A „cirkálás” politikuma

A közelmúltban furcsa szexbotrány áldozatává vált egy angol miniszter. Az ügy hátterében álló társadalmi jelenségre világít rá a Socialist Outlook című folyóiratban megjelent cikk.

A közelmúltban lemondott hivataláról Ron Davies, a brit kormánynak a walesi ügyekért felelős minisztere. Valószínűleg nagyon kevés ember fogja megtudni ennek konkrét okát, vagyis az igazságot arról, Davies miért is járt a Clapham Common parkban azon a hideg októberi estén.

A sajtóban megjelent rágalmazások mögött ott rejlik az a lehetőség, hogy a teljes történet túlságosan is kínos volt ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzák. Ez annak ellenére így volt, hogy Daviest nem vádolják semmilyen bűntett elkövetésével – ha történt is valami, ő csak áldozat volt.

Alapelvnek kellene lennie, hogy senkit se lehessen a munkájáról való lemondásra kényszeríteni azért, mert homoszexuális kapcsolatot létesített vagy kívánt létesíteni. Ennél messzemenőbb követeléseket is megfogalmazhatunk, amihez azonban a jelenség egészét kell áttekinteni.

Mi az a cirkálás (cruising)?

A homoszexuális férfiak többsége valószínűleg még ma is képtelen nyíltan beszélni szexuális magatartásáról. A mosdók ajtajai mögött maradnak, és titkos eszközökhöz folyamodnak, hogy találkozhassanak.

A cirkálás az egyik olyan kifejezés, amellyel leírható az a tevékenység, amikor különböző helyeken, például parkokban találkoznak. További elterjedt találkahely a nyilvános mellékhelyiség – ezt "házalásnak" (cottaging) hívják (a nyilvános mellékhelyiség a "ház"). Néha a férfiak máshol találkoznak szexuális célból; de gyakran ott, a bokrok között történik mindez.

A "cirkálás" és más "névtelen szex"-típusok régebben ismeretlen voltak a leszbikusok körében. Ez egyáltalán nem meglepő a nők gazdasági és szociális helyzetét tekintve a társadalomban, valamint azt a tényt figyelembe véve, hogy a nőknek kevesebb aktív szexualitásra van lehetőségük. Érdemes megfigyelni, hogy az elmúlt években a fejlettebb leszbikus kereskedelmi hálózat növekedése változásokat hozott ezen a szinten is – habár főleg az ismert leszbikus helyek határain belül.

Miért cirkálnak a homoszexuális férfiak?

Egyszerűen azért, mert az ország sok részében kevés más lehetőségük van. A "legális" homoszexuális nyilvános helyek, mint a sörözők és klubok a nagyvárosokban és tengerparti üdülőhelyeken koncentrálódnak. A számtalan kisvárosban és vidéken nincs más, csak az útmenti pihenőhely (szintén elterjedt helyszíne a találkozásnak) és a "ház".

A homoszexuális sörözők és klubok ráadásul drágák is – az italárak magasabbak, mint a legtöbb "rendes" bárban, így sok munkanélküli és alacsony fizetésű előtt bezárulnak az ajtók. Az ilyen helyek zárva vannak a "törvénytelenül" – 18 éven aluli – fiatalok előtt is. Mindenesetre a nagyvárosokon kívül lévő homoszexuális bárok még ma is ki vannak szolgáltatva a rablótámadásoknak.

Ez azonban nem magyarázza meg, miért olyan népszerűek az olyan helyek, mint Hampstead Heath és Clapham Common – annak ellenére, hogy London tele van törvényes homoszexuális helyekkel. Az egyik ok lehet a gyűlölet és zaklatás jelenléte, amely megnehezíti, hogy az emberek nyíltan vállalják szexualitásukat – hogy "előjöjjenek".

Sok látszólagos "családapa" valójában homo- vagy biszexuális. A cirkálás névtelenségébe menekülnek, hogy elkerüljék a leleplezést, a családjuk és gyermekeikkel való kapcsolatuk elvesztését. A leleplezés munkahelyük elvesztését, kollégáik és legközelebbi barátaik gyűlöletét jelentené, különösen kisvárosokban, ahol "mindenki ismer mindenkit".

