Futball és globalizáció

I. A globális labdarúgás expanzió és marginalizáció között II. Afrika a globális labdarúgó-gazdaságban

I. A globális labdarúgás expanzió és marginalizálódás között

boyAz utóbbi években sok szó esett a labdarúgás globalizálódásáról. Mind­azonáltal ezen nem a játék világméretű elterjedését értik, minthogy ez – néhány régiót leszámítva – már végbement a XIX. és kora XX. század folyamán.

Ami a globalizáció terminus mögött rejlik, azt a marketingszakemberek ugyanolyan pontosan ki tudják fejezni, mint bármely politikai-gazdasági elemzés: az él-labdarúgás iránti kereslet az európai piacon nem bővül tovább, s így az utóbbi években megtorpant a belépőjegyekből, szpon­zoroktól, reklámtárgyakból és a TV-közvetítésekből szerzett pénzek 1990-es évekbeli rohamos növekedése (Desbordes, 2007. 3.). Azonban az egyesületek harca a nagyobb bevételért töretlen maradt – vagy azért, mert eleve nyereségorientált vállalkozásként szerveződtek, vagy/és mert a többi klubbal szembeni állandó konkurencia-harcban előnyösebb hely­zetet akarnak biztosítani maguknak -, s a legkézenfekvőbb stratégiának a további expanzió mutatkozik (vö. Hödl, 2002. 24. skk.). Ez azt jelenti, hogy egyfelől Európán belül van szükség újabb nézőrétegek (leginkább a nők) megnyerésére, másfelől pedig földrajzilag kell terjeszkedni olyan területekre, melyeken az európai egyesületi labdarúgásnak mindeddig semennyi, vagy csak kevés fogyasztója volt. A stagnáló kereslet fel­lendítésére a marketingtudomány járulékos stratégiaként egyrészt a konzumlehetőségek megsokszorozását, másrészt a konzumszínvonal emelését ajánlja (Desbordes, 2007. 5.).

Mindezeket a nagy labdarúgóklubok az utóbbi években következetesen megvalósították. A konzumszint emelése többek között abban jelentkezik, hogy az állóhelyeket ülőhelyekre, mi több, páholyokra, a közszolgálati televíziók esti összefoglalóit pedig kizárólagos jogon megvett élőadá­sokra cserélik – előfizetős televízió-adókon, jelentősen több pénzért. A konzumlehetőségeket több szinten bontakoztatták ki: a bajnoksági vagy az Európa-kupa fordulók találkozóit nem egyidőben rendezik, hanem egymás után több napon keresztül, hogy megsokszorozzák a televíziós közvetítés idejét; némely esetben növelik a mérkőzések számát (például új csoportok beiktatásával az Európa-bajnokságokban). A futballrajongók­nak pedig lehetőséget kínálnak, hogy egyre újabb termékeket vásárol­janak egyesületük jelével (és hasznára) – az egyszerű, egyesületi színű trikótól kezdve a biztosítási szolgáltatásokig, amilyet például a Manches­ter United szponzorával, az AlG-vel közösen kínál. Míg a legtöbb klub számára sok évtizeden keresztül a belépőjegy jelentette a legfontosabb bevételi forrást, a nagyok esetében ennek a teljes bevételre vetített rész­aránya 50 százalék alá esett az 1990-es években (vö. Williams, 1997. 255.). A Real Madrid költségvetésében például a jegyekből származó bevétel – annak ellenére, hogy a Santiago Bernabéu Stadion 80 000 férőhelyével Európa egyik legnagyobbja – a 2006-2007-es szezonban már egynegyednél is kevesebbet tett ki. Szűk 40-40 százalék szár­mazott a televíziós közvetítési jogokból és a szponzoroktól származó összegekből, illetve a szurkolóknak eladott árucikkekből (Jones, 2008. 6). A fogyasztási kínálat drágulása és sokfélesége akkor bontakozik ki teljes hatásában, ha egybekapcsolják a földrajzi terjeszkedéssel. Ezt a tömegmédia technikai fejlődése ugyanúgy megkönnyíti, mint a média­konszernek, melyek a maguk egyéni, agresszív terjeszkedési stratégiáit a sportközvetítések jogainak kizárólagos megszerzésére építik. Több év óta a fő terjeszkedési irány az ázsiai térség, leginkább India, Kína és a délkelet-ázsiai „tigris-országok". A gazdasági boom ezekben a térségek­ben olyan felső- és középrétegeket hozott létre, melyek államaikon belül továbbra is kisebbséget képeznek ugyan, abszolút számokban azonban sok millió embert jelentenek, s ezzel felettébb jövedelmező potenciális piacot alkotnak – amely ráadásul, Észak-Amerikával ellentétben, igen fogékonynak mutatkozik az európai futball-exportáru iránt. Az új piaco­kon a nagy európai klubok számára nem csak pénzről van szó, hanem arról is, hogy saját népszerűségüket és ezzel reklámértéküket növeljék a lehetséges szponzorok szemében.

A konkrét jelenlét ezeken a helyeken – még ha szórványos is – min­denképpen része az új piacok megkaparintásának, hogy ne csak a televízión és az interneten keresztül szolgálják ki a sport-fogyasztókat. A labdarúgás kelet-ázsiai népszerűségének növelésére a FIFA a férfi labdarúgó világbajnokság rendezésének jogát 2002-ben Dél-Koreának és Japánnak, a nőit 2007-ben Kínának adta. Ezzel párhuzamosan a nagy európai klubok komoly erőfeszítéseket tesznek az ázsiai piacok „ápolására". A Bangkokban, Pekingben, Szingapúrban és más ázsiai városokban rendszeresen tartott barátságos mérkőzések növelik a vevők „elkötelezettségét". Ugyanez mondható el az európai és ázsiai egyesületek együttműködési megállapodásairól, amilyet pl. a Real Madrid kötött a Beijing Hyundai-jal. Fontos tényező ezen a téren az ázsiai játékosok szerződtetése is – Lie Tie és Sun Jihai első Premier League-beli mérkőzéseit (az Evertonban ill. a Manchester Cityben) Kína-szerte közvetítették a televíziók (Desbordes, 2007. 7.). Hasonló a helyzet a japán játékosokkal, akiknek az európai klubjukban betöltött gazdasági rendeltetését (gondoljunk Junicsi Inamotóra az Arsenalnál) olykor összefoglalóan a shirt vendor [trikóárus] cinikus kifejezésben sűrítették. Hogy a Manchester United hivatalos weboldala angolon kí­vül még japánul, kínaiul és koreaiul is olvasható (ellenben semmilyen más nyelven), világosan mutatja, merre fekszenek a lukratív piacok. Az Arsenal honlapja emellett thaiul is, az FC Barcelonáé arabul is el­érhető. Újabb terjeszkedési projektként tekinthetünk a Premier League vezetőségének 2008-as év eleji törekvésére, hogy az angol labdarúgó­-bajnokság rendezzen egy „nemzetközi fordulót" [international round], s ennek mérkőzéseit tartsák a földgolyó különböző városaiban (Kelso, 2008). Az ilyen tervek a piaci részesedésért folytatott egyre hevesebb harc eszközei, melyeket a sport-ajánlattevők egymás ellenében kínál­nak: a (nyugat-európai) labdarúgás többek között a golffal, tenisszel és motorsporttal verseng, melyek a transzkontinentális piacosítást már ré­gen maguk mögött tudhatják, s ugyanez mondható el az észak-amerikai csapatjátékokról. A National Hockey League (NHL) például az 1990-es évek óta fordult a japán piac felé, 1997-ben Japánban rendes bajnoksá­got rendezett, és ezzel jelentősen növelte piaci bevételeit (Miller, 2001. 17.); a 2007-2008-as szezon megnyitásaként pedig először került sor NHL-összecsapásra európai földön, nevezetesen Londonban.

