28. szám | (1995 Tél)

A munka világa számos zavarbaejtő kérdést tartogat a társadalomkutatók számára. Vajon mennyire tartós a "gazdasági átmenet" során a tömegessé vált munkanélküliség? Vajon lesz-e szerepe a szakszervezeteknek a gazdaságpolitika alakításában? Milyen szerepet játszik a női munka a felzárkózásban?  Vajon jelentőségét veszti-e a fizikai munka, és ezzel a hagyományos tőke-munka ellentét? A közvéleményt foglalkoztató, ám elméleti igényességgel ritkán megválaszolt kérdések napestig sorolhatók. Nem ígérjük, hogy az itt olvasható írások mindenben megnyugtató választ adnak, de mindenképen felvázolják azokat a tájékozódási és kutatási irányokat, amelyek mentén a megoldások keresésével próbálkozni érdemes.
Tartalomjegyzék
 1. Thoma László, Simon János, Bayer József, Szöllősi Istvánné, Ágh Attila, Szoboszlai György, Krausz Tamás, Wiener György : A szakszervezetek és a politika
 2. Göran Therborn : A munkanélküliség jelentése és típusai
 3. Rainer Deppe, Melanie Tatur : A szakszervezetek és a rendszerváltás Lengyelországban és Magyarországon
 4. Saskia Sassen : Migráció a világgazdaságban – Az új nemzetközi munkamegosztás hatásai
 5. Competition and change
 6. Matheika Zoltán : A munkaszervezet társadalmi meghatározottságáról – avagy a társadalom munkaszervezeti meghatározottságáról
 7. Erdősné dr. Simon Zsuzsa : Munkaügyi törvények
 8. Hovorka János : Munkavállalói résztulajdon
 9. Trautmann László, Sugár András : A rejtélyes szektor – A második, az informális és a rejtett gazdaság természetéről
 10. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : A szellemi termelési módról
 11. Tabák Lajos : A fényképek útján (önarckép)
 12. Andor László : A munkáspárti politika jelene és jövője – interjú Tony Bennel
 13. Tony Benn : Törvénytervezet az Európai Közösség létrehozására
 14. Stephanie Seguino : Üzleti titok – Szexizmus és eportvezérelt növekedés Dél-Koreában
 15. Czéh Zoltán : A Gulag mint gazdasági jelenség