De nézzünk szembe a tényekkel, sok homoszexuális férfi pontosan a közvetlenség, a borzongás és az izgalom miatt folytatja ezt az életmódot. Tulajdonképpen a homoszexuális férfiak a férfi szexualitás sztereotípiáit adják elő – csak egyenlőbb helyzetben, mint akkor, amikor a heteroszexuális férfiak viselkednek hasonló módon a nőkkel szemben.

Mit mond a törvény?

A cirkálás minden formája törvénytelen. A nyilvános helyen történő szexuális tevékenységet mint "súlyos szeméremsértést" bünteti az 1956-os Nemi Erkölcs Elleni Bűncselekmény Törvénye, amelyet egyáltalán nem hatálytalanított az 1967-es törvény, amelyről általában feltételezik, hogy törölte a homoszexualitást a bűncselekmények közül. Valójában a törvény kizárólag néhány speciális esetben tette a férfiak közötti szexet törvényessé.

Az 1956-os törvény úgy rendelkezik, hogy törvénytelen, "ha egy férfi folyamatosan csábít vagy zaklat egy másik férfit nyilvános helyen erkölcstelen célok érdekében". Kiegészítésként még több törvény – és helyi rendelet – teszi törvénytelenné a cirkálást vagy házalást.

"Elfogadható" és "elfogadhatatlan" tevékenységek

Mit mond ez a társadalom magatartásáról a homoszexuális férfiak tekintetében? Rendben van, ha tartós kapcsolatunk van – ám a nem monogám homoszexuális férfit még mindig gyanakvással kezelik. Sokkal könnyebb nyilvánosan is vállalni, ha az embernek állandó partnere van. Ezáltal lesz "elfogadható", "jó", "jól viselkedő" homoszexuális férfi. A nem ilyen helyzetben lévő férfiakat "veszélyesnek" vagy "ragadozónak" tartják, ha nyilvános helyen keresnek partnert.

A homoszexuális és heteroszexuális férfiak között a "szabad szerelemmel" szembeni viselkedést illetően nagy a különbség. A "rendes" férfiak, akár van már kapcsolatuk, akár nincs, a többszörös szexuális kapcsolatot a férfiasság jelének tekintik, amire büszke az ember.

Érdekes párhuzam vonható azzal, ahogyan a nők viselkedését megítélik – nagyon könnyen tekintik őket "nimfomániásnak", ha nyilvános helyen keresnek férfi partnert.

A homoszexuális férfiakat és leszbikusokat távol kell tartani a gyerekektől. Még a tartós kapcsolatokkal rendelkezőket sem tekintik megfelelő örökbe fogadóknak vagy nevelő szülőknek – és még a leszbikusok is nagy valószínűséggel elvesztik gyermekeik felügyeletét, ha szexualitásuk ismerté válik. A régi hiedelem, miszerint a homoszexualitás egyenlő a pederasztiával, nehezen szűnik meg; és nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy a legtöbb szexuális célú gyermekzaklatást a családhoz tartozó heteroszexuális férfi követi el.

Mi a rendőrség válasza?

Gyakoriak a rendőrségi ellenőrzések a cirkálási körzetekben. Ilyenkor csapdát is alkalmazhatnak: civil ruhás, "csinos" rendőrök várakoznak homoszexuális férfiakként (ez főként a nyilvános mellékhelységek közelében fordul elő). Használhatnak cirkáló rendőrségi autókat reflektoraikkal elvakítva az embereket, rendőrségi kutyákat stb.

Azonban a rendőrség politikája valamelyest megváltozott. "Homoszexuális rendőrségi" társaság alakult, vannak "közösségi kapcsolattartók", egyre inkább elismerik a "furcsa próbálkozásokat", és néhány nagyvárosban homoszexuális csoportok rendszeresen találkoznak a rendőrséggel. Ennek ellenére a nyilvános helyen talált férfiak letartóztatása és zaklatása folytatódik, különösen a kisvárosokban. Azokat, akik homoszexuális férfiakat zaklatnak, nagyon ritkán tartóztatják le.

