36. szám | (1997 Tél)

Magyarországon lassan húsz éve várjuk a gazdasági válságból való kilábalást, lessük "az alagút végét". Mindeddig azonban sem a gazdaságpolitika reflexes megszorító intézkedései, sem a struktúraátalakító lépések – a piaci reformok, majd a rendszerváltás – nem vetettek véget a válságnak. A lelassult gazdasági növekedés és az időről időre kiéleződő külső egyensúly problémáit a rendszerváltással együtt járó gazdaság- és társadalomszerkezeti átrendeződések egyelőre csak fokozták. Jelenlegi összeállításunk elsőként a hazai gazdaságpolitika bírálatával foglalkozó írásokat tartalmaz, amelyek az értékelés mellett alternatív javaslatokat is adnak egy eredményesebb állami gazdaságszabályozásra. Ezt követően azt járják körül szerzőink, milyen az a világgazdaság, amelyben helyt állni kényszerülünk, milyen az az Európa, ahova csatlakozni szeretnénk – önállóbb-e, sikeresebb-e máshol a gazdaságpolitika? Kik hozzák a legfontosabb döntéseket? Milyenek a felzárkózni igyekvők tapasztalatai, esélyei? Milyenek a külföldi tőkebevonás hatásai a fejlődő országok gazdaságára?

Lapunk további írásai a hatalom kulisszái mögé engednek némi betekintést, az erdélyi baloldali mozgalmak történelmével, illetve jelenével ismertetik meg az olvasót, valamint a hazai cigányság és a többségi társadalom feszültségekkel teli viszonyára keresik a magyarázatot.

Tartalomjegyzék
 1. magyar : Hazai tőke, külföldi tőke
 2. Tanyi Attila : Lehetséges-e alternatív gazdaságpolitika?
 3. Mandel Miklós : A monetáris diktatúra alkonya
 4. Farkas Péter : Az egyenlőtlen fejlődés hatótényezői a világgazdaságban
 5. Ulrich Busch : A külföldi tőke az átalakulási folyamatban
 6. Vastag Margó : Széljegyzetek Ulrich Busch írásához
 7. Remák Edit : Georg Ritzer a társadalom mcdonaldizálódásáról
 8. Márkus Péter : A bestia belseje – Korten a tőkés társaságok világuralmáról
 9. Csorba Gergely : Európa Részvénytársaság
 10. Szikszai Szabolcs : Dollars and Sense
 11. Szira Tamás : A politikai elit anatómiája
 12. Wiener György : Hatalmi viszonyok és kormányzati struktúra (1988-1994)
 13. Gáll Ernő : Az erdélyi magyar baloldal a mérlegen
 14. Diósi Ágnes : Kívül vagy belűl? – A cigányság és a magyar társadalom