14. szám | (1992 Nyár)

14hu_Borito14

Eddigi többnyire egy téma köré szerveződő számainktól eltérően e dupla számunknak három fő témája van: „Vallás és baloldaliság”; „Kapitalizmus kezdőknek”; „A gyűlölet avagy a népírtás lélektana”. A három tematikus blokkba tartozó írások ebben a sorrendben követik egymást.
Tartalomjegyzék
 1. Konrád György, Kósa Ferenc, Tőkei Ferenc, Kapitány Gábor : Marxizmus, politika, erkölcs – kerekasztal beszélgetés
 2. Jaen Adolfo Abascal : A római katolikus egyház (látszólag) belső konfliktusa (részlet)
 3. Frei Betto : Kereszténység és marxizmus
 4. Michael Löwy : Róma a Wall Street ellen?
 5. Rudolf J. Siebert : A vallás jövője: a szocializmus újjáépítése vagy a nacionalizmus restaurácója? (Részlet)
 6. Sara Wilsky : Neofasizmus – veszély vagy egy ideiglenes tájékozódási válság átmeneti jelensége az új Szövetségi Köztársaságban
 7. A főváros közterületein elhelyezett politikai tartalmú képzőművészeti alkotások sorsáról – a Fővárosi Közgyűlés vitája és határozatai
 8. Balogh Sándor : Társadalom és bűnözés
 9. Christoph Butterwege : Új német nacionalizmus, nagyhatalmi sovinizmus és revansizmus
 10. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Hit és erkölcs a társadalomban
 11. Staub Ervin : A népírtás és a tömeggyilkosság kulturális-társadalmi és pszichológiai eredete
 12. Szoboszlai György : Alkotmányos átalakulás Magyarországon
 13. Vigvári András : Privatizáció Nyugat-, és Kelet-Közép-Európában – néhány tanulság
 14. Harald Werner : Az Öböl-háború pszichológiai vonatkozásai
 15. Kapitány Gábor : Interjú Bulányi Györggyel
 16. Hoch Róbert : A gazdasági liberalizmus és a jobbratolódás veszélye
 17. Néhány ötletes módszer a gyengébb gazdaságok hasznának elszívására
 18. Fasizmus
 19. Andor László : Hayek után szabadon
 20. Kéri Elemér : Antonio Gramsci születésének 100. évfordulója
 21. Krausz Tamás : Sztálin és a történetírás – néhány gondolat deutscher biográfiájáról