Eszmélet Sajtó Alapítvány

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

Célja: A társadalmi feszültségek tudományos elemzéssel történő csökkentése  érdekében az Eszmélet című folyóirat rendszeres megjelenésének elősegítése, valamint hasonló jellegű társadalomelméleti vagy publicisztikai alkotások, illetve kiadványok létrejöttének, kiadásának, terjesztésének támogatása.

Nyilvántartási szám: 01-01-0006001

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.61682/1995/6, 1996.02.29.

Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 37/B. 3.em.2.

Adószám: 18067068-2-41

Bankszámlaszám: K & H 10200830-32319448-00000000

K Ö Z L E M É N Y

 Az Eszmélet Sajtó Alapítvány a 2023-ban kapott  2022. évi SZJA 1%-os támogatásból  származó  323.000 Ft-ot teljes egészében az Eszmélet folyóirat megjelentetésére fordította.
2022: 282.000 FT
2021:
2020: 441.000 Ft

AZ ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY (ESZMÉLET ALAPÍTVÁNY)
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2022-ES ESZTENDŐRŐL

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Eszmélet Alapítvány 2022. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7941 ezer Ft, a saját tőke 7941 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet vagyona 372 ezer Ft összeggel csökkent.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
Tárgyévben közösségünk ilyen támogatást nem kapott.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Szervezetünk vezető tisztségviselői kifizetésben és költségtérítésben ez évben sem részesültek.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Az Eszmélet Alapítvány – Alapító Okiratában meghatározott – cél szerinti fő közhasznú tevékenysége az Eszmélet c. folyóirat anyagi fedezetének biztosítása és az év során négy alkalommal történő megjelentetése volt.
Továbbá kiadtunk két könyvet:
Király Jenő: A mai film szimbolikája;
Szigeti Péter: A kapitalizmus és a tőkés termelési mód elmélete.
Ezen túl volt négy rendezvényünk (három társszervezőkkel, kettő külföldi előadók részvételével): A globális munka és kizsákmányolás története új szempontokból;
A liberális demokrácia vége? – The end of liberal democracy? Kerekasztal-beszélgetés Böröcz József: Hasított fa – A világrendszer-elmélettől a globális struktúraváltásokig c. könyvéről;
Az orosz forradalom és a kapitalizmus.

Budapest, 2018. 05. 30.

Krausz Tamás
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2018. május 30-i ülésén elfogadta.

MELLÉKLET

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2017. évi mérlege (adatok ezer forintban):

2016  2017
Forgóeszközök 13411 13035
Követelések  5604 5094
Pénzeszközök  7807 7941
Eszközök összesen 13411 13035
Saját tőke 13364 12965
Kötelezettség 47 70
Források összesen 13411 13035

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2017. évi eredménylevezetése (adatok ezer forintban):

 2016 2017
Összes közh. tev. bevétele 5075 2177
Közh. tev. egyéb bevétele 1905 1585
Pályázati támogatás  3119
Egyéb bevétel  51 2
Közh. tev. ráfordításai 5802 2549
Pénzügyi eredmény  -727 -372
Tárgyévi eredmény   -727 -372

Budapest, 2018-05-30

Közhasznúsági jelentés 2017
Közhasznúsági jelentés 2016
Közhasznúsági jelentés 2015
Közhasznúsági jelentés 2014
Közhasznúsági jelentés 2013
Közhasznúsági jelentés 2012
Közhasznúsági jelentés 2011