35. szám | (1997 Ősz)

A rendszerváltás második politikai ciklusa hamarosan lezárul. E számunk írásai áttekintik: mit jelentett ez a folyamat néhány olyan – ebből a szempontból ritkábban elemzett vagy kevesebb figyelemmel kíséri – területen, mint a filmek és a televíziós sorozatok világa, a felsőoktatás vagy a mezőgazdaság.

Könyvekbe, folyóiratokba és dokumentumokba pillantunk be annak érdekében, hogy feltérképezzük, hogyan látják nyugat-európai baloldali szerzők a rendszerváltás végállomásaként reklámozott Európai Uniót.

Végül visszatérünk egy olyan vitára, amelyben – az Eszmélet 31. számában – akörül csaptak össze az érvek, hogy vajon a kelet-ázsiai fejlődési modell, és különösen Kína reformjainak példája sikeres alternatívát jelentett volna-e a kelet-európai országok számára

Tartalomjegyzék
 1. Könczöl Csaba, Garai László, Lugosi Győző, Szűcs Katalin Ágnes : A Dallas-jelenség
 2. James Clarity : Egy katolikus társadalom nyitása
 3. Krisztina Sztojanova : Rendszerváltás a kelet-európal mozikban
 4. Ursula Lipovec Cebron : Népszerű tv-sorozatok Szlovéniában
 5. Ludmila Bulavka : Nyikita Mihalkov és a Csalóka napfény
 6. Gervai Pál, Trautmann László : A Dallas politikai gazdaságtana
 7. Andor László : A My Fair Lady politikai olvasata
 8. Mocsáry József : Az agrárválság közelről
 9. Gazsó Ferenc : A társadalmi folyamatok és a felsőoktatás
 10. Csapody Tamás : Tájékoztatás vagy propaganda?
 11. Krausz Tamás : A magyarországi munkástanácsok történetéről
 12. Olivier Hoedeman : Európai mítoszok és sorscsapások
 13. Brian Burkitt : Munkanélküliség Európában
 14. Eszmélet : Spectre
 15. európai közgazdászok : Felhívás – Teljes foglalkoztatás, szociális kohézió és méltányosság
 16. Immanuel Wallerstein : Marx és az alulfejlettség
 17. Matheika Zoltán : A japán munkaszervezet sajátosságai
 18. Jordán Gyula : „Átugrani a szakadékot két ugrással” vagy „Átkelni a folyón, kitapogatva a köveket”