Ezek a globális piaci aktivitások – melyek végső soron nem globálisak, mert csak a fizetőképes keresletet felmutató területekre korlátozódnak – a játékosok globális toborzásával egészülnek ki (amely szintén nem nevezhető igazán globálisnak, hiszen ez a labdarúgásban bizonyos tér­ségekre összpontosul: magára Európára – ezen belül leginkább Kelet- és Dél-Európára -, Latin-Amerikára, valamint Észak- és Nyugat-Afrikára). A külföldi játékosok szerződtetése mögött nem utolsó sorban az a szándék húzódik meg, hogy veszteség nélkül lehessen költségeket csökkenteni, vagy pedig nyereségre szert tenni a játékosok ügyes adásvétel-poli­tikájával. Mióta az 1990-es évektől deregulálódott a labdarúgó-piac, rohamosan szaporodott a játékos-felkutatók és -közvetítők száma, akik mindenekelőtt Afrikában és Latin-Amerikában keresgélnek sokat ígérő játékosok után, hogy alacsony transzfer- és bérköltségek mellett szer­ződtessék őket (Brazíliában például 2002-ben a hivatásos labdarúgók 90 százaléka havi 415 USD-nél kevesebbet keresett), (Somoggi, 2007. 333.). A nagy klubok erőteljesen kiépítették felkutató részlegeiket, bevá­sárolnak az Európán kívüli csapatoknál (ismert példa: Ajax Cape Town), labdarúgó-akadémiákat pénzelnek Afrikában és Latin-Amerikában, s mindemellett együttműködéseket alakítottak ki kisebb európai klubokkal is, hogy ezeket „farm teamként" [háztáji-csapatként] használják. Bennük játszatják az ígéretes afrikai vagy latin-amerikai tehetségeket, míg nem találják őket alkalmasnak arra, hogy nagyobb feladatokat bízzanak rájuk. Ily módon vált például a belga liga – nem utolsósorban a belgiumi liberá­lis munkavállalási és bevándorlási törvények miatt – az angol csapatok tulajdonát képező játékosok „teszt-terepévé": a Manchester United efféle együttműködést ápol a Royal Antwerpennel, a Blackburn Rovers a Cercle Brüggével, és így lett a KVC Westerlo mind a Chelsea, mind a Feyenoord Rotterdam szatellit-egyesülete.

Mindkét területen – tehát a futballnak mint árunak a nemzetközi pia­cosításában és a termékhez szükséges munkaerő nemzetközi toborzá­sában – olyan hatalmas előnnyel bírnak a nagy európai klubok, hogy a gazdasági és sportbeli hierarchiák szilárdabbnak tűnnek, mint valaha. Ezeknek a nagy egyesületeknek a forgalma mind messzebbre kerül a kisebb ligák klubjainak pénzügyi lehetőségeitől, de még a pénzerős lab­darúgó-ligákban is egyre nő a szakadék a piacvezetők és a velük lépést tartani igyekvők között. Mint a Deloitte tanácsadócég a nagy labdarúgó klubokról évente kiadott gazdasági elemzésében megállapítja, pénzfor­rások és sportsikerek szorosan összeforrnak és erősítik egymást. Ezzel magyarázható, hogy amióta ezek az elemzések készülnek (1996-97), a tíz legnagyobb pénzforgalmú európai klub mintegy háromnegyed részét nyerte meg a nemzeti bajnokságoknak, és tizenegy alkalomból kilencszer szerezte meg a Bajnokok Ligájában a győzelmet (Jones, 2008. 31.).

Ezek az erős forgalmú klubok (mindenekelőtt a Real Madrid, Manches­ter United, FC Barcelona, Chelsea, Arsenal, AC Milan, az Internationale és Bayern München) állnak a futballgazdaság központjában, mint a Big Five [Nagy Ötök], vagyis a legnépesebb dél- valamint nyugat-európai országok (Anglia, Spanyolország, Olaszország, Németország, Francia­ország) nemzeti bajnokságainak csapatai. Ezekben a ligákban egyre nagyobb szakadékok mutatkoznak: a bajnokságokat maréknyi egyesület rendezi el egymás közt, s ezek azok, amelyek előtt megnyílik az út a jövedelmező nemzetközi üzletbe. Különösen nagy a távolság a pénzerős és a csekély anyagiakkal rendelkező klubok között azokban az orszá­gokban, ahol a televíziós jogokat maguk az egyesületek adják el (így Spanyolországban) – ellentétben azokkal a helyekkel, ahol az értékesítés kollektív rendszerben, a liga által történik (mint például Németországban). A „futball-világrendszer" félperifériáján gyengébb bevételű ligákat találunk néhány viszonylag pénzerős városi klubbal (Portugália: Lisszabon, Porto; Hollandia: Amszterdam, Rotterdam; Skócia: Glasgow; Oroszország: Moszkva, Szentpétervár; Görögország: Athén; Törökország: Isztambul; Argentína: Buenos Aires; Brazília: Sáo Paulo, Rio de Janeiro). Ezeknek – szórványos nemzetközi sportsikereik ellenére – a gazdasági hierarchi­ában elfoglalt alárendelt helyzete nemcsak abszolút számokban mutat­kozik meg (az olyan klubok mint a Fenerbahce Isztambul vagy Benfica Lisszabon összbevétele mintegy a negyede a Real Madridénak vagy a Manchester Unitedének (vö. Jones, 2008. 33.), hanem abban is, hogy náluk a bevétel jelentős része a játékosoknak a gazdaságilag domináns ligákba történő eladásából folyik be (vö. Barros, 2006. 98.). A futball-munkaerő áruláncában ezek az egyesületek közbülső szerepet játsza­nak; fiatal labdarúgókat képeznek ki vagy toboroznak kisebb kluboktól, hogy jelentős haszonnal adják tovább őket már fiatalon, leginkább a „Big Five"-nak. Bár a félperiferiális klubok piacosodása általában túlnyúlik az országhatáron, mégis jól behatárolható csoportokra szorítkozik: az isztambuli nagy kluboknak például számos szurkolója van a közép- és nyugat-európai közösségekben, a két glasgow-i nagy klubnak az ír kato­likusok ill. protestánsok között, valamint az ír diaszpórában. A gazdaság és sport tekintetében a labdarúgás üzletágának központjától lényegesen távolabbi – különböző jellegzetességeket mutató – koncentrikus körökön helyezkedik el, és teljesen a nemzeti piacra korlátozódik a futball peri­fériája: (1) a kis országok, mint Dánia, Belgium, Norvégia, Ausztria és Svájc, melyek az erősen korlátozott kereslet (stadionok látogatottsága és TV-nézőszám) ellenére gazdasági erejüknél fogva viszonylag magas szponzori támogatást, televíziós és belépőjegyből szerzett pénzeket képesek felmutatni (hasonló a helyzet a Perzsa-öböl államaiban); (2) az olyan országok mint Ukrajna, Lengyelország, Egyiptom, Marokkó, Dél-Afrika és Mexikó, melyek az alacsony egy főre jutó jövedelemszint ellenére a nagyszámú lakosságnak és néhány nagyobb szponzornak köszönhetően stabil profi ligákat képesek fenntartani; (3) az USA-hoz, Japánhoz, Ausztráliához és Koreához hasonló országok tőkeerősek ugyan, és nagyszámú lakossággal is rendelkeznek, a nemzeti labdarú­gás történelmi okoknál fogva mégis labilis helyzetű; (4) Horvátország, Szerbia, Uruguay és néhány hasonló helyzetű ország sok szállal kötődik a futball világpiacához, s ily módon – és csakis ily módon – képesek a hazai profi labdarúgást finanszírozni; (5) a játékos-exporton keresztüli kapcsolódás a globális futballgazdaságba jellemzi az olyan országokat is, mint Grúzia és Macedónia, valamint sok afrikai állam – azzal a jelentős különbséggel, hogy a bevételek általában nem elegendőek ahhoz, hogy belőlük stabil profi ligákat finanszírozzanak.

