A képviseleti demokrácián innen és túl

Hack Péter, Perecz László, Szigeti Péter és Susan Zimmermann vitája arról, hogy a ma ismert nyugati demokrácia-modell meghalad­ható-e, illetve hogy melyek azok a tényezők, amelyek egy másfajta politikai mechanizmus keresésére ösztönözhetik a gondolkodó tár­sadalomtudóst ós politikust. A vitázó felek elmondják véleményüket arról is, hogy miért alakult ki nyugaton és minálunk a polgári demokrácia, és hogy válságban van-e.