85. szám | (2010 Tavasz)

E számunk a témák sokféleségével tűnik ki. Az Eszmélet fontos feladata, hogy időről-időre felvesse a „Mi jön a kapitalizmus után?" kérdését. Neves orosz szerző mutatja be, hogy a korrupció szerves része a kelet-európai és világkapitalizmusnak, amitől a rendszer objektíve nem képes megszabadulni, függetlenül attól, hogy éppen milyen mély a válság foka. Készülni kell a világrendszer új folyamatainak megértésére is, amely ismét dinamizálja a „Mi a félperiféria" kérdését egy régi-új vita keretében. A probléma vizsgálata előbbre visz atekintetben is, hogy a rendszer különböző régióiban miféle antikapitalista stratégia lehet hatékony. Összeállításunk ismét reflektál az alapkérdésre: miben áll a „kommunista perspektíva" az államszocializmus bukása után, és a tőkés világgazdasági válság új korszakában? Ösztönzi-e a válság a piaci termelési módon túlmutató gazdálkodási formák kibontakozását, vagy a kérdésfelvetések megmaradnak a politikai infantilizmus szintjén? Ilyen a liberalizmus és a fasizmus közti belső összefüggés negligálása, amire Lukács György már évtizedekkel ezelőtt rámutatott; hagyatéka élő és aktuális. Egy másik írás azt boncolgatja, mi történt Európában a szakszervezetekkel a neoliberális uralom évtizedei alatt. Az „előtörténet" tisztázásra váró kérdése: vajon mely okokból született meg az eurokommunizmus jelensége, aminek tanulságait immár érdemes lenne megvonni.
Tartalomjegyzék
 1. Michael Löwy : A kommunizmus halála?
 2. Geoff Mulgan : A kapitalizmus után
 3. Leo Panitch : A teljesen modern Marx
 4. David Harvey : Szerveződés az antikapitalista átmenet érdekében
 5. Andreas Bieler : Az európai munkásság reakciója a globalizáció, a neoliberális átalakulás és a növekvő egyenlőtlenség jelenségeire
 6. A győzelem – a nagy honvédő háború 65. évfordulójára
 7. Mezei Bálint : Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás és az eurokommunizmus határvonalainak, elvi alapvetéseinek kialakulása
 8. Feitl István : Kulturális világtrend: a múzeumfejlesztés
 9. Szvetlana Pavlova Glinkina : A korrupció mint jelenség: elmélet és oroszországi gyakorlat
 10. Hugo Radice : Félúton a paradicsomba? A félperiféria-fogalom értelmezése
 11. Szigeti Péter : A félperiféria vita jelentősége
 12. Koltai Mihály Bence : Kordiagnózis. Fiatal társadalomtudósok antológiája
 13. Tütő László : A liberalizmus fasizmus. Lukács György koncepciójáról.