Még ha a perifériális labdarúgó-térségek a globális hierarchia különbö­ző pontjaihoz kötődnek is, és eltérő módon érintettjei a központok expan­ziós stratégiáinak (mint felvevőpiac, vagy mint munkaerő-tartalék tárhely), a világfutball központosuló tendenciái egyként hatnak mindenütt. A pénz, a játékosállomány és a rajongók érdeklődése a pénzügyileg erős ligák felé húz. A nagy klubok ragyogása, de az angol Premier League a maga egészében is magnetikusan vonzza a szponzorokat és befektetőket. Transznacionális konszernek globális PR-akciókra próbálják felhasználni a labdarúgó egyesületek nemzetközi attraktivitását; a világ különböző ré­szeiről származó gazdag férfiak eszköznek tekintik a futballt, hogy profitot gazdálkodjanak ki belőle (Malcolm Glazer és a Manchester United), vagy emeljék személyes presztízsüket (Roman Abramovics és a Chelsea). Míg Angliában még a második ligabeli csapatok is találnak nagyvonalú befektetőket, a futball-periféria financiális sorvadásban szenved: az utóbbi évek csődesetei Belgiumban (Dejonghe – Vandeweghe, 2006. 111.), Svájcban és Ausztriában arra utalnak, hogy a kisebb egyesületek egyre ingatagabb pénzügyi alapokon állnak. Ez nem csak a nemzeti piac behatároltságán és/vagy a rendelkezésre álló eszközök szűkösségén múlik – Indiában például a hazai labdarúgás gazdasági nehézségei egyebek mellett azzal is összefüggnek, hogy a cégek a kedveltebb euró­pai mérkőzések közvetítéseinek televíziós reklámidejét vásárolják meg, ahelyett, hogy az erre kiadott összegeket az indiai futballba áramoltatnák (Majumdar – Bandyopadhyay, 2005. 262.).

A cégek ezzel a nézők érdeklődését követik, akik egyre inkább azok felé a játékok felé fordulnak, ahol a szakma legjobbjai űzik mestersé­güket – a nyugat-európai klubok pedig toborzáspolitikájukkal biztosítják önmaguk számára a globális labdarúgás elitjét. A legjobb játékosaitól megfosztott periferiális labdarúgást ennek megfelelően alacsonyabb rendűnek tartják. Mindazonáltal nem egyedül a kínálat minősége dönti el, milyen futballt fogyasztanak: Indiában (és nem csak ott) a felső kö­zéposztály az európai labdarúgás iránti vonzódásával nem pusztán a világ iránti nyitottságát és modernitását demonstrálja, hanem az ehhez szükséges TV-előfizetéssel bizonyságot tesz pénzügyi erejéről is – el­határolódva ezzel a munkásosztálytól, amely erősebben kötődik a helyi futballhoz, nemcsak gazdasági okokból, hanem identitásteremtő ereje miatt is (Dimeo, 2002. 76.).

A globalizálódás fogalma tehát – melyet éppoly előszeretettel használ­nak a labdarúgás esetében is, mint más összefüggésekben – egyszerre találó és megtévesztő. Találó, mert a híradástechnika és migráció a futballvilág különböző elemeit szorosabban egymáshoz kötötte: a játékos­káderek kozmopolitábbakká váltak, a labdarúgásról szóló információk transzkontinentális léptékben hozzáférhetőek. Azonban aszimmetrikus struktúrákról van szó: a sok, Európába vagy Ázsiába emigrált afrikai játékossal szemben áll az a néhány edző, aki az ellenkező utat járja; s miközben Hanoiból könnyű részletesen követni az angol futball esemé­nyeit, Londonból lehetetlen átfogó és naprakész információt szerezni a vietnami labdarúgásról. A globális profi labdarúgást hatalmi kapcsolatok határozzák meg, melyek keretei között néhány szereplő – nagy klub, labdarúgó szövetség, médiakonszern – húz hasznot a globális munka-és értékesítési piac előnyeiből, s eközben helyzetét mások hátrányára erősíti, sőt, teszi megingathatatlanná.

II. Afrika a globális labdarúgó-gazdaságban

Hogy a labdarúgásban lecsapódik az őt körülvevő világ, a legbanálisabb belátások egyike. Ez azonban nem csökkenti a kijelentés valóságtartal­mát, és valamivel komplexebben is megfogalmazható: „Aki meglátja, hogy a labdarúgásban mi mozdul el, mikor és hogyan, ozmotikusan értesül más társadalmi területekről is." (Theweleit, 2006. 120.)

Ha semmit nem tudnánk általában az afrikai politikáról és gazdaságról, csak magáról az afrikai futballról lennének értesüléseink, már ez is elfo­gadható mutatónk lenne arra, hogy elénk tárja azokat a nagy történelmi átalakulásokat, melyeken a földrész az utolsó 150 évben keresztülment. Amiként az őshonos sportágakat kiszorították az európai labdajátékok, az a gyarmatosítást láttatja éppúgy, ahogy ezeket a sportokat a misszionári­usok, hivatalnokok és vállalkozók kihasználták arra, hogy segítségükkel az általuk kívánatos irányba tereljék a nevelendő ifjúságot, alattvalókat és munkaerőt. A történelem dialektikus kanyarja során ez a fegyelme­zési eszköz vált a XX. század első felében az afrikai önszerveződés és politikai artikuláció csekély számú lehetőségeinek egyikévé. Nem sokkal később az afrikai nemzeti labdarúgó csapatok a posztkoloniális államiság ritka identitásszimbólumai közé kerültek. Azonban a nemzeti „burok", amelybe ettől fogva az afrikai futball került – a fejlődő államok alámerülésével párhuzamosan -, egyre szélesebb repedéseket mutat, melyek révén felerősödött a nem afrikai szereplők befolyása.

Afrika?

Elfogadható-e egyáltalán egyes számban írni az afrikai labdarúgásról? Igen, éspedig több okból. A fent vázolt sporttörténeti lépcsőfokok – csekély regionális eltérésekkel – mindenütt kimutathatók Afrikában, a Maghrebtől a földrész déli részéig. Az afrikai labdarúgást történelmi am­bivalenciája – egyrészt mint (nagyon is népszerű) koloniális import, más­részt pedig mint a politikai emancipáció segédeszköze – különbözteti meg más földrészek labdarúgásától,1 és mindig újonnan artikulálódik az Európához fűződő viszonyban. Így az afrikai csapatoknak az európaiak felett aratott győzelmei többek sportgyőzelmeknél. Számos afrikai nő és férfi nem csupán nemzeti sikerként fogja fel az ilyet, hanem mint azoknak a ritka pillanatoknak egyikét, amikor sikerül megőrizni sok vonatkozás­ban partvonalra szorult földrészük önállóságát. Igaz, hogy ez az Afrika nem más, mint – nemzetek fölötti – imagined community [képzeletbeli közösség], de szilárdan rögzült úgy a nem afrikaiak alkotta képben, mint a helyiek önmagukról kialakított felfogásában, s mint ilyen, erős hatású képződmény (vö. Ferguson, 2006. 6f.). Ráadásul ez a konstruált futball-Afrika nagyon is valóságos szervező tényezőre épül: a nemzeti labdarúgó szövetségek a Confederation of African Footballban [CAF -Afrikai Labdarúgó Szövetség] tömörülnek. Ez a szervezet szabályozza a labdarúgást kontinentális szinten, képviseli az afrikai érdekeket a kontinentális határok mentén szerveződő Labdarúgó Világszövetségben, a FIFA-ban, és szervezi megmérettetések sorát, melyek lehetővé teszik a résztvevő afrikai országok interaktivitását a sportban. Elsősorban a minden két évben megrendezésre kerülő kontinentális bajnokság, az Africa Cup of Nations [Nemzetek Afrika Kupája, avagy a pontatlan hi­vatalos magyar fordításban: Afrikai Nemzetek Kupája] említendő meg, amelyet a nemzeti válogatottak vívnak, valamint az egyesületek számára évente kiírt CAF Champions League [CAF Bajnokcsapatok Ligája], melynek egyik funkciója – európai mintára – a vezető afrikai csapatok gazdasági erősítése.

