75. szám | (2007 Ősz)

Folyóiratunk régi adósságát törleszti, midőn e számunkban tematikus összeállítást közöl az információs társadalom új jelenségeiről és kihívásairól – hiszen ezzel a kérdéskörrel kiemelten utoljára tizenkét évvel ezelőtt, az Eszmélet 27. számában foglalkoztunk. A válogatás szerzői olyan vitális kérdéseket feszegetnek, mint az oktatási rendszer „információs társadalmasítása", a digitális közjavakhoz (az információs tudástermékekhez), vagy az információs társadalom eszközeihez (számítógép, internet) való hozzáférésben hazánkban mutatkozó növekvő társadalmi egyenlőtlenségek problémája.

Számunk három másik írása a hazai és a kelet-közép-európai baloldal „betegségéről" előző számunkban kezdődött vita kérdésfelvetéseivel foglalkozik, ami akkora érdeklődést váltott ki, hogy következő számainkban is visszatérünk rájuk. Tamás Gáspár Miklós és a vele vitázó Krausz Tamás inkább a múltértelmezésen keresztül folytatja a valójában nagyon is jelenkorunkról és jövőnkről folyó polémiát, míg Hajdú János hozzászólása a jelen hazai pártpolitikai „megváltásának" lehetőségeit mérlegeli. Az államszocializmusból örökölt baloldaliság egyfajta „rekvizítumaiként" adjuk közre egy „magyar szakos" volt szovjet diplomatának, illetve a kubai rendszer sok évtized óta vezető ideológusának írásait, melyeket kiválóan ellenpontoz a lukácsi örökség „nagy öregje", Mészáros István mély elemzése a „politika strukturális válságá"-ról.

Tartalomjegyzék
 1. Vietorisz Tamás, Z. Karvalics László : „Milliónyi kis tudáskazán” Az oktatás átalakítása és a fenntartható világba való átmenet.
 2. Ferge Sándor : Digitális közjavak
 3. Molnár Szilárd : A magyar információs társadalom fejlődése a társadalmi tőke szempontjából
 4. László Gábor : Nyílt forráskódú szoftverek és demokratizálási potenciál
 5. Mészáros István : A politika strukturális válsága
 6. Tamás Gáspár Miklós : Egyszerű és nagyszerű kapitalizmus
 7. Krausz Tamás : Vita TGM tézisével. Miről szól a „nagyszerű kapitalizmus” elmélete?
 8. Hajdu János : A tagadás nem program
 9. Szigeti Péter, Mészáros Ádám, Böcskei Balázs, Artner Annamária : Globalizáció alulnézetben – Elnyomott csoportok – lázadó mozgalmak. Beszélgetés Artner Annamária könyvéről.
 10. Bartha Eszter : Nemzeti kánon és baloldali irodalom – Agárdi Péter: „… a múltat be kell vallani” c. könyvéről
 11. Tütő László : ZS-k és zsék, avagy: Ki erőszakolta meg Zsanettet?
 12. Valerij Muszatov : Felszólalás a 2007. június 15-én rendezett budapesti konferencián
 13. Armando Hart : A XXI. század szocializmusa felé
 14. James Petras, Robin Eastman-Abaya : Kuba: a forradalom folytatása és jelenlegi ellentmondásai