ARENA (Asian Regional Exchange for New Alternatives) – Asian Exchange

Az ARENA – Ázsiai Regionális Információcsere az Új Alternatívákért – egy olyan kutatási együttműködési hálózat, amely interdiszciplináris alapon igyekszik koordinálni a társadalmi igazságosság és az antiimperializmus felé mutató tudományos és kulturális kezdeményezéseket. Aktivistái vannak Bangladesben, Indiában, Nepálban, Pakisztánban, Sri Lankán, Indonéziában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Thaiföldön, Vietnamban, Japánban, Dél-Koreában, Szingapúrban, Tajvanon, Hongkongban, Kínában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban. A szervezet központja Hongkongban működik.

Bár kiindulópontjában mindenképpen tudományos jellegű NGO-ról van szó, a csoportosulást talán mégsem fenyegeti az a veszély, hogy az egyetemi katedrák és kutatóintézeti szobák mélyére szoruló, élettelen szerveződéssé fakul. Az ARENA-t szervező tudósok, értelmiségiek, kutatók, írók és művészek ugyanis éppen azért hozták létre a szervezetet, hogy az általuk tételezett ideáltipikus "ázsiai értelmiségit" a való élet társadalmi küzdelmeihez közelítsék, és kapcsolatot teremtsenek a tudomány képviselői és a társadalmi aktivisták között. Céljuk szemmel láthatóan az, hogy kollegáik szemét felnyissák, és lehetőséget biztosítsanak a közös akciókra. Olyan szervezetről van szó tehát, amelynek még vannak "illúziói" az értelmiséggel, a tudomány és a kultúra társadalomátalakító szerepével kapcsolatban. Ám ilyen "illúziók" nélkül az "értelmiségi" már valóban nem több, mint a kapitalizmus jól képzett idiótája: olyan rabszolga, aki minden tudásával csupán arra képes, hogy megerősítse saját rácsait, felismerni azokat már nem tudja.

Az ARENA aktivistáinak hite szerint az értelmiségi a társadalmi változás hordozója, sőt, elengedhetetlen tényezője. De ki is ez az értelmiségi? A válasz tulajdonképpen klasszikus: olyan valaki, aki képes a társadalmi küzdelmek konceptualizálására és elemzésére, aki alkalmas arra, hogy az eseményeket és szükségleteket elméletté kovácsolja, és aki képes és kész arra, hogy szellemi eszközeit a hátrányos helyzetben lévő emberek és népek érdekében alkalmazza. Az ARENA tagjai olyan alternatív paradigmákat és fejlesztési stratégiákat igyekeznek tudományközi együttműködésük és koordinációs lehetőségeik segítségével kidolgozni és propagálni, amelyek a társadalmi osztályok, kasztok, etnikai csoportok, vagy éppen a nemek esélyegyenlőségét mozdítják elő; az autoritárius centralizációval szemben a közéletben való civil szerepvállalást támogatják; igyekeznek megakadályozni, hogy a modernizációs folyamatok során a különféle emberi közösségek marginalizálódjanak vagy felbomoljanak; növelik az ázsiaiak általuk meglehetősen fejletlennek tartott környezettudatát; számba veszik azokat az ősi struktúrákat és ismereteket, amelyek hozzájárulhatnak a társadalmi emancipációhoz; és végezetül mindennek figyelembevételével egy új, holisztikus világképet fogalmaznak meg.

Bár ezek a megfogalmazások helyenként kicsit ködösnek tűnnek, amit az ARENA felvállal, az akarva-akaratlanul (minden "ősi" és "holisztikus" jelző dacára) egy modern (urambocsá': pre-posztmodern) progresszivista-evolucionista szociális program. Olyan kváziszocialista cselekvési séma, amely Európában a régi újbaloldal kifakulásával jórészt lekerült már a napirendről, pontosabban szétoszlott az örökösök között. Ez a "holisztikus" progresszív társadalmi vízió (a vízió nem jelent feltétlenül téveszmét) példának okáért ma Magyarországon már legalábbis gyanúsnak hatna… Itt, és általában a "fejlett" világban, a zöldek zöldek, a vörösök vörösök, a feministák feministák stb., és bár ad hoc együttműködésre, valamiféle komplementer akcióegységre gyakran van közöttük példa, a legritkább esetben férnek meg tartósan egy struktúrában. Azt persze nem tudhatjuk, hogy ázsiai barátainknak ez mennyire sikerül. Az ARENA kiadványai, tevékenységei, weboldala mindenesetre arra utal, hogy legalább megpróbálják.

