53. szám | (2002 Tavasz)

E számunkban foglalkozunk a még mindig haldokló "jóléti állam" leépítésének problémáival, illetve a megújítására vonatkozó – egyelőre elméleti – elképzelésekkel. A szerzők az úgynevezett harmadik utas koncepciókat legalábbis "problematikusnak" látják. E témakörbe illeszkednek Wetherly, Orosz Éva, Németh György és Harasztosi Péter kritikai elemzései, amelyek Blaire-től Giddensen át Bokrosig tárják fel a szélesedő szakadékot, amely az elmélet és a valóság között feszül. Minél erőteljesebb a harmadik utas ideológia elterjedése, annál jobban kiviláglik utópisztikus jellege. Tovább tart az egészségügy és általában a közszolgáltatások privatizálása – sokfelé a világon. Folytatjuk annak a témakörnek a bemutatását, amelyet a terror globalizálásaként, illetve a globalizáció terrorjaként határozhatunk meg. A vizsgálódásoknak ez az íve földrajzi értelemben az USA-tól Afganisztánon és Kuvaiton át a Közel-Keletig és tovább, egészen Szomáliáig vezet. A multinacionális kapitalizmus díszét mostani számunkban a Nike testesíti meg, amely bár eredendően a fiatalkorú munkaerő kizsákmányolásával híresült el a világban, az amerikai fiatalok előtt a "forradalom" híveként tünteti fel magát.

Tartalomjegyzék
 1. Arthur Miller : Az illúziók vége (interjú)
 2. Németh György : Tájkép nagykabáttal: Bokros Lajos a nyugdíjrendszer reformjáról
 3. Orosz Éva : Lehetséges-e egészségpolitikai paradigmaváltás?
 4. Paul Wetherly : Anthony Giddens és a „harmadik út” bírálata
 5. Harasztosi Péter : A „harmadik út” és a munkaerő piac
 6. Tom Frank : Marketing és felszabadítás
 7. Robert Went : A globalizáció és a hosszú hullám (interjú)
 8. Andor László : Amerikai évszázad
 9. Andor László : Öböl- háború
 10. Peter Gowan : Szeptember 11. és a világpolitika
 11. Matthew Rotschild : Új-mccarthysmus
 12. Claude Julien : Támadás a szentélyek ellen
 13. Alain Gresh : Levél lányomhoz
 14. Richard Dowden : Vissza a pokolba
 15. Katona Magda : A terrorizmus jelenségének főbb okai és megszüntetésének lehetőségei
 16. Szigeti Péter : Loic Wacqant: A nyomor börtönei c. könyvéről
 17. (K. T.) : Élet és pálya – meggyőződés és hit egy memoár tükrében – Szigeti József: Intellektuális önéletrajzom (1921-1948) c. könyvéről
 18. Jörg Huffschmid : Európai közgazdászok egy alternatív gazdaságpolitikáért (kivonat)
 19. Georges Németh : Levél Svájcból