31. szám | (1996 Ősz)

A gyakran hallható figyelmeztetések szerint az emberiség lé­tét ökológiai katasztrófa fenyegeti. Ritkábban találkozhatunk azonban olyan elemzésekkel, amelyek a természeti környe­zet állapotát a társadalmi folyamatokkal összefüggésben vizs­gálják. Ezúttal közreadunk néhány olyan írást, amelyek meg­próbálják elhelyezni az ökológiai problémát a kapitalizmus politikai gazdaságtanában. Összeállításunk adós marad a kör­nyezetrombolás hazai trendjeinek bemutatásával, az elméle­ti írások azonban ösztönzést adhatnak a téma újszerű meg­közelítéséhez.

A szám további részében új és régi vitákba tekintünk be. Vajon érdemes-e alkotmányozással foglalkozni a mai Magyar­országon? Hibáztak-e a kelet-európai országok, hogy nem a kínai típusú reformok útját járták? (A szerkesztőségben is komoly vitát kiváltott tanulmányokra felkért opponensek rea­gálnak.) S végül: mi használható a világhírű Kornai János gaz­daságelméleti és -politikai munkásságából?

Tartalomjegyzék
 1. Mészáros István : Kapitalizmus és környezetrombolás
 2. Pål Steigan : Az ökológia politikai gazdaságtanához
 3. James O’Connor : A kapitalizmus második ellentmondása
 4. Eszmélet : Capitalism, Nature, Socialism
 5. Eszmélet : Bős-Nagymaros
 6. Eszmélet : Alulszennyezettség
 7. Eszmélet : Zöldek
 8. Elmar Altvater : Ökologikus átalakítás: egy fenntartható európai gazdaság felé – Tíz tézis
 9. Andor László : Vörös és zöld – interjú Pat Devine-nel
 10. Alkotmányelőkészítő Társadalmi Bizottság : Állásfoglalás az új Alkotmány szabályozási elveiről
 11. Szigeti Péter : Alkotmányozás itt és most – Kommentár az AEB tervezetéhez (1996. május)
 12. Geoffrey Owen : A kínai gazdasági reform tanulságai
 13. Mark Selden : Kiutak a közösből -Oroszország és Kína mezőgazdaságának szocialista és posztszocialista fejlődése
 14. Mitja Saje, Jana Rošker, Polonyi Péter, Nyíri Pál : Jó példa-e Kína?
 15. Bárdos-Féltoronyi Miklós : Az elosztás politikai kérdés – Egy majdnem Nobel-díjas nagy magyar közgazdász töprengéseiről és politikai állásfoglalásáról
 16. Szabó László : A „hiány-modell” sematizmusáról
 17. Magyar Jenő : Derrida felfedezi a kommunizmust