A szervezet tevékenységét egy központi koordinációs Tanács irányítja. Ennek feladata összekapcsolni a különféle kutatásokat, megteremteni annak lehetőségét, hogy az egyes különálló témák, illetve az egyes kutatók tudjanak egymásról, ismerjék egymás elképzeléseit és eredményeit. Ők szervezik az ARENA háromévenkénti kongresszusát, amelyen elemzik a megelőző hároméves periódus tevékenységét, valamint meghatározzák a következő hároméves időszakra vonatkozó terveket és projekteket. Mindez meglehetősen bürokratikusan hangzik ugyan, de – legalábbis a szervezet által kiadott jelentések és beszámolók alapján – viszonylag hatékonyan működik. A kongresszusok közötti időszakban egyébként, ki gondolta volna?, még egy Végrehajtó Bizottság és egy koordinátor által irányított állandó Titkárság is működik.

Az ARENA tevékenységéről és irányultságáról jellemző képet adnak a 2003-tól 2006-ig tartó hároméves terv főbb célkitűzései:

  1. A háború, a militarizmus és a béke problémái;
  2. A patriarchátus, a nők elnyomása és az arra adható-adandó válaszok;
  3. Tudás, kultúra, életmód: a környezet biztonsága egy globalizálódott gazdaságban;
  4. Irányítás, demokrácia és közösség;
  5. "Ázsia" és "Európa" a globalizáció keretei között;
  6. Az Ázsiai Alternatív Regionális Iskolaprogram mint az alternatív praxis iskolája;
  7. Az ARENA által kiadott publikációk.

A szervezet jellegéből és célkitűzéseiből fakadóan nagy figyelmet fordít a különféle publikációkra: két könyvsorozatot jelentet meg, amelyek közül az egyik az ARENA kutatási eredményeit adja közre, a másik a szervezeten kívül álló, ám annak elképzeléseivel egybecsengő tudományos eredményekkel foglalkozik. Ezek mellett évente két alkalommal adják ki a mind témájában, mind terjedelmében az Eszmélethez hasonlító, de az ázsiai térségre koncentráló folyóiratukat, Asian Exchange címmel. A lap közgazdasági, vagy pedagógiaelméleti cikkeket éppúgy tartalmaz, mint politikai elemzéseket, aktuális beszámolókat. Jelentős figyelmet kapnak az olyan politikai mozgalmak, mint a nepáli maoista felkelők tevékenysége, a dél-koreai szakszervezeti harcok, vagy az indiai környezetvédő mozgalmak, amelyek a bhopali katasztrófa óta az átlagnál radikálisabban lépnek fel.

Az Asian Exchange 19. (2003. évi 1.) tematikus száma – China Reflected címmel – napjaink kínai gazdaságának és társadalmának meghatározó feltételeiről, folyamatairól és kérdőjeleiről közölt összeállítást a kínai (baloldali) társadalomkritikai gondolkodás jeles, a térségben (s mindinkább azon kívül is) széleskörűen (el)ismert figuráinak tollából. Az Eszmélet jelen számának kínai blokkja – az Asian Exchange cikkeinek a belgiumi Alternatives Sud 12. (2005. évi 4.) számában megjelent újraközlését felhasználva – ezekből a tanulmányokból vesz át négy fontos, informatív írást.

Az ARENA igyekszik együttműködni a hasonló regionális szervezetekkel, így például a bangladesi menekültekkel foglalkozó Arakan Projecttel, a Fülöp-szigeteken működő Asia-Pacific Research Networkkel, a thaiföldi Focus on the Global South nevű csoporttal, vagy a malájföldi This World Networkkel. A szervezet amúgy is igyekszik információkat gyűjteni és továbbítani a térségben folyó különféle társadalmi küzdelmekről, de – legalábbis az összehasonlítás szintjén – érdeklődik a világ más térségeinek harcai és problémái iránt is.

Az ARENA a mai elvárásoknak megfelelően használható és informatív, bár némileg nehézkes honlapot is üzemeltet a www.arenaonline.org  címen. A honlap címszavakban átfogó képet ad a szervezet tevékenységéről és profiljáról, noha a mélyebb betekintés sajnos nem lehetséges: a címeknél mélyebb rétegekbe nem engedi a mezei felhasználót, a regisztrálás pedig kívülről nemigen lehetséges. Külön probléma, hogy a linkeket csak a regisztrált felhasználók számára tették elérhetővé, így a honlap alapfunkciója sérül. Hogy mindez csak figyelmetlenség, vagy valamiféle tudományos gőgből ered? Mindenesetre zavaró.

Általában véve olyan szerveződésről van szó, amelyet érdemes számon tartani azoknak, akik érdeklődnek a "harmadik világ" (de hol van már a "második"…) társadalmi problémái és társadalmi küzdelmei iránt. Az ARENA kicsit nehézkes, kicsit bürokratikus csoportosulásnak látszik, amely alapvetően nem a "külsősökre", hanem saját tagságára épít, ám informatív, új nézőpontokat és szempontokat felsorakoztató kiadványait, honlapját mindenképpen érdemes számon tartani.