Úgy tűnik, a kormányzat álláspontja sem változott a homoszexuális nemi "bűncselekményekkel" szemben. Nemrég, a "Boltoni Hetek" ügyében, amikor hét férfit tartóztattak le kollektív szex miatt, a büntető ítéleteket Jack Straw belügyminiszter hagyta jóvá.

Miért ne legyen illegális?

Ellenzünk minden fajta diszkriminációt a homoszexuális férfiakkal szemben. A nyilvános helyen találkozó homoszexuális férfiak üldözése az emberi jogok durva megsértése. Ellenezzük mindenfajta kollektív cselekvés – áldozat nélküli bűncselekmény – kriminalizációját. Meg kell szüntetni a homoszexuális férfiak zaklatásának törvényes igazolását. Támogatjuk az aktív antidiszkriminatív törvényhozást és a leszbikusok és a homoszexuálisok gyermeknevelési jogainak egyenlőségét. Még azokban az országokban sincs a leszbikusoknak és homoszexuális férfiaknak egyenlő joguk a kapcsolatok és gyermeknevelés elismertetésére, ahol nagyobb jogi előrelépés történt, mint például Hollandiában.

A heteroszexuális család még mindig a tőkés társadalom sarokköve, különösen Nagy Britanniában, amint azt Jack Straw kijelentései is bizonyítják. Ezt fenyegeti a leszbikusoktól és a homoszexuálisoktól származó valós támadás, amint az a sajtó hisztérikus reakciójából is kiolvasható. Ezért a homoszexuálisok és a leszbikusok felszabadításának forradalmi tartalma van.

A Blair-kormány szerepe

Jó volt a kezdés a választási program olyan ígéreteivel, mint hogy kiegyenlítik a törvényes kort és eltörlik a "28-as bekezdést". De a következőket láttuk:

Nem sikerült legyőzni a Lordok Házában a törvényes kor ellenzőit (bár voltak ígéretek az elkülönült törvényhozás mielőbbi létrehozására).

Az iskola, társadalmi munka stb. dolgozói és fiataljai közötti kapcsolatot tiltó törvényeket a törvényes korral kapcsolatos vitákkal együtt tárgyalták. (Elfogadjuk, hogy ez is probléma, de a két dolog összekapcsolása megerősítheti az ellenzék "homoszexuális szex egyenlő a pedofíliával" érvelését.)

A 28-as bekezdés eltörlésének háttérbe helyezése.

Nem említik az 1956-os törvény hatálytalanítását vagy az 1967-es törvény "magánéleti" záradékainak eltörlését.

Jack Straw és Tony Blair legutóbbi kijelentései, melyekben a házasságot részesítik előnyben a gyermeknevelés szempontjából. Ezek önmagukban is bizonyítják, hogy a Blair-kormány – finoman szólva – nem olyan barátságos, mint ahogy azt a homoszexuális közösségben sokan gondolják.

A Socialist Outlook követelései

A törvényes kor kiegyenlítése, azaz egy lépés a megegyezés felé, amely szerint az egyetértés az egyetlen kritérium annak eldöntésében, hogy egy szexuális aktus törvényes-e.

Minden diszkriminatív törvényt és más törvények záradékait hatályon kívül helyezése, konkrétan a "súlyos szeméremsértés", a "zaklatás", a "csábítás" rendelkezéseit az 1956-os törvényben és a "titkosan" rendelkezést az 1967-es törvényben.

Minden olyan rendelkezés eltávolítása, amely korlátozhatja vagy korlátozza homoszexuális férfiak parkokra stb. vonatkozó használatát.

Más törvények hatálytalanítása, amelyekkel zaklatják a leszbikusokat és homoszexuálisokat, mint például a "közcsendháborításra" vonatkozó rendelkezések.

A 28-as bekezdés hatálytalanítása.

Minden olyan törvény hatálytalanítása, amely diszkriminatív a gyermeknevelés területén.

Teljes körű antidiszkriminatív rendelkezések; alkotmányos jogok.

Minden kapcsolat maximális elismerése, bejegyzési és törlési joggal, várakozási idő nélkül stb. Ne részesítsék különleges előnyben a "házasságot" öröklés vagy gyermeknevelés szempontjából. A papok és más vallási elöljárók házassági bejegyzési jogának megvonása.

Konkrét homofóbiás cselekmények törvényen kívülre helyezése.