20. szám | (1993 Tél)

A legutóbbi számunkban előrejelzett tematikán – anyagtorlódás miatt – némileg változtatnunk kellett. A szociálpolitika kérdésével foglalkozó cikkek (újabbakkal gyarapodva) átkerültek a következő számunkba; annál nagyobb teret szentelhetünk most jelenlegi fő témánknak, a szociáldemokrácia kérdésének. Írásaink zöme ezt a jelentős eszmeáramlatot és történeti jelenséget elemzi a múlt, a jelen és a lehetséges jövő vonatkozásában. Ezenkívül egy hosszabb tanulmány folytatja a Kádár-korszak múlt számunkban kezdett mérlegelését, és sor kerül egyéb történelmi, önigazgatási és gazdasági témák elemzésére is.

Tartalomjegyzék
 1. Krausz Tamás : Jön vagy megy a szociáldemokrácia? – Néhány előzetes megjegyzés e számunkhoz
 2. Erényi Tibor : Szociáldemokrata sikerek és viszontagságok történelmi nézőpontból
 3. Varga Lajos : A szociáldemokraták és Magyarország modernizációja
 4. Olga Velikanova : Lenin alakja a húszas évek tömegkultúrájában
 5. Maróthy János : Önkéntelen szocializmus? – Kulturális politika a kapitalizmusban
 6. Kádár Zsuzsa : Adalék Marosán György koncepciós peréhez
 7. Gunnar Myrdal : Tervezés és demokrácia
 8. Aleksandr Buzgalin : Hazai gazdaságelméletünk: a válságtól az új paradigma felé?
 9. Szigeti Péter : Szociáldemokrácia: honnan hová? – Erények és gyengeségek
 10. Viktor G. Arszlanov : Három forradalom
 11. Agárdi Péter : Közelítések a Kádár-korszak művelődéspolitikájához
 12. Szabó László : Tézisek a dolgozói tulajdon kiterjesztéséről Magyarországon
 13. Eva Samaranch Gallén, Ramón Franquesca Artés : Önigazgatás Spanyolországban
 14. Tütő László : Egy radikális szociáldemokrata. Adalékok Justus Pál gondolkodói portréjához
 15. Tőkei Ferenc : Üzenetek a XIX. századból. Marx a szociáldemokráciáról