

13-19.

Lech Wałęsa az Egyesült Államokban

 

17.

Kormányellenes tömegtüntetések kezdődnek Prágában

 

24.

Lemond a csehszlovák pártvezetés

 

24.

A Román KP kongresszusa ismét Ceauseşcut választja főtitkárrá

 

26.

Népszavazás: köztársasági elnököt csak a parlamenti választás után választanak Magyarországon

 

27.

A szovjet parlament tőrvényt fogad el a gazdasági önelszámolás bevezetéséről a balti köztársaságokban

 

28.

Kohl 10 pontos tervet terjeszt elő a német újraegyesítésre

 

30.

Gorbacsov Rómában javasolja, hogy a Helsinki-2 csúcsértekezletet már 1990-ben tartsák meg

dec.  

1.

A pápa fogadja Gorbacsovot – bejelentik, hogy a SZU és a Vatikán felveszi a diplo­máciai kapcsolatokat

 

1.

Szerbia megszakítja kapcsolatait Szlovéniával

 

2.

Felújítja tevékenységét a Lett Szociáldemokrata Párt

2-3.

Bush-Gorbacsov-találkozó Máltán

 

3.

A csehszlovák kormány elítéli az 1968-as katonai beavatkozást

 

3.

Az NDK-ban testületileg lemond az NSZEP KB és PB, kizárják a pártból Honeckert és más volt vezetőket, eljárás indul ellenük

 

4.

Moszkvában a VSZ öt tagállamának vezetői elítélik az 1968-as csehszlovákiai be­avatkozást

 

7.

Csehszlovákiában lemond Adamec miniszterelnök, kizárják a pártból Jakešt

 

7.

Az NDK-ban megkezdődnek a kerekasztal-tárgyalások

8-10.

„Nemzeti csúcstalálkozó" Magyarországon

 

9.

Az NSZEP rendkívüli kongresszusa, Gregor Gysi a párt elnöke

 

9.

Marian Čalfa az új csehszlovák miniszterelnök, a kormányban kisebbségbe kerül­nek a kommunisták

 

10.

Lemond Husák csehszlovák köztársasági elnök

 

13.

OECD külügyminiszteri értekezlet Magyarország és Lengyelország támogatásá­ról (PHARE-terv)

 

17.

Temesváron belelőnek a tüntetőkbe

17-18.

Az MSZMP XIV. kongresszusa

19-20.

Kohl-Modrow-találkozó Drezdában – tüntetők az azonnali egyesítést követe­lik

 

20.

A Litván KP dönt az SZKP-ből való kiválásról

 

21.

Bukarestben tüntetnek Ceauseşcu ellen

 

21.

A CSKP rendkívüli kongresszusa, a párt elnöke Ladislav Adamec

 

22.

Szűrös M. 1990. márc. 25-re kitűzi a parlamenti választásokat

 

22.

Petrenkó János magánvállalkozó megveszi az Ózdi Kohászati Üzemek egyik gyárát

 

22.

Romániában megdöntik a Ceauseşcu-diktatúrát

 

25.

Kivégzik Nicolae és Elena Ceauseşcut

 

28.

Alexander Dubček a csehszlovák parlament elnöke

 

29.

Csehszlovákia új elnöke Vaclav Havel

Források: Tények könyve '89, Tények könyve '90, MTI Magyar dokumentáció, MTI Világpolitikai dokumentáció