Mindezeken túl közösnek mondható az afrikai labdarúgásnak a glo­bális futball-gazdaságban betöltött periferiális helyzete is, még ha ebbéli státuszát tekintve semmiképp nem egyedi; összehasonlítható Latin-Amerikával. Összevethetők ezenkívül az afrikai országokra jellemző interkontinentális diszparitások, s ugyanígy a nyugat-európai hivatásos labdarúgás központjaihoz való kötődés különböző formái. Mindezeket a következőkben kísérlem meg felvázolni.

A határok felszámolása

Ma a legszembeszökőbben az európai profi klubok játékoskáderei mu­tatják, milyen erőteljesen került Európa vonzáskörébe az afrikai labda­rúgás. Míg az 1980-as években a legtöbb európai stadionban az afrikai játékosokon mint egzotikus ritkaságokon csodálkoztak, az 1990-es évek során a profi sport állandó – jóllehet rasszista ellenségeskedés övezte – szereplőivé léptek elő: majdnem 1000 afrikai űzte az 1990-es évek végén a labdarúgó foglalkozást Európában (Bale, 2004. 234.).2 Ha csak az öt legnagyobb forgalmú európai ligát (az angol Premier League-et, a spa­nyol Primera Divisiónt, a német Bundesligát, az olasz Serie A-t valamint a francia Ligue 1-t) vesszük, ezekben a 2007-2008-as szezon alatt már összesen 160 afrikai játékos játszott. Ezek fele Franciaországban, ahol a számuk a profi futballisták között valamivel 20 százalék fölött, míg a má­sik négy ligában helyenként jócskán 10 százalék alatt volt (CIES, 2008).

Ha megvizsgáljuk az afrikai nemzeti válogatottak összetételét, hasonló eredményt kapunk: abból a 22 játékosból, akik az 1982-es labdarúgó VB-n Kamerun csapatát alkották, 16-an játszottak kameruni klubban; az 1994-es VB-n a 22-ből már csak 11; a 2002-es VB-n pedig a kameruni válogatott kizárólag olyan játékosokból állt, akik nem afrikai klubok szer­ződése alatt álltak (vö. Alsos, 2008).

A kora 1990-es évekig a migrációra hajlamos labdarúgók különböző nemzeti megtorlások elé néztek. Egyrészt államok egész sora akarta megakadályozni a játékosok elvándorlását, s bár kevésbé voltak kemé­nyek, mint a Szovjetunió vagy az NDK, ahonnan elvben nem válthatott senki külföldre (Lanfranchi & Taylor, 2001. 219.), de az afrikai sportha­tóságok is igyekeztek visszafogni a labdarúgók emigrációját (Darby, 2001. 230f.; Goldblatt, 2006. 654.). Másrészről a legtöbb európai profi liga is szigorú keretszámokat állapított meg a külföldiekre vonatkozóan; klubonként rendszerint egy-két játékost engedélyeztek.

Az 1990-es években a más területeken is végbement deregulációval párhuzamosan a futball-munkaerőpiac volt az, ahol a legtöbb ilyesfajta korlátozást megszüntették. Az okok egyrészt az 1980-as évek gazdasági válságában keresendők, amely sok periférikus államban ásta alá a lab­darúgó klubok pénzügyi alapjait. Ezeknek az egyesületeknek a játékosok eladása vált a legfőbb bevételi forrásukká, s egyszersmind több játékos számára vált még vonzóbbá az elvándorlás. Másrészt ugyanebben az időszakban nagyobb pénzösszegek folytak a nyugat-európai labdarugó klubokhoz, növekedni kezdett a sporton belüli (és egyúttal gazdasági) konkurencia, ami arra késztette a futball nagy- és középüzemeit, hogy alkalmazottaikat többé ne elsősorban a nemzeti munkaerőpiacról, hanem a világpiacról toborozzák. Gyorsan terjeszkedő scouting [fejvadász] részlegeik segítségével akartak a klubok jutányos áron kiemelkedő te­hetségű játékosokat találni és magukhoz kötni. Ez a fajta global sourcing [világméretű bevásárlás] időközben az Európai Unió politikai támogatását is elnyerte, hogy világszerte biztosítsák Nyugat-Európa vezető pozícióját a vállalkozói iparnak ebben a jövedelmező szektorában. 2007-ben jelent meg az Európai Bizottság Fehér könyve a sportról, melyben a sportolókat kulcs-munkaerőnek tekintik, akiket ki kell vonni a megszorító bevándor­lási politika hatálya alól: „Az EU nemzetközi vonzerejének erősítésében fontos tényező a gyors vízum- és bevándorlási eljárások megléte, külö­nösen a nem-EU országokból származó élvonalbeli sportolók számára. A harmadik országokkal folyamatban lévő vízumkönnyítési megálla­podásokról […] folyó tárgyalások mellett az EU-nak újabb (átmeneti) bebocsátási mechanizmusokat kell kifejlesztenie a harmadik országok sportolói számára." (Európai Közösségek Bizottsága, 2007. 10.).

Értékteremtési láncok és elvándorlási minták

Míg más világrészek vagy felvevőpiacként (Észak-Amerika, Kelet-Ázsia), vagy a sportszergyártáson és a reklámtárgyakon keresztül (különösen Dél-, Délkelet- és Kelet-Ázsia) kapcsolódnak a nyugat-európai dominan­cia alatt álló futball-gazdaságba, Afrika integrációja – akárcsak Latin­Amerikáé és Kelet-Európáé – a munkaerő kínálatban merül ki. Még ha a FIFA időközben fellép is a játékos-kereskedelem legszemmelláthatóbb kizsákmányoló módozatai ellen3 – gyakran emlegetett példák azok a já­tékos-ügynökök, akik hosszú távú szerződésekben biztosítják maguknak ügyfeleik bevételének akár 50 százalékát (Darby, 2001. 227.) -, mégis, a legtöbb területen nyilvánvaló az afrikai sportolók strukturális alapon nyugvó megkárosítása.

Az ezen a téren működő mechanizmusok leírásához szívesen használ­nak a gyarmati Afrikából vett analógiákat. John Bale az afrikai játékosok kiképzését és toborzását az ültetvényes gazdálkodáshoz hasonlítja, ahol a nyersanyag szerepét a tehetséges játékos tölti be, aki nemesítésre szo­rul, hogy végül a végterméket Európába szállítsák (Bale, 2004. 238.). Az analógia annyiban találó, hogy egy értékteremtési láncban, melyen egy afrikai játékos keresztülmegy, a jövedelmező bevételeknek csak csekély­ke része kerül vissza a származási országba (ahol ez a csekélyke rész csekély számú megtelepedett klubhoz folyik, melyek a maguk részéről megint csak lefölözik a belső perifériát).

