33. szám | (1997 Tavasz)

"A globalizáció és a multikulturalizmus sodrásában a nemzeti szuverenitás és az azt legitimáló nemzeti kultúra abszolút értéke megkérdőjeleződik" – írta nemrég legnépszerűbb napilapunkban egy ismert szociológus. De vajon lehet-e értelmesen is beszélni a globalizációról, amelyről legtöbbször mint valamiféle természeti folyamatról esik szó, amely ránk kényszeríti a bérek kegyetlen visszafogását, a nyugdíjreformot és általában a jóléti kiadások lefaragását. A szkeptikusok szerint inkább egyfajta ideológiáról van szó, amelynek feladata az utóbbi két évtizedben bekövetkezett globális hatalomváltás elfogadtatása. A vita nyomon követése céljából e számunkban a világrendszer egyenlőtlenségeivel kapcsolatos eddigi vizsgálatainkat (függőség, dominancia stb.) kiegészítjük a hegemónia kategóriájával, és bemutatunk néhányat a hegemónia modern formáival szembeni, népi és nemzeti indíttatású, elméleti és gyakorlati kezdeményezésekből.

Tartalomjegyzék
 1. Samir Amin : Globalizáció vagy globális polarizáció?
 2. Peter Taylor : Mitől modern a világrendszer? Hétköznapi modernitás és globális hegemónia
 3. Susan Zimmermann : A család bálványától a piac bálványáig – A nemek közötti viszonyok változása a fejlett ipari társadalmakban
 4. Riselia Duarte Bezerra : Szamba és hegemónia – Testek és ellentmondások a brazil társadalomban
 5. Görög Tibor : Nemzeti eszme kerestetik – Jegyzetek egy elnöki ukaz margójára
 6. Krausz Tamás : A világrendszer és az önigazgatás a peresztrojka periódusában
 7. Pach Zsigmond Pál : A Tanácsköztársaság – mai szemmel
 8. K. Gorsenyin : „Ha nem teljesíti a parancsot, magát lövik le!” – Ahogyan a kisember részt vesz a nagy történelemben
 9. BAL : A szekszárdi húsipari munkások tiltakozásának tanulságai
 10. Tőkei Ferenc : A rendszerváltozás kérdéséhez – üzenetek a XIX. századból
 11. Tőkei Ferenc : A tőke centralizációról – üzenetek a XIX. századból
 12. Birgit Mahnkopf, Elmar Altvater : A globalizáció határai
 13. Derek Kerr : Bonefeld-Holloway: A globális tőke, a nemzetállam és a pénz politikuma könyvéről
 14. Hugo Radice : A globalizáció kérdése
 15. Szikszai Szabolcs : The Ecologist
 16. Andor László : Visszaágyazódás ellenmozgással – a 6. Polányi Konferencia
 17. Eszmélet : Eszmélet Nap – 1996. december 7.