77. szám | (2008 Tavasz)

E számunk minden bizonnyal olvasóink teljes körének érdeklődésére számíthat, mert a kelet-európai – mindenekelőtt a magyar, a szovjet és a lengyel – munkásság történelmi sorsa alkotja számunk alapvető tematikáját. Számos adalékot kapunk annak a problémának a megértéséhez, hogy a munkásosztály a rendszerváltás után miért volt képtelen ellenállni a tőkés kisajátítással járó szociális degradációnak. A munkásság "szocializációját" évtizedeken keresztül az állami alávetettség határozta meg, szinte lehetetlenné téve így a közösségi osztályöntudat elsajátítását, mivel ez az öntudat a szocialista állam/párt monopóliuma maradt. Két írás foglalkozik a munkásság rendszerváltást követő kálváriájának hátterét alkotó jóléti vívmányok lerombolásának tapasztalataival, illetve a tőkés szisztéma emberi, anyagi és természeti erőinek pazarló felhasználásával, a rendszer élősködő természetével. E tematikai keretben különös szerepre tett szert a cigányság problémája, amelynek "antropológiai" aspektusaival is megismerkedhet az érdeklődő olvasó.

 

Tartalomjegyzék
 1. Lewis H. Siegelbaum : A szovjet munkás késői románca a nyugati histográfiában
 2. Mark Pittaway : Visszavonulás a kollektív tiltakozástól – Háztartás, nemek, munka és népi tiltakozás a sztálinista Magyarországon
 3. Tóth Eszter Zsófia : A fekete vonat, Cséplő Gyuri, A pártfogolt – Ingázók a dokumentumfilmekben
 4. Vera Trappmann, Rafal Towalski : Túlélni akkor, amikor mindenki el akar téged felejteni – Lengyel munkások a rendszerváltozás után
 5. Eszmélet : Fordulat
 6. Tamás Gáspár Miklós : A jóléti állam kísértete
 7. Binder Mátyás : A roma nemzetépítés – történeti és kulturális antropológiai keresztmetszetben
 8. Artner Annamária : A pöttyös labda és a kapitalizmus pazarlása
 9. Balázs Gábor : Egy francia szenvedély: a trockizmus (II. rész)
 10. Ana Bazac : Sartre és a hiány koncepciójának kalandjai
 11. Tütő László : A spektákulum esete Mari nénivel