30. szám | (1996 Nyár)

Az idei év gazdaságpolitikai slágertémája az államháztartási reform, amelyről a közvéleményben leginkább csak sejtések élnek. Cikkeink megvilágítják a már megismert reformkon­cepciókat a hazai és a külföldi szakértő szemével egyaránt. Egyre népszerűbb vitatéma az eutanázia is, amely már-már a szociális gondoskodás egy fajtájaként illeszkedik a kirajzo­lódó új Magyarország víziójába. A nyelv elméletével és hasz­nálatával foglalkozó írások segítenek megérteni: hogyan ke­letkezhet szakadék a beszédünkben alkalmazott szavak és az általuk leírt konkrét folyamatok között. A katasztrófákat per­sze nem félreértések okozzák – derül ki a Jugoszlávia felbom­lását elemző írásokból, hanem elsősorban az anyagi viszo­nyokban bekövetkezett változások.

Az Eszmélet harmincadik számát a közelmúltban elhunyt Szabó András György írásai foglalják keretbe.

Tartalomjegyzék
 1. Szabó András György : Marxizmus és liberalizmus
 2. Mandel Miklós : A permanens gazdaságpolitikai kvázi-reformokról
 3. Bob Deacon : A poszkommunista szociálpolitika kialakítása – Változó hangsúlyok a nemzetközi szervezetek ajánlásaiban
 4. Eszmélet : Elszegényedés
 5. Eszmélet : Felzárkózás Európához
 6. Eszmélet : Latin-amerikanizálódás
 7. John Perry Barlow : A kibertér függetlenségének deklarációja
 8. Z. Karvalics László : Kommentár – kérdőjelek a kibercenzúra körül
 9. Kemény Vagyim, Kiss Károly : A kaláka alakváltozásai – reciprocitás nem archaikus társadalomban
 10. Klaus Dörner : Szociális kérdés és eutanazia a fejlett Nyugaton
 11. Havas Ferenc : Nyelv és szabadság – Nyelvelmélet és politikai ideológia Noam Chomsky nézetrendszerében
 12. Francois Brune : A szavak, amelyek elfogadhatóvá teszik az elfogadhatatlant – Depolitizálás a nyelv segítségével
 13. Rastko Močnik : A nemzetek közötti párbeszéd alkonya
 14. Branko Horvat : Soknemzetiségű államok nacionalista felbomlása
 15. Niederhauser Emil : Multikulturalizmus Kelet-Európában – Jelenkori konfliktusok a nemzeti történelmi fejlődés tükrében
 16. Giovanni Arrighi : Kelet-Ázsia felemelkedése és az államközi rendszer elsorvadása
 17. Szalontay Balázs : A regionalizmus és a fejlődés problematikája – Egy szemlélet alakváltozásai az Eszmélet oldalain
 18. Szabó András György : Antimilitáns militánsok