Időközben még ez a rész is csökkenőben van, mivel az értékterem­tési láncon belül egyre inkább kiszorítják az afrikai szereplőket, és sok esetben került az európai klubok ellenőrzése alá az afrikai játékosokat érintő teljes „feldolgozási folyamat". Történhet ez úgy, hogy az afrikai egyesületektől közvetlenül veszik át a labdarúgókat (ismert példa az Ajax Cape Town, az Ajax Amsterdam szatellit-egyesülete), vagy pedig erre vonatkozó „együttműködési megállapodásokat" kötnek, melyek előjogo­kat biztosítanak a rátermett játékosok megszerzésére, vagy úgynevezett labdarúgó-akadémiák pénzelése útján. Az egyik legfrissebb példa a Red Bull Soccer Academy [Red Bull Labdarúgó Akadémia] Sogakopéban (Ghána), melyet a Red Bull Salzburg futballklub üzemeltet. Minden hu­manitárius retorika mellett, melyben a ghánai fiatalok iskolai képzésére fektetik a hangsúlyt, ez áll a Red Bull konszern újságjában: „Az akadémia leglényegesebb feladata a scouting. Jelenleg a tehetségkutatás Ghánára és a szomszédos Nigéria, Togo és Elefántcsontpart államokra terjed ki." (Fisa, 2008). Ami Salzburgnak Sogakope, az a dán FC Midtjylland klubnak a nigériai második ligában játszó FC Ebedei, a hozzá csatolt labdarúgó iskolával: ez futball-munkaerő tárház, ahonnan igény esetén meregethet – nem utolsó sorban abban a reményben, hogy az afrikai játékosok viszontértékesítésével profitot termel.

Az európai labdarúgás félperifériájának klubjai mint a Midtjylland, de még a vezető ligákban játszó kisebb egyesületek is (példának okáért a franciaországi Auxerre) lényeges láncszemei a nemzetközi játékos-kereskedelemnek. Átlátható pénzekért – vagy az afrikai klubnak fizetett lelépések, vagy az említett szatellit-egyesületekbe és -akadémiákba történő beruházások ellenében – szerzik meg a futball-munkaerőt, és ideális esetben egy nyugat-európai nagy klubnak árusítják tovább.

Olykor hosszú távú együttműködési megállapodások alapján úgyne­vezett farmteamként működnek.

Az értékteremtési láncon belüli utolsó – és potenciálisan a legprofitá­bilisabb – lépcsőfokot a játékosok egyik nagy klubból a másikba tör­ténő transzferje jelenti. Két példa álljon itt annak illusztrálására, hogy milyen utat járnak be az afrikai világklasszis játékosok, s ezenközben hogyan oszlik el a forgalomba került pénzmennyiség: Emmanuel Adebayor 15 évesen települt át Loméból az FC Metz bentlakásos ifjú­sági nevelőintézetébe, az első lelépés kifizetésére a monacói transzfer alkalmából került sor, innen váltott a szóbeszéd szerint 7 millió fontért az Arsenalhoz Londonba, hogy 2009 nyarán kb. 25 millió fontért a Manchester Citynek adják tovább; Michael Essien 18 évesen váltott a ghánai Liberty Professionals Accra csapattól a Bastiához, onnan a franciaországi Lyon élcsapatba, hogy végül a 2005-ös évben 26 millió fontra becsült összegért a Chelsea-nek idegenítsék el – a transzfer­árbevétel, togói kollégájához hasonlóan, minden Európán belüli egye­sületváltás alkalmával háromszoros szorzóval nőtt.4 A FIFA bevezetett ugyan olyan újraelosztási intézkedéseket, mint a kiképzési kártalanítás és a „szolidaritási mechanizmus",5 mégis, a játékos-kereskedelemből kigazdálkodott összegeknek csupán minimális töredéke jut az afrikai klubokhoz.

Amennyire jellemző ez a központ és periféria közötti nyereségelosz­tás, ugyanolyan kevéssé jellemző a két játékos karrierjének alakulása. Ugyanis – az említett ültetvényes termeléssel ellentétben – az út a nyersanyagtól a készáru profltot termelő értékesítéséig előreláthatatlan tényezők hosszú során vezet keresztül, melyek gyakran ellentétesek úgy a játékosok, mint az eladók várakozásaival. Nem utolsó sorban azért, mert a kínálat messze túltesz a fizetőképes keresleten. Így aztán az afrikai játékosok pályafutása rendszerint nem az angol Premier League-ben, hanem – amennyiben sikerül egyáltalán az ugrás az európai vagy ázsiai profi ligákba – leggyakrabban a futball munkaerőpiacának alsó szeletében végződik. Az Accrából a Bastián és Lyonon keresztül Lon­donba vezető labdarúgó karrierek mellett léteznek olyanok is – és ez a tipikusabb -, melyek az egykori kameruni játékos és németországi U-21-es [Unter 21: 21 év alatti] labdarúgó-válogatott Thierry Fidjeu-Tazemeta esetéhez hasonlóan Doualából Máltán, Hornon és Klagenfurton keresztül Netanyába és tovább Diyarbakirba vezetnek; vagy Isi „Lucky" Idahor csa­tár pályafutása, aki a közép-nigériai Josból váltott Kijevbe, hogy ezt köve­tően Poltavában, Bakuban, Lvovban és Szimferopolban űzze szakmáját; avagy a sokszoros kongói válogatott játékos Luc-Arséne Diamessóé, aki a CARA Brazzaville-től a ghánai Asante Kotoko élcsapatán keresztül 22 évesen váltott Németországba, ahol azóta a BV Cloppenburg és SV Wilhelmshavenben keresi kenyerét. Az ilyen pályafutásoknál nem csak a tündöklés teljes hiánya tűnik fel, hanem az a körülmény is, hogy időközben az afrikai labdarúgók munka-kivándorlása nagyrészt letért a gyarmatosításból fakadó kapcsolatok útjáról.

Míg a latin-amerikai játékosok gyakrabban játszanak pénzerős európai ligákban, mint a gyenge anyagi lábakon állókban, addig az afrikai játéko­sok esetében éppen az ellenkezőjét látjuk: 2004-ben Máltán és Romá­niában az afrikai játékosok aránya az első osztályú labdarúgásban 50 százalék feletti volt, Albániában, Lengyelországban és Törökországban is 30 százalék fölötti, s ezzel többszöröse annak, ami Olaszországban, Spanyolországiban és Angliában tapasztalható (Poli, 2006a. 284.). Poli szerint afrikai játékosokkal nemcsak aránytalanul nagy százalékban találkozunk az alacsony bérezésű szektorban, hanem pályafutásuk kezdetén különleges diszkriminációt kell elviselniük. Ez megnyilvánul a fizetések összevisszaságában éppúgy, mint jelentősen rövidebb lejáratú szerződésekben, melyek lehetőséget biztosítanak az egyesületeknek, hogy sérülések vagy nem megfelelő sportteljesítmény esetén nagyobb pénzügyi ráfordítás nélkül váljanak meg a játékostól (i. m. 286.).

A pénzügyileg kevésbé erős ligák játékosai általában Nyugat- és Kö­zép-Afrikából érkeznek, legtöbbször Nigériából, és általában igen fiatalon (rendszerint röviddel azután, hogy betöltötték 18. életévüket, mert ezt szabta meg a FIFA a nemzetközi transzfer alsó korhatáraként). Egyér­telmű összefüggés mutatható ki a származási ország helyzete (az egy főre jutó bruttó hazai terméket tekintve) és a külföldre távozás iránti haj­landóság között – minél alacsonyabb az egy főre jutó GDP, annál inkább váltanak a játékosok ezekből az országokból financiálisan gyöngébb, kevésbé vonzó ligákba, és annál alacsonyabb az átlagéletkor. E téren különösen szembeszökő ellentétet mutatnak az észak-afrikai játékosok, akik – ha egyáltalán – inkább Európa pénzerős ligáiban tűnnek fel, és átlagéletkoruk is jóval magasabb (i. m. 288.).

