71. szám | (2006 Ősz)

E lapszámunk egyik nagy témája az ún. civil társadalom hazai és nemzetközi működésének dilemmái, különös tekintettel arra a kérdéskörre, hogy a tőkerendszer hogyan formálja a maga képmására a civil szféra szervezeteit. Európában és Latin-Amerikában a problémák ugyan eltérőek, a baloldal számára azonban az alapkérdés fennmarad: képesek-e a baloldali civil szervezetek mozgalommá alakulni, vagy a tőke és az állam játékszerei maradnak.
A másik nagy tematikai egység a modern Kína gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének alapkérdéseit vizsgálja – főképpen autentikus, rendszerkritikai kínai szerzők munkáinak a fényében. Ezek végkövetkeztetései között szerepel, hogy a kínai fejlődés egyik alapvető specifikuma abban áll, hogy a kommunista párt maga vezeti be a kapitalista fejlődés alapvető struktúraformáit.
E számunkban is folytatódik az államszocializmus-vita, s két írás erejéig visszatérünk a spanyol polgárháború, népfront történetével kapcsolatos vitakérdésekre.

 

Tartalomjegyzék
 1. Krausz Tamás : Merre tovább – melyik úton? Vitaindító tézisek a globalizációkritikai „civilmozgalmak” jellemzőiről és perspektíváiról a kelet-európai tapasztalatok fényében
 2. Henry Veltmeyer, James Petras : Rossz kormányzat, jó kormányzás: civil társadalom versus társadalmi mozgalmak
 3. Claus Leggewie : Nemzetek feletti mozgalmak és a demokrácia kérdése
 4. Szigeti Péter : Civil társadalom
 5. Tütő László : Ahol demokrácia van, ott zsarnokság van? Csodaváró rendszerváltás – csalódások demokráciája. Vásárhelyi Mária: Csalódások kora. Rendszerváltás alulnézetben című könyvéről
 6. Farkas Miklós : További megjegyzések a spanyol polgárháborúról
 7. Harsányi Iván : Népfront, Spanyolország, anarchisták. Megjegyzések az Eszmélet 70. számának Népfront-összeállításához
 8. Konok Péter : ARENA (Asian Regional Exchange for New Alternatives) – Asian Exchange
 9. Vámos Péter : Beteg a sárkány? Kína belső gondjai és a megoldási kísérletek
 10. Lau Kin Chi : Az értelmiségi kritika körülményei Kínában
 11. Wen Tiejun : A vidéki fejlődés mérlege és perspektívái Kínában a XXI. század hajnalán
 12. Huang Ping : A vidék problémája és az egyenlőtlen fejlődés Kínában
 13. Chen Xin : A fogyasztói kultúra és a kínai növekedés logikája, illetve buktatói
 14. Gerald Horne : Made in China? Az amerikai imperializmus válsága
 15. Hegyi Gyula : A szocializmus lehetséges. Egyenlőség, munka és állam