49. szám | (2001 Tavasz)

"A sztálinizmus inkább mérséklő, mint radikalizáló hatással bírt a világnak a fennálló rendszerrel szemben álló erőire. A sztálinizmus garantálta a rendet a világ harmadán, és ebben az értelemben a Szovjetunió egy, az USA melletti szubdomináns imperialista hatalom szerepét játszotta el:" Immanuel Wallerstein Eszmélet 8. szám

"A NATO jugoszláviai akciójának károsultjai között ártatlan emberek is vannak és lesznek, tekintet nélkül azok nemzetiségére – mivel a háború kísértete még hosszú ideig szedni fogja áldozatait. Az ilyen hosszabb távú hatások között találhatók a fel nem robbant aknák, lövedékek, pszichológiai hatások és a környezetbiztonság kategóriájába sorolható károk egy része is." Feiler József Eszmélet 44. szám

"Az a gyermekvédelem, amely nem családvédelem is egyben, leginkább késői tűzoltáshoz hasonlítható. De félő, hogy attól, ha ma unos-untalan hangoztatjuk a család fontosságát, valódi változás. valódi családpolitika még nem alakul ki." B. Aczél Anna Eszmélet 21-22. szám

(A címlapon Käthe Kollwitz grafikája)

Tartalomjegyzék
 1. Hegyi Gyula : Gyermekszegénység a gazdag országokban
 2. Siomos Angéla, Hotzer Gábor : Készül a második munkanélküli generáció
 3. Vijay Prashad : A kiiktatott lelkiismeret
 4. Darvas Ágnes, Tausz Katalin : Gyermekszegénység és családtámogatások
 5. Susan Zimmermann : A világ gyermekei – tények, tényezők
 6. Z. Karvalics László : Gyermekek a digitális szakadék szélén
 7. Krausz Tamás : Az „összeesküvés elmélet” sztálini iskolája
 8. Gertje R. Utley : Picasso a pártvonal bepiszkítója
 9. Janine R. Wedel : A Harvard, a Csujbasz-klán és Oroszország elveszejtése
 10. Edward Herman, David Peterson : Koszovó egy évvel később – A szerb elnyomástól a NATO támogatta etnikai tisztogatásig
 11. Perczel István : Humanitárius háború
 12. Háborús Bűnök Népbírósága : A bűnös NATO – Népbírósági döntés Jugoszlávia bombázása ügyében
 13. Norman Finkelstein : A holokauszt ipar (következtetések)
 14. Krausz Tamás : Norman Finkelstein: A holokauszt ipar c. könyvéről