Válságjelenségek és központosítási folyamatok

Ez a diagnózis rámutat az Afrikán belül területileg kimutatható legfon­tosabb különbségre: míg Észak-Afrikában (nevezetesen Marokkóban, Tunéziában és Egyiptomban) és Dél-Afrikában a viszonylagos gazdasági jólét következtében gyökeret tudtak verni hivatásos egyesületek, melyek sportolóiknak bizonyos mértékig vonzó munkakörülményeket képesek biztosítani, addig a legtöbb afrikai országban lényegesen kritikusabb a helyzet. Az 1980-as évek gazdasági válsága óta sokhelyütt meginogtak a (fél)professzionális labdarúgás gazdasági alapjai – ha korábban egyálta­lán lehetőség nyílt ezek üzemeltetésére. Számos állami vállalat – melyek mindaddig a legfontosabb pénzügyi támogatóknak számítottak – a struk­turális alkalmazkodási programok következtében többé nem tudta ellátni ebbéli feladatát, és azok a transznacionális konszernek, melyek részben a helyükre léptek, gyakran nem találták elég vonzónak a belső piacokat, hogy ott akartak volna nagy szponzorokká válni (Giulianotti & Armstrong, 2004. 12.). Ezzel egyidejűleg a lakosság elszegényedése is kedvezőtle­nül hatott a nézőszámra és az ebből fakadó bevételekre, amely mind a mai napig az ottani klubok legtöbbjének fő jövedelmi forrása.

A gazdasági mizéria sok országban nyilvánul meg az infrastruktúra összeomlásában, a játéküzem beszűkülésében és a játékosok munka-körülményeiben.6 A legtöbb stadion – melyeket gyakran közvetlenül a függetlenség kivívása után építettek – hasonló állapotban van, mint a felzárkózó fejlődés folyamata, amelynek részei. Az utóbbi évek számos stadion-szerencsétlensége jelentős részben a sportarénák épületbeli állapotára vezethető vissza (Goldblatt, 2006. 894.). Zimbabwében min­dennapos, hogy az erős kivilágítás magas költségei miatt lemondják az estére tervezett játékokat, s ugyanígy a futball hétköznapjaihoz tartoznak a játékosok utaztatásához és az idegenben játszott mérkőzésekhez szükséges pénz előteremtésének nehézségei (Giulianotti, 2004. 93.) – nemcsak a nemzeti bajnokságokon belül, hanem a CAF Champions League-ban is (Kausiyo, 2009). A zimbabwei labdarúgás gazdasági hely­zetére való tekintettel a helyi Premier Soccer Ligue [PSL – Első Labdarú­gó Liga] csapatai 2009-ben 150 USD-s felső fizetési plafont vezettek be, ezt egészítette ki a győztesnek járó maximálisan 30 USD-s prémium. Ez megegyezik ugyan a tanárok bérkategóriájával, azonban megközelítőleg sem elegendő arra, hogy családot tartsanak el belőle – hangzik a ZCTU [Zimbabwe Congress of Trade Unions – Szakszervezetek Zimbabwei Kongresszusa] bírálata (Banda, 2009). Ráadásul a valós jövedelmek olykor el sem érik ezt a felső határt. A szomszédos Dél-Afrikában a já­tékosok átlagos havi keresete 1.600 USD, a legjobban fizetettek 20.000 USD-t is kapnak (uo.).

Ez a tátongó különbség a két profiliga teljesen eltérő bevételeire vezet­hető vissza. Míg a zimbabwei PSL-nek a ZBC [Zimbabwe Broadcasting Corporation – Zimbabwei Rádió-Televízió Társaság] televízióállomás egy mérkőzésért 3000 USD (ki nem fizetett) közvetítési díjat kínál (Kusema, 2009), a dél-afrikai PSL a SuperSport fizetős magán TV-adóval olyan szerződést kötött, amely öt évadon keresztül – 2007-08-tól 2011 -12-ig -1,6 milliárd rand (szűk 160 millió euró) bevételt biztosít számára (Zvomuya, 2007). Míg a zimbabwei PSL a Commercial Bank of Zimbabwe [Zimbabwei Kereskedelmi Bank] 2009. áprilisi visszatáncolása óta sponzor nélkül tartja fenn magát, a dél-afrikai elsőosztályú labdarúgó bajnokság szerződésben áll a nagy Absa Bankkal, amelyből a 2011-12-es szezonig évi 100 millió rand (valamivel több mint 9 millió euró) folyik be (Shahied, 2007). Ha össze­hasonlítanánk a klubszponzorálásokat, jegybevételeket és a szurkolóknak eladott árucikkeket, hasonló különbségeket kapnánk. A futball-terméket fogyasztó fizetőképes közép- és felsőréteg, valamint a futballt mint PR-eszközt kihasználó transznacionális és nemzeti tőke ereje az észak-afrikai országokhoz hasonlóan Dél-Afrikában is lehetővé teszi, hogy a labdarúgást széles és többé-kevésbé biztos alapokon űzzék. Ez a viszonylagos pros­peritás pozitív dinamikát indít be: tehetséges játékosok vándorolnak ide Afrika minden részéről, a jó hazai játékosokat inkább helyben lehet tartani, illetve ezek csak később vándorolnak Európába. Az így megemelkedett sportteljesítmény – amely lemérhető például a CAF Champions League sikerein – érdekesebbé teszi a klubokat úgy a mindkét nembeli nézők, mint a szponzorok szemében, és javítja gazdasági helyzetüket. Az ingatag pénzügyi viszonyok ellenkező irányú folyamatot gerjesztenek: a legjobb játékosok elhagyják az országot, elmaradnak a klubok nemzetközi sikerei, és esik a hazai bajnokság színvonala, amely ismét tovább csökkenti a férfi és női nézők valamint a lehetséges szponzorok számát.

A világ központjainak terjeszkedés

A nézők és szponzorok érdeklődése egyrészt a labdarúgás regionális nagyhatalmai, másrészt a világpiacon vezető európai futball, ezen be­lül is elsősorban az UEFA Bajnokcsapatok Ligája és az angol Premier League felé fordul. Afrika nem jelentős piac ugyan a televíziós jogok eladása terén, de az európai futballtermék itt is számos fogyasztóra talál. Évente 10 millió dollárt fizetett a GTV [Global Tamil Vision – Tamil Világ-Televízió] fizetős televíziós vállalkozás, hogy biztosítsa magának a 2007-es Premier League közvetítési jogát Afrika szubszaharai térségein – kivéve Dél-Afrikát (Sabbagh, 2008). Az összeg persze csekély, össze­hasonlítva azzal az évi 400 millió fonttal, amennyibe a Nagy-Britannián belüli közvetítés jogok kerültek ezzel egyidőben (Dickinson, 2009). Ám ez is hozzátartozik ahhoz a több mint 200 millió fonthoz, melyet az angol Premier League 2007 és 2010 között szed be évente az Anglián kívüli televíziós közvetítési jogok eladásából, s mint ilyen, szerves része annak a nagy felhalmozási folyamatnak, amelyet a világvárosok futball-tőkéje tart ellenőrzése alatt, és amelynek során a fentiekben leírt dinamikák teremtette gyengébb szereplők – még az olyan viszonylag nagy piaccal rendelkezők, mint a dél-afrikaiak is – egyre inkább nyomás alá kerülnek.

