A modern iszlám és az agrárkérdés

A tanulmány részletesen elemzi, hogy milyen történeti előzmények és előfeltételek között keresi a választ korunk kihívásaira a modern iszlám. Bemutatja azokat a prekapitalista struktúrákat, amelyek – főként a mezőgazdaságban – mindmáig fennállnak, és helyenként még a szovjet rendszerbe is integrálódtak. A prekapitalista elemek továbbélését a tőkés és szocialista modernizációs kísérletek kudarca is elősegíti.