76. szám | (2007 Tél)

E számunkkal nagy fába vágtuk azt a bizonyos fejszét: a nemzetközi méretekben folyó marxista reneszánsz fő irányait igyekszünk felmérni, amit persze az Eszmélet programjának is tekint, de most kifejezetten a számbavétel ideje érkezett el. Mi történt a marxizmussal a rendszerváltás, a Szovjetunió összeomlása óta? A hazai exmarxisták előbb arról siránkoztak, hogy a marxizmus azért hanyatlott, mert államfenntartó ideológiává vedlett át. Amikor megszűnt legitimációs ideológiaként funkcionálni, ugyanazok az értelmiségiek kihátráltak mögüle, mondván, többé nincs mit várni a marxi tanoktól. Valójában bebizonyosodott, hogy a marxizmus mint a fennálló világrenddel szembeni elmélet és módszer mind a mai napig megszüntethetetlen kritikai eszköz a forradalmi gondolkodás számára. Végső soron persze a marxizmus válsága és megújulása is a tőkerendszert elutasító, a közösségi értékeket és a kapitalizmussal szemben gazdasági alternatívát kereső mozgalmak sorsától függ. Felmerülnek a vitapontok, hogy vajon az államszocializmus összeomlásával a marxista dialektika omlott-e össze, avagy azért omlott az államszocializmus, mert a marxista dialektika puszta elméleti „csontvázzá" csupaszodott?

Az okok és okozatok sűrűjében a marxizmus történeti számbavétele nem kerülheti meg az orosz forradalom és Lenin örökségének tárgyszerű vizsgálatát sem. E számunkban ez utóbbi összefüggésben is számos adalékra lelhet az érdeklődő olvasó. Mindenekelőtt Lenin történelmi teljesítményének kritikai és értékelő feltárása van napirenden. Szerzőink a régi, konzervatív apologetika és a tőkés rendszer apológiája között keresik a megoldást.

Tartalomjegyzék
 1. Göran Therborn : A dialektika után – Radikális társadalomelmélet a posztkommunista világban
 2. Krausz Tamás : Lenin marxizmusa – összefoglaló tézisek
 3. Marcello Musto : Korunknak címzett bírálat – Karl Marx újrafelfedezéséhez
 4. Pankovits József : Gramsci újra. Jegyzetek az újabb Gramsci-kutatásokról
 5. Balázs Gábor : Egy francia szenvedély: a trockizmus (I. rész)
 6. Michael Kelly : A marxizmus Franciaországban
 7. Bartha Eszter : Serdületlen fiatalok? Életutak a posztindusztriális társadalmakban
 8. Eszmélet : In memoriam Kovacsek Sándor (1926-2007)
 9. Szarka Klára : Tabák Lajos (1904- 2007)
 10. Tütő László : Kinek tejel a tehén? avagy Kiszakadhat-e a tejeszsacskó? – Mikroökonómia nagyra nőtt gyermekeknek
 11. Nyina A. Dmitrijeva : Lenin és az orosz értelmiség: 1922 – A „filozófusok hajó”-jának áttekintő története
 12. orosz értelmiségiek : Október jelentősége nekünk oroszoknak és az egész világnak
 13. BAL : Az 1957-ben és 1990-ben levert ’56