98. szám | (2013 Nyár)

Folyóiratunk következetesen törekszik a helyi társadalmi konfliktusok globális okainak feltárására. E számunk írásainak sokszínűségéből kibontakozik a közös gondolatiság és módszer: a baloldali radikalitás, amelyről (Mészáros István itt közölt írásának mottójában) Sarte így nyilatkozik: „Anélkül, hogy manicheizmusba esnénk, egyre többre és többre kell becsülnünk a hajthatatlanságot. Végső soron minden baloldali állásfoglalás […] óhatatlanul »botrányos«. Ez nem azt jelenti, hogy keresni kell a botrányt […], hanem hogy nincs mit rettegni tőle: ha helyesen foglalsz állást, ez a mellékhatása, ez a mutatója, ez a természetes szankció a baloldali magatartással szemben." Szerzőink ezen intenció jegyében írják le tömören, mégis elemzően az egyetemes tőkerendszer, a globális világrend legbrutálisabb, társadalmi robbanásokat is magukban foglaló ellentmondásait, a thatcherizmus máig rémítő társadalmi-gazdasági következményeitől a periferális brazil fejlődés kiáltó ellentmondásain át az Európai Unió válságának „politikai gazdaságtanáig". A jövő útkereséseit tükrözik a kritikai ismertetések a Kapitány-házaspárnak a szellemi termelési módról szóló monumentális értekezéséről.

Tartalomjegyzék
 1. Mészáros István : Sartre munkássága
 2. Emir Sader : Hugo Chávez mint Mészáros István olvasója
 3. Richard Seymour : Nekrológ alulnézetből. Margaret Thatcher halálára
 4. Valerio Arcary : Refromszellem valódi reformok nélkül. Lula kormányzása Brazíliában, történeti nézőpontból (2003-2010)
 5. Artner Annamária : A perifériális fejlődés anatómiájához – Brazília
 6. François Houtart : Jegyzetek a brazíliai Amazóniáról és a latin-amerikai parasztmozgalmakról
 7. Fabio Luis Barbosa dos Santos : Rafael Correa kormányának dilemmái Ecuadorban. Ökológia vagy kapitalizmus
 8. Vajda Zsuzsa : Tudás és hatalom a XXI. század kezdetén. Az iskola, a gazdaság és a globalizáció
 9. Szarka Klára : Sokszoros hátrányban – Hartyányi Norbert fotóesszéi
 10. Szigeti Péter : A szellemi termelési mód alternatívájáról
 11. Tütő László : Gondolkodás és termelés. Egy fontos könyv margójára
 12. Bózsó Péter : Az IMF hitele
 13. Tütő László : Beletörődés, „jobb nem tudni”, stréberség. Változatok a meghátrálásra IV. A „jó tudni” és a „jobb nem tudni” szabadsága
 14. Artner Annamária : Az Európát feszítő ellentmondások természete
 15. Pogátsa Zoltán : Az európai integráció politikai gazdaságtana
 16. A Globális Társadalmi Fórum (GTF) Társadalmi Mozgalmak Közgyűlésének nyilatkozata. Tunisz, 2013. március 29.