19. szám | (1993 Ősz)

Kádár-rendszer… Abban mindenki egyetért, hogy kevés idő telt el még a rendszerváltás óta, hogy bárki is lényegük szerint ábrázolhatná e korszak és a benne megvalósult társadalmi-politikai berendezkedés sok mindenhez hasonlítható, de semmi mással nem azonos jellemzőit. E számunkban olyan szempontok összegyűjtésére teszünk kísérletet, amelyek talán segítenek kimozdulni az e korszakról kialakult, s máris rögzülni látszó sztereotípiák közhelyszintjéről. Ezért közlünk olyan írásokat is e tematikus számunk részeként, amelyek az állam lehetőségeivel, a totalitarizmus formáival, a felzárkózási esélyekkel, a függőségek kialakulásával, az eladósodással, a mezőgazdaság szerepével, a rendszerváltás következményeivel stb. foglalkoznak. Hiszen mindennek meghatározó szerepe volt a Kádár-korszak arculatának kialakulásában, s így meghatározó szerepének kell lennie a Kádár-korszak megfelelőképpen differenciált értelmezésében is.  

Tartalomjegyzék
 1. alfa : A Kádár-rendszerről – Kádár nélkül – Bevezetés számunk központi témájához
 2. Földes György : A Kádár-rendszer és a munkásság
 3. Tütő László : A szocialista ellenzékiség történetéből – Az 1971-es Kemény-per
 4. Andrea Komlosy : Magyarország adósságciklusai és a világgazdaság 1945 után
 5. Feitl István : A csúcs felé – Megjegyzések egy először publikált Kádár-beszédhez
 6. Kádár János : Előadás az MSZMP KB ülésén, 1963. augusztus 2. (részletek)
 7. Böröcz József : Kettős függőség és a külső kötődések informálissá válása: a magyar eset
 8. Peter Gowan : Az óbor az új tömlőkben: nyugati politika Kelet-Közép-Európában
 9. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Néhány tézis a „kádárizmusról” avagy: a „kádárizmus” és a jövő
 10. Bill Lomax : Feltámadás, avagy a hatalom metamorfózisa Kelet-Európában
 11. Nagy Husszein Tibor : „…Carthaginem essedelendam”?
 12. Póczik Szilveszter : Bolsevizmus, fasizmus, totalitarizmus
 13. Tamás Pál : Függőség és állami szerepvállalás – A globális perifériák államának mozgásteréről
 14. Tőkei Ferenc : Üzenetek a XIX. századból – Hol várta Marx az új forradalom kezdetét?
 15. Kapitány Gábor : Még egyszer a baloldaliságról
 16. Kapitány Gábor : Egy főszerkesztő elköszön
 17. Krausz Tamás : A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék (Egy probléma felvetéséhez)