64. szám | (2004 Tél)

Az államszocializmussal foglalkozó, másfél évig tartó vitát szerkesztőségünk két tagjának írásával zárjuk le. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy felhagynánk a téma tárgyalásával, de az elméleti kérdések tisztázásának, az érvek ütköztetésének ezt a fordulóját befejezettnek tekintjük.

E lapszámunk két nagyobb terjedelmű összeállításával ismételten kitekintünk az európai, illetőleg a globális színtérre, a korábbiaktól eltérő kérdésekre keresve a választ. Az Európai Unióval kapcsolatos nézetek, vélemények sorát adjuk közre a szociális fórummozgalomhoz és az alkotmányos szerződéshez kapcsolódva; jelezve, hogy a baloldalon belül is sokféle megközelítés létezik. A globális folyamatok elemzéséhez ezúttal a jog oldaláról közelítő tanulmányok közzétételével igyekszünk segítséget nyújtani olvasóinknak.

Tartalomjegyzék
 1. Szigeti Péter, Tanay Marcell, Alpár Róbert, Benyik Mátyás : Reflexiók a 3. Európai Szociális Fórumról (London, 2004. október 15-18.)
 2. Szigeti Péter : Előre az Európai Unió IV., szociális pillére felé
 3. Vastagh Pál : Az európai alkotmányról – magyar szemmel
 4. Lóránt Károly : Az európai alkotmány
 5. Vincze Hajnalka : Az Alkotmányos Szerződés biztonság- és védelempolitikai újításai
 6. Gerald Epstein : A központi bankok hatalma
 7. Eric Toussaint : A Világbank és az IMF a diktatúrák szolgálatában
 8. Farkas Péter : Egy nagyon tiszteséges vitairat a fejlődő országokért
 9. Tütő László : Gazdagok és szegények I.
 10. John Lea : A bűnözés mint uralom
 11. Sonja Buckel : Autonómia és erőszak
 12. Simon Paulenz : Igazságtalan igazságosság
 13. Ursula Flossmann, Bernd Piringer : A jog szabad játéka
 14. Konok Péter : Egy lezárhatatlan vita margójára
 15. Krausz Tamás : Megjegyzések a szocializmusvita jelenlegi állásáról
 16. Deák Barna : A szovjet tapasztalat baloldali kritikájához
 17. Védegylet Oktatáspolitikai Műhely : Az iskola bukásra áll?