A globális piacosítási stratégiák mentén a nagy európai klubok első­sorban Ázsiára összpontosítanak, de ápolják a potenciálisan kifizetődő afrikai felvevőpiacokat is – ezt a célt szolgálják a Manchester United turnéi, például 2008 nyarán, mikor a csapat Dél-Afrikába utazott, ahol négy barátságos mérkőzést játszott dél-afrikai csapatokkal. A Manches­ter United dél-afrikai rajongóinak számát több millióra becsülik (Wilson, 2005), akik szintén élénkítik a szurkolóknak készített árucikkek piacát és a fizetős internet-kínálatot. Ez a kerülő úton szerezhető rentabilitás volt az utazás egyik oka, egy másik pedig az a 600 000 font, amelyet az angol klub találkozónként beszedett (Mitten, 2008). Dél-Afrikából hazafelé a nigériai fővárosban, Abujában a Manchester United mérkőzést játszott még egy másik angol Premier League-beli csapattal, a Portsmouth FC-vel, melyen további 1,6 millió fontot kereset7 – a Portsmouth 1 milliót kapott (Oyedele & Mukwuzi, 2008). Ez a PR-művelet, melyet a Nigéria déli részén, Tinapában nagy bevásárló- és szórakoztató központot üze­meltető pénzügyi konzorcium finanszírozott, éles ellentétben áll a nigériai labdarúgás gazdasági helyzetével, amely nem utolsósorban a játékosok fentebb leírt tömeges elvándorlásában is jelentkezik. De megmutatja azt is, hogy az olyan országokban, ahol nagyon alacsony az egy főre jutó kereset, az enkláve-gazdaság képes azoknak az anyagi eszközöknek az előteremtésére, melyek – túl a munkamigráción – lehetővé teszik a glo­bális futball-gazdaságba történő bekapcsolódást; vagyis elég presztízst tulajdonítanak a labdarúgásnak ahhoz, hogy indokolja a ráfordításokat. Ugyanezt mondhatjuk el az angolai földgáz-gazdaságról, amely Luandá­ban néhány labdarúgó egyesületet akkora pénzbeli juttatásban részesít, hogy Angolából lényegesen alacsonyabb a futball-munkaerő elvándorlás, mint sok más afrikai államból,8 és időközben az ország – Észak-Afrika mellett – az egyik legjelentősebb futball-migrációs vonzásközponttá lépett elő.

Kulturális aszimmetriák

A labdarúgás központja és (fél)perifériái közötti egyenlőtlen kapcsolatok nem csupán gazdasági jellegűek, hanem kulturálisak is. Zimbabwé­ben (de nem csak ott) leginkább a városi középréteg nyilvánítja ki az európai futball iránti vonzalmát és a világgal szembeni nyitottságát, „modernitását" (Giulianotti, 2004. 98.). Az európai egyesületek rajongói­nak készített árucikkek státuszszimbólumokká válnak, s aki kiismeri ma­gát e téren, kulturális tőkével rendelkezik (Kiapi Matsamura, 2005). Sok afrikai országban gyakran azokon a hazai játékosokon keresztül kísérik figyelemmel az európai labdarúgást, akiknek sikerült az ugrás valamelyik nagy klubba – ezek a játékosok projekciós felületté válnak, melyre kive-títhetők az egyéni vágyak: sikerről, gazdagságról, európai életről (Poli, 2006. 406.). Ezzel szemben a helyi futball, melyet megfosztottak legjobb játékosaitól, kevésbé ragyogó környezetben játszik, és az egyesületek, szövetségek korrupcióra hajlamos vezetőinek kezében van. Sokak sze­rint itt azok játszanak, akik sikertelenek – vagy legalábbis egyelőre azok.

Ha Johannesburgban az angliai labdarúgó egyesületek rajongói többezres tagságú fan-klubokat alapítanak (ld. http://www.manutd.co.za ), ha gyerekek Kampalában liverpooli futballstadionok nevét kapják (Kiapi Matsamura, 2005), és ha Ogbóban az egyik Manchester United rajongó az elvesztett UEFA bajnokcsapatok ligája döntő feletti csalódásában minibuszát egy csoport ünneplő Barcelona szurkolóba vezeti, és négy embert megöl (CNN, 2009), akkor ez bizonyító erővel mutat a global village [globális falu: médiaelméleti kifejezés, mely szerint a világ az elekt­ronikus hálózaton keresztül egyetlen „globális faluvá" nő össze – a ford.] irányába tett változásra. Egy olyan világgal való identifikálódásról van itt szó, melynek legtöbben csak virtuálisan lehetnek részesei, valamint a nyugati konzumkultúra egyes jelenségeinek szétterjedéséről, melyek a legtöbb ember számára mégis elérhetetlenek maradnak. Mindez jelképe­zi azt a szakadékokkal szabdalt rendszert, amely egyszerre magnetizál és marginalizál, azt a – nem csak gazdaságilag, hanem kulturálisan is –   szélsőségesen aszimmetrikus helyzetet, amelyben az afrikai érdekek iránt semmilyen említésre méltó érdeklődés nem tapasztalható az eu­rópai futball részéről. A lengyel-angol szociológus – Zygmunt Bauman –   kimutatja, hogy az ily módon globalizált világ a különböző csoportok számára teljesen mást és mást jelent: a „globális" csoportok elérhetetlen magasságokban szálldosnak, a „helyiek" számára bizonyos értelemben mégis közvetlenebbül és rámenősebben, mint ahogy egykor az angyalok lebegtek a keresztény világ fölött. „Segregated and separated on earth, the locals meet the globals through the regular televised broadcasts of heaven." [Szegregálva és elválasztva a földön, a helyi a globálissal a rendszeres mennyországi televíziós közvetítésen keresztül találkozik.] (Bauman, 1998. 54.)

(Fordította: Kerényi Gábor)

Eredeti megjelenés:

I.: Bernd Lederer (szerk.): Teil-Nehmen und Teil-Haben. Fußball aus Sicht kritischer Fans und Gesellschaftswissenschaftler. Göttingen, Verlag Die Werkstatt 2010. 170-177.

II. Peripherie, 2010/117, 9-21.

Irodalom

Alsos, Jan (2008): Planet World Cup, http://www.planetworldcup.com/CUPS/2002/wc02squads.html , letöltés: 2009. 09. 19.

Armstrong, Gary & Richard Giulianotti (Hg.) (2004): Football in Africa. Conflict, Conciliation and Community. Basingstoke & New York.

Bale, John (2004): „Three Geographies of African Footballer Migration. Patterns, Problems and Postcoloniality". In: Armstrong & Giulianotti, 2004. 229-246.

Banda, Ignatius (2009): „Zimbabwe: Football Fails to Feed Families". In: Inter Press Service News Agency, 2009. 08. 18. http://www.ipsnews.net/print.asp?idnews=48506 letöltés: 2009. 09. 20.

Barros, Carlos Pestana (2006): ..Portuguese football". In: Journal of Sports Economics 7 (1), 96-104.

Bauman, Zygmunt (1998): Globalization: The Human Consequences. Cambridge.

BBC (2008): Man Utd to play Pompey in Nigeria. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/africa/7435422.stm , letöltés: 2009. 09. 20.

CIES – International Center for Sports Studies – (2008): The Professional Football Players Observatory. http://www.eurofootplayers.org/Demography, letöltés: 2009. 09. 20.

CNN (2009): „Angry" Manchester United fan kills four in bus attack, police say. http://edition.cnn.com/2009/SPORT/05/28/nigeria.death.united.barcelona/index.html , letöltés: 2009. 09. 19.

Darby, Paul (2001): „The New Scramble for Africa. African Football Labour Migration to Europe". In: Mangan, J. A. (Hg.): Europe, Sport, World. Shaping Global Societies. London & Portland, 217-244.

Desbordes, Michel (2007): „Introduction. New directions for marketing in football". In: Desbordes, Michel (Hg.): Marketing and football. An international perspective. Oxford, Burlington, Butterworth-Heinemann, 1-15.

Dejonghe, Trudo & Hans Vandeweghe (2006): „Belgian football". In: Journal of Sports Economics, Bd. 7, Nr. 1. 105-113.

Dickinson, Matt (2009): "Sky seals £1bn Premier League television deal". In: Times Online, 2009. 02. 04. http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/football/premier_league/article5655101.ece, letöltés: 2009. 09. 18.

Dimeo, Paul (2002): „The Local, National and Global in Indian Football: Issues of Power and Identity". In: Football Studies 5 (2), 74-86.

