54. szám | (2002 Nyár)

E számunk szerzői a magyar és a nemzetközi baloldal néhány alapvető elméleti és politikai problémáját vizsgálják, és veszik számba perspektíváit. Mindez viták nélkül természetesen nem lehetséges. Több síkon és több szempontból vizsgált problémakörök kerülnek egymás mellé, amelyek szervesen össze is kapcsolódnak. A magyarországi politikai fejleményeknek, a legutóbbi választások eredményeinek és a globalizáció problémájának osztályszempontú elemzése egymást erősítik, egyúttal ösztönzik a mélyebb mérlegelést. Más írások és vélemények alapján, a cigánykérdés értelmezése sem lehetséges a konkrét gazdasági, szociális és politikai érdekrendszerek vizsgálata nélkül, mert különben utat nyitnánk a politika etnicizálása irányába, ami éppen a cigányság sorsának szempontjából rejt magában súlyos konfliktusokat. Érdekes vita bontakozott ki Szalai Erzsébet új könyve kapcsán a magyar újkapitalizmus és a globalizáció összefüggéseiről, amely problémakör jól kapcsolódik azokhoz a szervezeti kísérletekhez, amelyek a társadalmi önvédelem esélyeit szélesítik: ilyen nemzetközi szerveződés az ATTAC, amelynek magyarországi szervezete is létrejött már, alapdokumentuma pedig létezésének legalábbis a látszatát kelti. A globalizációval mint a tőke nemzetközi önkényuralmával szembeni társadalmi ellenállás nemzetközi tapasztalatairól, mások mellett, James Petras tanulmánya tájékoztat.

Tartalomjegyzék
 1. Szoboszlai György : Trendkívüli fordulók (interjú)
 2. Wiener György : Osztályhelyzet és választói magatartás
 3. Martin Kovats, Kerékgyártó T. István, Bíró András, Kállai Ernő, Krausz Tamás : Kik csinálják a cigánykérdést Magyarországon?
 4. Alain Reyniers : Gondolatok a cigány gazdaságról
 5. Szigeti Péter, Szalai Erzsébet, Krausz Tamás : Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban
 6. James Petras : Forradalmi politika – ma
 7. Gondi József : Néhány kritikus gondolat Kapitány Gábor szellemi termelési mód felfogásával kapcsolatban
 8. Katona László : A baloldaléiság lehetséges újraértelmezése
 9. Csanády András : Társadalmunk törésvonala és viszonya a baloldalisághoz
 10. Phineas Baxandall : Jobbra tart-e az ÚJ Gazdaság?
 11. Szegváry Tamás : A 2001-ben megjelent négy Kádár könyvről
 12. ATTAC Magyarország : Platform
 13. Thomas Fritz : A baloldal kapitalizmus bírálata és az ATTAC
 14. Markus Wissen : Az ATTAC fejlődési lehetőségei
 15. Immanuel Wallerstein : Háború, hegemónia, globalizáció (interjú)