Artner Annamária: MARX 200. Eszmélet Zsebkönyvtár könyvbemutató

Az Eszmélet zsebkönyvtár sorozatának első kötete: Artner Annamária: MARX 200. Marx öröksége, a munka helyzete és a felzárkózás lehetősége a globális kapitalizmusban

Eredeti felvétel: https://www.youtube.com/watch?v=d3rWruXGUbc

Megrendelés: http://www.eszmelet.hu/eszmelet-zsebkonyvtar/

Esemény: https://www.facebook.com/events/404824960286684/

A kötetet bemutatják: Szigeti Péter (Eszmélet) Juhász András (angliai gyári munkás, egyetemi hallgató) Moderátor: Krausz Tamás (Eszmélet)

Ajánló

Artner Annamária nagy szellemi bátorsággal, felkészülten közelít a mai kapitalizmus elemzésének témájához. Nemcsak imponáló történeti és empirikus anyagot felölelő tárgyismerettel rendelkezik korunk transznacionális kapitalizmusáról – benne kitüntetetten a bérmunka világáról –, de a fejletlenebb gazdaságok felzárkózási nehézségeiről is eredeti módon értekezik. Ugyanígy, bátran leplezi le a világhírű(vé tett) Piketty-t, aki bár jó gazdaságstatisztikus, mégsem tud különbséget tenni vagyon és tőke között, s aki képes úgy kritizálni a marxi elméletet, hogy azt saját bevallása szerint sem igazán érti. E kis könyv fő erénye mégsem polemikus oldala, hanem az, hogy a szerző nemcsak Marx aktualitását ismeri és érvényesíti, hanem szorgalmas kutatómunkával valóságos folyamatokat tár fel és magyaráz meg olvasóinak: növekedésről, válságról, ciklusokról, a technológiai fejlődés és a bérmunka viszonyáról; vagy napjaink brazil gazdaságáról és társadalmáról mint a függő pályás fejlődés paradigmatikus esetéről. Mégpedig meggyőzően.

Szigeti Péter

A szerzőről

Artner Annamária, a közgazdaságtudomány kandidátusa (CSc), az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, a Milton Friedman Egyetem habilitált főiskolai tanára.