Európai Közösségek Bizottsága (2007): Fehér könyv a sportról. A Bizottság elő­terjesztése. Brüsszel.

Ferguson, James (2006): Global Shadows. Africa in the Neoliberal World Order. Durnham (NC) & London.

FIFA (2007): Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern. http://de.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhalt%5fde%5f122007.pdf , letöltés: 2009. 09. 18.

Fisa, Bernd (2008): „Zauberfußball in Ghana". In: The Red Bulletin, 2008. 07. 28. http://de.redbulletin.com/articles/zauberfussball_in_ghana, letöltés: 2009. 09. 20

Giulianotti, Richard (2004): „Between Colonialism, Independence and Globalization. Football in Zimbabwe". In: Armstrong & Giulianotti, 2004. 80-99.

Giulianotti, Richard & Gary Armstrong (2004): „Drama, Fields and Metaphors. An Introduction to Football in Africa". In: Armstrong & Giulianotti, 2004. 1-24.

Goldblatt, David (2006): The Ball is round. A Global History of Football. London & New York.

Hödl, Gerald (2002): „Zur politischen Ökonomie des FuGballsports". In: Fanizadeh, Michael et al. (Hg.): Global Players – Kultur, Ökonomie und Politik des FuRballs. Frankfurt am Main, Wien, Brandes & Apsel, Südwind, 13-35.

Jones, Dan (Hg.) (2008): Football Money League. Gate receipts. Manchester, Deloitte.

Kausiyo, Petros (2009): „Monomotapa fail to travel for Africa safari". In: ZimNews-wire, 2009. 09. 09. http://www.zimtownship.com/index.phpPageT=PressArchive&act=ReadArticle&ID=251428, letöltés: 2009. 09. 20.

Kelso, Paul (2008): „Premier League announces extra games and plans to go global". In: The Guardian, 8.2.2008. (http://www.guardian.co.uk/football/2008/feb/08/newsstory.premierleague ), leltöltés 2008. 10. 15.

Kiapi Matsamura, Evelyn (2005): „Uganda: The home of English football's most ardent fans". In: Mail & Guardian online, 2005. 09. 25. http://mg.co.za/article/2005-09-29-uganda-the-home-of-english-footballs-most-ardent-fans, letöltés: 2009. 09. 22.

Kusema, Tinashe (2009): „ZBC, PSL Headed for Clash Over TV rights". In: The Standard, 2009. 11. 07. http://www.thestandard.co.zw/index.php?option=com_%20content&view=article&id=20811:zbc-psl-headed-for-clash-over-tv-rights&catid=%2027:sports&Itemid=65 , letöltés: 2009. 09. 21.

Lanfranchi, Pierre & Matthew Taylor (2001): Moving with the Ball. The Migration of Professional Footballers. Oxford.

Majumdar, Boria/Bandyopadhyay (2005): „A Sporting Colony of Growing Global Capital: Globalisation and Indian Soccer". In: Soccer and Society 6 (2-3), 257-269.

Miller, Toby (2001): Globalization and sport: playing the world. London, SAGE.

Mitten, Andy (2008): „United for Sale: On Tour with the Champions' Circus". In: Mail Online, 2009. 08. 10. http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1041721/ United-sale-On-tour-champions-circus.html , letöltés: 2009. 09. 20.

Oyedele, Tunde & Michael Mukwuzi (2008): „A Night With United". In: The News, 2008.08.04. http://thenewsng.com/news/a-night-with-united/2008/08, letöltés:2008.09.21.

Poli, Raffaele (2006a): ..Africans' Status in the European Football Payers' Labour Market." In: Soccer and Society, Bd. 7, Nr. 2-3. 278-291.

Poli, Raffaele (2006b): ..Migrations and trade of African football players". In: Afrika Spectrum, Bd. 41, Nr. 3. 393-414.

Sabbagh, Dan (2008): ..Pay-TV provider GTV puts football at centre of its pitch to Africa". In: Times Online, 2008. 12. 05. http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/media/article5289206.ece, letöltés: 2009. 09. 18.

Shahied, Joseph (2007): ..Absa becomes main sponsor of PSL". In: Mail & Guardian online, 2007. 09. 26. http://www.mg.co.za/article/2007-09-26-absa-becomes-main-sponsor-of-psl , letöltés: 2009. 09. 20.

Somoggi, Amir (2007): ..The football business in Brazil, and the example of Atlético-PR". In: Desbordes, Michel (Hg.): Marketing and football. An international perspective. Oxford, Burlington, Butterworth-Heinemann, 293-337.

Theweleit, Klaus (2006): Tor zur Welt. Fußball als Realitatsmodell. Köln.

Wilson, Bill (2005): „Why is Man United a prize catch?" In: BBC News, 2005. 07. 02. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3693304.stm , letöltés: 2009. 09. 22.

Zvomuya, Percy (2007): ..PSL: The fattest cash cow in Africa?" In: Mail & Guardian online, 2007.09.28. http://www.mg.co.za/article/2007-09-28-psl-the-fattest-cash-cow-in-africa , letöltés: 2009.09.20.

Jegyzetek

1 Latin-Amerikában a labdarúgás posztkoloniális import, míg Ázsiában a gyar­matosítás kulturális hagyatéka, s mint ilyen lényegesen kisebb jelentőséggel bír, mint Afrikában; a futball történelmi szerepét és társadalmi jelentőségét illetően mindössze a karibi térség vethető össze az afrikai helyzettel.

2 Az afrikai labdarúgók ázsiai migrációja (többek között az Öböl-államokba, Indiába valamint Kínába) szintén igen jelentősnek mondható, és érdemes lenne külön vizsgálat tárgyává tenni.

3 Ilyen például a 18 éves alsó korhatár kötelezővé tétele a nemzetközi játé­kos-átadásban, az ügynöki tevékenység engedélyhez kötése, és a szerződések szabályozása, úgy a határidők megszabásával, mint a kiköthető jutalékok korlá­tozásával (FIFA, 2007).

4 Az érintett klubok általában nem beszélnek összegekről, így a médiákban vagy a viszonylag megbízhatónak tartott internetes forrásokban (pl.: www.transfermarkt.de) közölt összegek olykor jelentősen eltérnek egymástól – mindazonáltal az arányok helyénvalónak tűnnek.

5 E szerint a transzferösszeg 5 százalékát kell kifizetni annak az egyesületnek, amelyben a labdarúgó 12-ik és 23-ik életéve között játszott.

6 Ez ugyanúgy érvényes a női játékosokra, még ha – vagy éppen azért, mert – a női labdarúgás a legtöbb afrikai országban alárendelt szerepet játszik is (a FIFA minden erőfeszítése ellenére).

7 A játékhoz fűzött kommentárok jól mutatják a centrum labdarúgásának diskurzusbeli – nevezetesen a marketing-talk [marketing beszédmód] és gazdasági lépéskényszer között – mozgó skáláját. A Manchester United ügyvezetője, David Gill: „Saját felméréseink alapján Nigériában található a negyedik legnagyobb rajongói bázisunk – kb. 13,6 millió támogató. Így ez lehetőség számunkra, hogy köszönetet mondjunk ezeknek a rajongóknak." (BBC, 2008.) És az edző, Alex Ferguson: „Valóban nehéz lett volna figyelmen kívül hagyni az ajánlatot, melyet a nigériai Tinapából tettek nekünk, mert a fizetség rendben volt. A labdarúgás üzlet, és nem bánjuk, hogy ide jöttünk, mert itt pontosan erről [ti. az üzletről – a szerk.] van szó." (Oyedele & Mukwuzi, 2008.)

8 A játékosoknak, akik a 2006-os labdarúgó világbajnokságon az angolai nemzeti válogatott színeiben játszottak, kevesebb mint fele állt külföldi klub szerződésében – az afrikai csapatok között messze itt volt a legalacsonyabb ez az arány.